Loading...

Аржентина

Министерство на икономиката и индустрията

Аржентина

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 02 940 7688; факс: +359 02 987 4008

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Аржентина

Татяна Дончева

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 7881

t.doncheva@mi.government.bg

  1. Икономическите отношения между България и Аржентина

  1. Стокообмен (в млн. USD)

В стокообмена между България и Аржентина се наблюдават постоянни колебания. Салдото през последните години е подчертано отрицателно за България, което е породено от наложените от Аржентина ограничения пред вноса.

Година

Стокообмен, в млн. USD

Ръст %

Износ, в млн. USD

Ръст %

Внос, в млн. USD

Ръст %

Салдо, в млн. USD

2013

22

9,7

12,3

-2.6

2014

17

-22,7

3,7

-61,9

13,3

8,1

-9.5

2015

21,5

26,5

3,8

2,7

17,6

32,3

-13.8

2016

27,2

26,5

5,2

36,8

22

25,0

-16.8

2017

83,0

205,1

28,8

453,8

54,2

146,4

-25.4

2018

81,5

-1,8

8,1

-71,9

73,3

35,2

-65.2

2019

55,1

-32,4

8,2

1,2

46,9

-36,0

-38.6

2020

45,7

-17,1

6,5

-20,7

39,2

-16,4

-32.7

2021

44,5

-2,6

8

23,1

36,4

-7,1

-28.4

2022

41,9

-5,8

12,5

56,3

29,3

-19,5

-16.8

1-12.2023

29,2

-30,3

8,3

-33,6

20,9

-28,7

-12.5

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2023 г.

Код МТ

Износ от България 2023

%

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

34,1

2807

Сярна киселина; олеум

11,85

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

6,97

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности:

5,21

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от NN 7010 или 7018

3,77

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

3,22

0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

3,10

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери:

2,92

Източник: МИИ

Код МТ

Внос от Аржентина 2023

%

1202

Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени:

28,70

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки:

24,99

0304

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени:

10,90

1005

Царевица:

5,34

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

5,21

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

4,47

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца,

4,38

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

2,99

Източник: МИИ

Водещи стоки в стокообмена с Аржентина през 2022 г.

Код МТ

Износ от България

%

3102

Минерални или химични азотни торове:

47.1

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

13.2

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде:

5.1

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне:

4.1

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери:

3.7

Източник: МИИ

Код МТ

Внос от Аржентина

%

1202

Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени:

41.7

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна):

10.5

8432

Земеделски, градинарски или лесовъдни машини и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация; валяци за тревни площи или спортни площадки:

8.4

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца,

7.3

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

6.9

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По Закона за насърчаване на инвестициите няма сертифицирани проекти с аржентинско участие.

  1. Други

МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

На основание Спогодба за икономическо и техническо сътрудничество (подписана 1980 г.), между двете страни има създадена Смесена междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС), която е провела до момента 4 заседания.

На 11 ноември 2008 г. се подписа Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина, в сила от м. март 2011 г. Със Споразумението за икономическо сътрудничество се създава нова Българо-аржентинска комисия за двустранно икономическо сътрудничество.

Министерството на икономиката е в процес на обсъждане с аржентинската страна провеждането на следващата сесия на българо-аржентинската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество в гр. Буенос Айрес, Аржентина.

  1. Договорно-правна база
  • Договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите – подписан на 21.09.1993 г. в Буенос Айрес, ратификационните документи са разменени на 11.03.1994г. в МВнР
  • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителствата на Република Аржентина и Република България, подписано на 11.11.2008 г. в Буенос Айрес. В сила от март 2011 г.

Споделете