Loading...

Афганистан

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12
тел:+359 2 940 7688;
факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Афганистан
Боряна Минчева
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7798;
b.mincheva@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН

СТОКООБМЕН

Поради продължаващия военен конфликт в Афганистан и настоящата обстановка в страната, основна форма на търговско-икономическите отношения между двете страни се явява стокообменът.

млн.щ.д.

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2013

4.9

0.0

4.9

4.9

2014

2,7

0,0

2,7

2,7

2015

2,0

0,2

2,2

1,8

2016

1,3

0,0

1,3

1,3

2017

1,0

0,0

1,0

1,0

2018

4,0

0,0

4,0

4,0

2019

4,2

0,1

4,1

4,1

2020

19.0

0.0

19.0

19.0

2021

2.4

0.0

2.4

2.4

*2022

4.5

0.0

4.5

4.5

* 2022 бележи увеличение на българския износ с 87,5% спрямо 2021, като възлиза на 4,5 млн.щ.д. и регистриран 0,0 внос от Афганистан.

Водещи позиции в износа за 2022

Износ от България

% от общия износ

Семена от слънчоглед.

52,2

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели и антисеруми.

19,9

Трактори.

9,3

Смеси от ароматични вещества използвани като суровини в промишлеността.

7,2

Семена, плодове и спори за посев.

5,1

Машини и апарати за обработка на каучук и пластмаси.

2,1

Водещи позиции в износа за 2021

Износ от България

%

Семена от слънчоглед.

54,3

Човешка и животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични и диагностични цели и антисеруми.

28,1

Трактори.

7,6

Семена, плодове и спори за посев.

2,9

Минерални и химични торове.

1,3

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки.

1,1

Водещи позиции в износа за 2020

Износ от България

%

Въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети)

87,0

Семена от слънчоглед

7,5

Човешка и животинска кръв приготвена за терапевтични цели

2,1

Водещи позиции в стокообмена за 2019

Износ от България

%

Внос от Афганистан

%

Семена от слънчоглед

54,5

Пътнически автомобили

84,4

Семена за посев

8,9

Турбореактивни и турбовитлови двигатели

10,3

Човешка и животинска кръв за диагностични цели

5,2

Мебели и техните части

2,0

Хидравлични турбини

4,1

Изделия от мед

0,6

Обувки с външни ходила от каучук

2,9

Арматурни артикули

0,4

Ножове

2,7

  • 2019 бележи слабо увеличение на българския износ с 5,0% спрямо 2018, като възлиза на 4,2 млн.щ.д. и регистриран внос от Афганистан на стойност 100 хил.щ.д.

През последните десет години стокообмена се формира за сметка на българския износ за Афганистан, поради което салдото е положително за нашата страна.

Количествената стойност на вноса е незначителна. Не могат да бъдат дефинирани постоянно присъстващи и динамично развиващи се стокови групи по вноса от Афганистан.

ДВУСТРАННИ ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

Търговско-икономическите връзки с Афганистан датират от 1961.

С наша техническа помощ са изградени или недовършени поради гражданската война редица обекти, като птицеферми, хладилни складове, кравеферма, завод за комбиниран фураж, керамичен завод.

Основните български дружества работили в Афганистан са “Агрокомплект” (изградени три комплектни обекта), “Техноимпортекспорт”- тухларна фабрика в гр. Дехсабз, явяваща се най-големият промишлен обект изграден с българска помощ в Афганистан, “Електроимпекс”, “Автоимпекс” и др.

През 1998-99 “Електроимпекс” доставя оборудване за електроподстанция в гр. Кандахар, в допълнение към своя предишна доставка от 80-те год.

В износа за Афганистан през 2001-2002 преобладават тютюневите изделия и преработените тютюни (2.102 млн.щ.д.), както и транспортни средства (ремаркета и полуремаркета). Основните износители са “Благоевград-БТ” АД, “Слънце Стара Загора–БТ” АД и “СОМАТ”.

На 20 май 2004 е подписано Дарителско споразумение за предоставяне от НЕК на Националната електроенергийна компания на Афганистан на кабели и проводници на сума 232 822 лв.

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА НИСКОТО РАВНИЩЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ ДО НАСТОЯЩИЯТ МОМЕНТ (АВГУСТ 2021)

  • Географската отдалеченост на Афганистан и трудностите по транспортирането на стоките;
  • Много ниската покупателна способност на местното население, поради което афганистанските бизнесмени предпочитат да внасят евтини, макар и много некачествени стоки от съседните страни като Пакистан, Индия, Китай и други;
  • При събирането на митнически данъци и такси често се прилага практиката на изкуствено създаване на административни пречки и проблеми пред бизнесмените. Служителите от средно и по-ниско ниво в централните и регионални структури на държавната администрация и местни охранителни фирми възпрепятстват дейността на местните и чуждестранните бизнесмени, като с това се цели изключително и само лично финансово облагодетелстване. Това се отразява негативно, както върху стойността на продаваната продукция така и върху планирания процент печалба от бизнеса;
  • Гарантиране физическата сигурност на бизнесмените – по официални данни на международни компании работещи в сферата на сигурността, в периода 2002-2010г., над 630 афганистански и чужди бизнесмени са били отвлечени или убити. Част от тях са били освободени срещу откуп вариращ от 50 000 до 1-2 млн.щ.д. Отвличанията се извършват от криминогенни групировки поддържащи контакти с терористични организации;
  • Усложнени процедури и наредби за събиране на данъци и митнически такси – сериозен проблем пред местния и чуждестранен бизнес са процедурите по вносно-износния режим на страната. За износ на продукция са необходими подписите на четиринадесет служителя от осем различни държавни служби. При вноса са необходими подписите на шестнадесет служителя работещи в шестнадесет отделни държавни служби;
  • Високи нива на бюрокрация и корупция в държавната администрация – ръстът на корупционните практики в страната е стил, начин на живот и част от културата на държавната администрация. Назначаването на служители от средните и по-ниски етажи на администрацията се извършва на кланов способ, личната протекция на влиятелни фигури или хора от тяхното обкръжение. В тези случаи образованието и квалификацията не са показатели, които се отчитат при кандидатстването за мястото.

Споделете