Loading...

Международни организации и инициативи за сигурност

Връзки към сайтове на международни организации и инициативи за сигурност

Организация на Северноатлантическия договор (НАТО) – NATO

Европейска агенция по отбрана (ЕАО) – EDA

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OCCE) – OSCE

Организация на обединените нации (ООН) – UN

Съвет за сигурност на ООН

Дирекция “Доставки” на ООН – UNPD

Споделете