Loading...

Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана

Космическите системи и услуги в Европейския съюз (ЕС) са от изключително значение както за функционирането на европейските общества и икономики, така и за тяхната сигурност и отбрана. В тази връзка през 2022 г. в Стратегическия компас на ЕС лидерите на държавите членки определиха космоса като стратегическа област и призоваха за изработване на Европейска космическа стратегия за сигурност и отбрана.

В настоящия геополитически контекст на нарастващи съревнования за власт и засилващи се заплахи, ЕС предприе действия за защита на своите интереси и космически активи, за възпиране на враждебни дейности в космоса и за укрепване на стратегическата си позиция и автономност.

Ето защо Европейската комисия и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политика на сигурността разработиха съвместно първата Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана. Стратегията представлява директно прилагане на Стратегическия компас на ЕС, който определя космоса, заедно с киберпространството и морето, като важни стратегически области, чиято сигурност трябва да бъде гарантирана. Стратегията предоставя набор от действия, обхващащи защитата на космическите системи и услуги; използването на пространството за сигурност и отбрана; координиран отговор на космическите заплахи и стремеж за засилване на съществуващото сътрудничество в областта на космическата сигурност за отговорно поведение в космоса.

За повече информация: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-strategy-security-and-defence_en

Споделете