Loading...

Информационен ден по въпросите на Европейския фонд за отбрана, 15-17 септември 2021 г., Брюксел, Белгия

В периода 15 – 17 септември 2021 г. се проведе виртуален Информационен ден по актуални теми и въпроси, свързани с Европейския фонд за отбрана (EDF). Тридневното онлайн събитие бе организирано по инициатива на Главна дирекция “Отбранителна индустрия и Космос” към Европейската комисия и включваше Информационен ден за представяне на публикуваните на 30 юни т.г. обявления за набиране на проектни предложения от бюджета на програмата за 2021 г. и разясняване на условията за участие в тях и двудневно нетуъркинг събитие, предоставящо възможности за осъществяване на контакти между заинтересованите страни с цел подпомагане на процесите по формиране на консорциуми.

Информационният ден по EDF уважиха повече от 2000 експерти, представители на бизнеса, на академичните среди и научно-изследователските организации, работещи в сферата на сигурността и отбраната. В рамките на събитието бяха организирани и проведени повече от 700 двустранни виртуални срещи между участниците във форума.

Видеозапис и презентация от събитието са налични на страницата на Европейската комисия на адрес:

Споделете