Loading...

Национален информационен ден по въпросите на Европейския фонд за отбрана 2023

На 23 май 2023 г. Министерството на икономиката и индустрията организира Национален информационен ден по въпросите на Европейския фонд за отбрана 2023 с участието на представител на Главна Дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на Европейската комисия. Събитието ще се проведе в хибриден формат – на място в зала The Venue, сграда „Инкубатор“, София Тех Парк и онлайн през платформата Zoom.

В рамките на Информационния ден ще бъде представена Работната програма на Европейския фонд за отбрана за 2023 г. заедно с Многогодишната перспектива, условията и реда за участие по програмата, процедурата за подаване на проектни предложения и издаване на гаранции на правни субекти, установени в България и контролирани от неасоциирана трета държава или от субект от неасоциирана трета държава.

Събитието е предназначено за представители на:

  • бизнеса
  • научно-изследователските организации
  • университетските и академични среди
  • асоциации и браншови организации
  • държавните институции

За участие в Информационния ден е необходима предварителна регистрация – формуляр за регистрация.

Информация за програмата на събитието може да намерите тук.

Краен срок за регистрация на участниците – 15 май 2023 г.

Споделете