Loading...

Наличие на концентрация на финансови средства

Справка за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто.

Към 31.12.2023 г.

Към 30.09.2023 г.

Към 30.06.2023 г.

Към 31.03.2023 г.

Към 31.12.2022 г.

Към 30.09.2022 г.

Към 30.06.2022 г.

Към 31.03.2022 г.

Към 31.12.2021 г.

Към 30.09.2021 г.

Към 30.06.2021 г.

Към 31.03.2021 г.

Към 31.12.2020 г.

Към 30.09.2020 г.

Към 30.06.2020 г.

Към 31.03.2020 г.

Към 31.12.2019 г.

Към 30.09.2019 г.

Към 30.06.2019 г.

Към 30.03.2019 г.

Към 31.12.2018 г.

Към 30.09.2018 г.

Към 30.06.2018 г.

Към 30.03.2018 г.

Към 31.12.2017 г.

Към 30.09.2017 г.

Към 30.06.2017 г.

Към 31.03.2017 г.

Към 31.12.2016 г.

Към 30.09.2016 г.

Към 30.06.2016 г.

Към 30.03.2016 г.

Към 31.12.2015 г.

Към 30.09.2015 г.

Към 30.06.2015 г.

Към 31.03.2015 г.

Към 30.12.2014 г.

Към 30.09.2014 г.

Към 30.06.2014 г.

Към 31.03.2014 г.

Към 30.12.2013 г.

Към 30.11.2013 г.

Към 30.09.2013 г.

Споделете