Loading...

Наличие на концентрация на финансови средства

Справка за публичните предприятия с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто.

Към 31.03.2024 г.

Към 31.12.2023 г.

Към 30.09.2023 г.

Към 30.06.2023 г.

Към 31.03.2023 г.

Към 31.12.2022 г.

Към 30.09.2022 г.

Към 30.06.2022 г.

Към 31.03.2022 г.

Към 31.12.2021 г.

Към 30.09.2021 г.

Към 30.06.2021 г.

Към 31.03.2021 г.

Към 31.12.2020 г.

Към 30.09.2020 г.

Към 30.06.2020 г.

Към 31.03.2020 г.

Към 31.12.2019 г.

Към 30.09.2019 г.

Към 30.06.2019 г.

Към 30.03.2019 г.

Към 31.12.2018 г.

Към 30.09.2018 г.

Към 30.06.2018 г.

Към 30.03.2018 г.

Към 31.12.2017 г.

Към 30.09.2017 г.

Към 30.06.2017 г.

Към 31.03.2017 г.

Към 31.12.2016 г.

Към 30.09.2016 г.

Към 30.06.2016 г.

Към 30.03.2016 г.

Към 31.12.2015 г.

Към 30.09.2015 г.

Към 30.06.2015 г.

Към 31.03.2015 г.

Към 30.12.2014 г.

Към 30.09.2014 г.

Към 30.06.2014 г.

Към 31.03.2014 г.

Към 30.12.2013 г.

Към 30.11.2013 г.

Към 30.09.2013 г.

Споделете