Loading...

Публикувани са поканите за набиране на проектни предложения от бюджета на Европейския фонд за отбрана за 2022 г.

Покани за набиране на проектни предложения от бюджета на Европейския фонд за отбрана за 2022 г. на стойност 924 млн. евро са публикувани на сайта на Европейската комисия.

Втората Работна програма на Европейския фонд за отбрана включва 33 теми, разпределени в 16 категории. Програмата осигурява грантово финансиране на проекти в областта на научните изследвания и развойната дейност за нуждите на отбраната. Специално внимание е отделено на революционните технологии, както и на малките и средните предприятия.

Краен срок за подаване на проектните предложения – 24 ноември 2022 г.

Информация за Работната програма на EDF за 2022 г., както и за Многогодишната перспектива можете да намерите тук.

Споделете