Loading...

Афганистан

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел:+359 2 940 7688;
факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Афганистан

Ивайло Стоев

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7821

i.stoev@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН

География:

Площ: 652 230 км²

Столица: Кабул

4,012 млн. жители (2018),

Официален език: афганистански, фарси или дари.

Население (2017):

34 124 811 жители.

Икономика:

БВП (2017): 20,89 млрд.щ.д.

БВП/човек:

2,000 щ.д./2017

2,000 щ.д./2016

2,100 щ.д./2015

207 място спрямо останалия свят.

БВП, процент на растеж:

2,5% – 2017;

2,4% – 2016;

1,3% – 2015.

133-то място спрямо останалия свят.

Посолство на ИР Афганистан:

София, България.

Извънреден и пълномощен посланик: няма.

Временно управляващ:

г-н Ахмад Сидик

Национален празник:

19 август – Ден на независимостта.

(19 август 1919 от Великобритания)

СТОКООБМЕН

Поради продължаващия военен конфликт в Афганистан и настоящата обстановка в страната, основна форма на търговско-икономическите отношения между двете страни се явява стокообменът.

млн.щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2007

34.3

0.0

34.3

34.3

2008

23.5

0.0

23.5

23.5

2009

8.5

0.0

8.5

8.5

2010

8.9

0.0

8.9

8.9

2011

6.0

14.8

20.8

-8.8

2012

5.4

0.0

5.4

5.4

2013

4.9

0.0

4.9

4.9

2014

2,7

0,0

2,7

2,7

2015

2,0

0,2

2,2

1,8

2016

1,3

0,0

1,3

1,3

2017

1,0

0,0

1,0

1,0

2018

4,0

0,0

4,0

4,0

*2019

4,2

0,1

4,1

4,1

* 2019 бележи слабо увеличение на българския износ с 5,0% спрямо 2018, като възлиза на 4,2 млн.щ.д. и регистриран внос от Афганистан на стойност 100 хил.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена за 2019

Износ от България

% от общия износ

Внос от Афганистан

% от общия внос

Семена от слънчоглед

54,5

Пътнически автомобили

84,4

Семена, плодове и спори, за посев

8,9

Турбореактивни двигатели и турбовитлови двигатели

10,3

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

5,2

Мебели и техните части

2,0

Хидравлични турбини

4,1

Изделия от мед

0,6

Обувки с външни ходила от каучук

2,9

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари

0,4

Ножове

2,7

Смеси от ароматични вещества използвани като суровини в промишлеността

2,3

Водещи позиции в износа за 2018

Износ от България

% от общия износ

Семена от слънчоглед

45,8

Хидравлични турбини

16,0

Семена за посев

4,3

Човешка и животинска кръв приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

3,9

Автоматични машини за обработка на информация

3,7

Пури, пурети и цигари

3,3

Фланелки с ръкав

2,1

Водещи позиции в износа за 2017

Износ от България

%

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели

9,9

Семена от слънчоглед

9,5

Маслодайни семена и плодове

6,9

Електрически трансформатори

6,7

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи

6,1

Обувки с външни ходила от каучук естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

5,6

Семена, плодове и спори, за посев

4,7

Фланелки с ръкав, без яка (тениски)

4,6

Костюми, ансамбли, сака, панталони

4,3

През последните десет години стокообмена се формира за сметка на българския износ за Афганистан, поради което салдото е положително за нашата страна.

Количествената стойност на вноса е незначителна. Не могат да бъдат дефинирани постоянно присъстващи и динамично развиващи се стокови групи по вноса от Афганистан.

ДВУСТРАННИ ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Търговско-икономическите връзки с Афганистан датират от 1961г.

С наша техническа помощ са изградени или недовършени поради гражданската война редица обекти, като птицеферми, хладилни складове, кравеферми, завод за комбиниран фураж, керамичен завод, електроподстанции. В износа за Афганистан през 2001-2002 преобладават тютюневите изделия и преработените тютюни, както и транспортни средства (ремаркета и полуремаркета).

След свалянето на “талебаните” от власт България взема участие в Токийската донорска конференция (януари 2002), като очертава конкретни измерения на своя принос за възстановяването на Афганистан:

  • § изпращане на хуманитарна помощ (палатки, одеяла, медикаменти и др.);
  • § предоставяне на техническа помощ в размер на 1.3 млн.€;

Наши фирми изявяват желание за реконструкция на строените от тях обекти и участие в стопанското възстановяване на Афганистан.

На 20 май 2004 е подписано Дарителско споразумение за предоставяне от НЕК на Националната електроенергийна компания на Афганистан на кабели и проводници на сума 232 822 лв.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В АФГАНИСТАН

  • От българска страна първа стъпка към възстановителния процес в Афганистан може да бъде ремонтиране на изградените комплектни обекти от българските дружества, които са пострадали в една или друга степен от военните действия;
  • Следва да се проучи моментното състояние и потърсят реални възможности за възстановяване дейността на комплектните обекти и предприятия, изградени на територията на Афганистан с българска помощ и български специалисти, в т.ч. и създаване на смесени предприятия в областта на селското стопанство (особено животновъдството), геоложките проучвания и фармацевтиката;
  • България разполага с необходимите мощности, “ноу-хау” и специалисти за разработката, реализирането и експлоатацията на проекти, отнасящи се до бързото увеличаване на производството на храни и хранителни продукти. В съответствие с нуждите на афганистанската страна и съгласувано с БТПП, БСК, Съюза на работодателите в България и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия биха могли да се идентифицират конкретни български фирми и предприятия, които оптимално да отговарят на изискванията за работа;
  • Увеличаване обема и разширяване асортимента на българския износ за Афганистан на стоки от първа необходимост, медикаменти, произведения на химическата промишленост и строителни материали, при гарантирано финансиране от международните фондове, предвидени за възстановяването на Афганистан;
  • Осигуряване приоритетно участие на български инженерингови фирми в търгове за възстановяване инфраструктурата и производствените мощности на страната, финансирани по линия на Световната банка, Азиатската и Ислямската банки за развитие.

Считаме за особено важно становището, вижданията и оценките на афганистанската страна за пътищата, по които страната трябва да бъде възстановена.

Споделете