Loading...

Европейската комисия публикува списъка на проектите, одобрени за финансиране от бюджета на Европейския фонд за отбрана за 2021 г.

На 20 юли 2022 г. Европейската комисия публикува официално резултатите от оценката на проектите, подадени в отговор на 23 покани за набиране на проектни предложения от бюджета на Европейския фонд за отбрана през 2021 г.

61 съвместни проекта за научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната на обща стойност 1,2 млрд. евро са одобрени за финансиране през 2021 г. С избраните проектни предложения Европейският фонд за отбрана ще подкрепи проекти за разработване на отбранителни способности от висок клас като следващото поколение бойни самолети, танкове, кораби, както и критични отбранителни технологии в области като военен облак, изкуствен интелект, полупроводници, космически, кибер и медицински мерки за противодействие на заплахи и др.

692 предприятия и организации от 26 държави членки на ЕС и Норвегия ще получат безвъзмездна финансова помощ от бюджета на програмата за 2021 г.

Списък на одобрените за финансиране за 2021 г. проекти можете да намерите тук.

Споделете