Loading...

Безопасност на потребителите

Безопасността на потребителите е една от основните цели на провежданата от Министерство на икономиката и индустрията политика за защита на потребителите. Защитата срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото на потребителите включва изисквания за обща безопасност на стоките и услугите и отговорност на производителя за причинени вреди от дефектни стоки. Министерство на икономиката и индустрията отговаря за безопасността на промишлените стоки, пуснати на българския пазар.

Стоките и услугите, предоставени на потребителите, които се използват по предназначение и при нормално предвидими условия не трябва да представляват риск за здравето и безопасността на потребителите.

Министерство на икономиката и индустрията чрез Комисията за защита на потребителите и чрез Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предприема действия, които да осигурят, че:

  • потребителите са защитени от последствията, свързани с причинени телесни щети, причинени от дефектни стоки и услуги;
  • машините и електрическите уреди са обект на стриктна регламентация – декларации за съответствие със стандартите, с нормите за безопасност или с изискванията на хармонизираното законодателство.

При наличие на стоки, които не са безопасни, потребителите трябва да се обръщат към Комисията за защита на потребителите и към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за забрана на тяхната реализация и за изтеглянето им от пазара.

Свързани документи

Споделете