Loading...

Конкурс за избор на проектни предложения, организиран от Сухопътните войски на САЩ (U.S. Army xTech International Competition)

Конкурс за избор на проектни предложения, организиран от Сухопътните войски на САЩ (U.S. Army xTech International Competition)

По програма The Army xTech Program на Сухопътните войски на САЩ ще се проведе конкурс, чиято цел е иновативни компании (МСП, стартъпи и др.) от цял свят, академични и/или научно-изследователски центрове да представят своите идеи и виждания в следните 3 области:

  1. Quantum Sensing and Materials
  2. AI for Intelligence and Decision – Making Applications (Swarm Algorithms, Autonomous Systems, UAS and c-UAS, etc.)
  3. Indigenous Materials Forward.

Процедурата е отворена за участие само към компании и научно-изследователски организации, които не са регистрирани на територията на САЩ.

Класираният на 1-во място в състезанието ще получи награда в размер на 95 000 щатски долара.

Срокът за подаване на заявления за участие в конкурса е 07.03.2024г.

Подробна информация за проектите и изискванията може да бъде намерена и на следния адрес: https://www.xtech.army.mil

Споделете