Loading...

Акт в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP)

На 20 юли 2023 г. бе приет Регламент 2023/1525 на Европейския парламент и на Съвета в подкрепа на производството на боеприпаси (ASAP).

Програмата, която се управлява пряко от Европейската комисия, ще осигурява безвъзмездни финансови средства за инвестиционни проекти в областта на производството на боеприпаси и ракети. Размерът на планираните средства за периода 2023-2025 г. е 500 милиона евро.

Посредством ASAP Европейският съюз цели да преодолее затрудненията във веригите за доставка на боеприпаси и ракети и да намали зависимостите от външни доставчици на критични суровини и компоненти. Очаква се програмата да създаде благоприятни условия за увеличаване на производствения капацитет на предприятията от ЕС, съкращаване на сроковете за производство и доставка на критични продукти и технологии и по този начин да гарантира навременното попълване на запасите на държавите-членки.

Поканите за набиране на проектни предложения от Работната програма на ASAP вече са публикувани на интернет страницата на Европейската комисия на адрес: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/act-support-ammunition-production-asap_en

Предприятия от ЕС и Норвегия имат на разположение 8 седмици, за да подготвят и подадат проекти.