Loading...

База данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО

Министерството на икономиката и индустрията (МИИ) поддържа публична база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Предварителното включване в базата данни е условие за участие в тръжни процедури на НАТО. Базата данни се актуализира ежегодно до 30 септември.

База данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО

Свързани документи

Споделете