Loading...

Европейска конференция на тема „Иновации в отбраната: Постигане на конкурентно предимство на пазара и на бойното поле ”, 20 април 2023 г., Прага, Чешка република

Европейската комисия съвместно с Асоциацията на индустрията по отбрана и сигурност на Чешката република организират Европейска конференция в Прага на тема „Иновации в отбраната: Постигане на конкурентно предимство на пазара и на бойното поле ‟.

Събитието ще се проведе в присъствен формат на 20 април 2023 г. в хотел Don Giovanni (Прага). Участниците ще бъдат насърчавани да обменят най-добри практики и опит за това как могат да се ускорят иновациите в отбранителния сектор, а също така ще получат и информация за възможностите за финансиране от ЕС в областта на отбранителните иновации.

Освен това ще предложи на участниците възможности да демонстрират и представят своите иновативни технологии, както и да участват в срещи за намиране на партньори.

Конференцията ще събере компании от различни категории предприятия в ЕС, изследователски институти и академични среди, представители на правителството, както и въоръжени сили.

Конференцията се организира в рамките на Европейската мрежа на регионите, свързани с отбраната.

Регистрацията за събитието е безплатна.

За повече информация и регистрация: https://aobp.cz/eucdi

В случай на въпроси може да се свържете с info@aobp.cz

Споделете