Loading...

Национален информационен ден по въпросите на Европейския фонд за отбрана 2024

На 15 май 2024 г. Министерството на икономиката и индустрията организира Национален информационен ден по въпросите на Европейския фонд за отбрана 2024 с участието на представител на Главна Дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия. Събитието ще се проведе в зала The Venue, сграда „Инкубатор“, София Тех Парк от 9 до 15 часа.

В рамките на Информационния ден ще бъдат представени Работната програма на Европейския фонд за отбрана за 2024 г. заедно с Многогодишната перспектива, условията и редът за участие по програмата, процедурата за подаване на проектни предложения, гледната точка и ролята на Министерството на отбраната в процеса, постигнатите до момента резултати и опитът на български компании от участие в проекти по фонда.

Събитието е предназначено за представители на:

  • бизнеса
  • научно-изследователските организации
  • университетските и академични среди
  • асоциации и браншови организации
  • държавните институции.

За участие в Информационния ден е необходима предварителна регистрация – формуляр за регистрация.

Информация за програмата на събитието може да намери тук.

Краен срок за регистрация на участниците – 30 април 2024 г.

Споделете