Loading...

Прилагане на правилата за избор на финансови институции

Обобщена информация по дружества и предприятия относно прилагането на правила за избор на изпълнител за преодставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции (по тримесечия).

Към 30.09.2022 г.

Към 30.06.2022 г.

Към 31.03.2022 г.

Към 31.12.2021 г.

Към 30.09.2021 г.

Към 30.06.2021 г.

Към 31.03.2021 г.

Към 31.12.2020 г.

Към 30.09.2020 г.

Към 30.06.2020 г.

Към 31.03.2020 г.

Към 31.12.2019 г.

Към 30.09.2019 г.

Към 30.06.2019 г.

Към 30.03.2019 г.

Към 31.12.2018 г.

Към 30.09.2018 г.

Към 30.06.2018 г.

Към 30.03.2018 г.

Към 31.12.2017 г.

Към 30.09.2017 г.

Към 30.06.2017 г.

Към 31.03.2017 г.

Към 31.12.2016 г.

Към 30.09.2016 г.

Към 30.06.2016 г.

Към 30.03.2016 г.

Към 31.12.2015 г.

Към 30.09.2015 г.

Към 30.06.2015 г.

Към 31.03.2015 г.

Към 30.12.2014 г.

Към 30.09.2014 г.

Към 30.06.2014 г.

Към 31.03.2014 г.

Към 30.12.2013 г.

Към 30.11.2013 г.

Към 30.09.2013 г.

Споделете