Loading...

Официален старт на Европейския фонд за отбрана

На 30 юни 2021 г. Европейската комисия даде официален старт на Европейския фонд за отбрана като публикува 34 покани за набиране на проектни предложения от бюджета на програмата за 2021 г.

Поканите можете да намерите тук

Краен срок за подаване на проектните предложения – 9 декември 2021 г.

Стартът на Европейския фонд за отбрана бе ознаменуван с двучасово събитие, посветено на приемането на Регламента за създаване на Европейския фонд за отбрана и Работната програма за 2021 г.

Видеозапис на събитието можете да намерите тук

Споделете