Loading...

Австралия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул, “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

E-mail: a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Австралия

Бойко Годев
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7705
Е-mail: b.godev@mi.government.bg

  1. Икономическите отношения между България и Австралия
  2. Стокообмен (в млн. щ.д.)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Австралия бележат положително развитие, но стокообменът в стойностно изражение варира.

Стокообмен между България и Австралия (млн. щ. д.)

Източник: МИИ

Година

Стокообмен

Ръст

%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст

%

Салдо

2013

226.3

29.5

196.8

-167.3

2014

38.0

-83.2

27.5

-6.8

10.5

-94.7

17.0

2015

178.9

370.8

25.1

-8.7

153.8

1364.8

-128.7

2016

73.9

-58-7

36.1

43.3

37.8

-75.4

-1.7

2017

43.0

-41.2

30.8

-14.9

12.2

-67.7

18.6

2018

99.9

132.3

39.4

27.9

60.5

395.9

-21.1

2019

72.6

-27.3

55.5

40.9

17.1

-71.7

38.4

2020

122.6

68.9

49.4

-11.0

73.2

328.1

-23.8

2021

174.7

42.1

48.5

-1.8

126.2

72.4

-77.7

2022

91.9

-47.4

51.2

5.6

40.7

-67.8

10.5

2023

76.2

-17.1

53.6

4.7

22.6

-44.5

31.0

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Австралия /2022 г. и 2023г./

Водещи стоки в износа на България за Австралия през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Австралия

53 574.8

0.1

1

0406

Сирена и извара:

6 810.3

12.7

2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

6 411.0

12.0

3

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

5 060.2

9.5

4

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

3 462.3

6.5

5

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни):

2 919.5

5.5

6

8412

Други двигатели:

2 817.1

5.3

7

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

2 147.4

4.0

8

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

1 352.7

2.5

9

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените ‘конкрети’ и ‘абсолю’; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали,

1 185.2

2.2

10

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

1 159.3

2.2

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Австралия през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Австралия

22 570.4

0.1

1

2620

Пепели и отпадъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метал или съединения на метали:

6 601.7

29.3

2

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

5 703.3

25.3

3

7326

Други изделия от желязо или стомана:

3 309.6

14.7

4

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

1 006.4

4.5

5

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно:

546.8

2.4

6

7404

Отпадъци и отломки от мед

360.7

1.6

7

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти),

335.4

1.5

8

2939

Растителни алкалоиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни:

280.0

1.2

9

9031

Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори:

264.9

1.2

10

0802

Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени:

248.8

1.1

Източник: МИИ

Водещи стоки в износа на България за Австралия през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Австралия

51 246.1

0.1

1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

5 678.9

11.2

2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

5 249.2

10.2

3

0406

Сирена и извара:

4 736.5

9.2

4

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

3 815.4

7.5

5

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни):

1 993.6

3.9

6

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените ‘конкрети’ и ‘абсолю’; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали,

1 765.6

3.5

7

8412

Други двигатели:

1 708.7

3.3

8

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни:

1 647.7

3.2

9

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от NN 7010 или 7018:

1 538.1

3.0

10

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

1 520.3

3.0

Водещи стоки във вноса на България от Австралия през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Австралия

40 747.4

0.1

1

2603

Медни руди и техните концентрати

22 201.7

54.5

2

5101

Вълни, нещрайхгарни, нито камгарни:

6 025.6

14.8

3

2620

Пепели и отпадъци (различни от получените при производството на желязо или стомана), съдържащи метал или съединения на метали:

4 809.5

11.8

4

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни):

1 504.32

3.7

5

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно:

724.2

1.8

6

9022

Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия,

647.3

1.6

7

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии):

491.6

1.2

8

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти),

286.9

0.7

9

3926

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914:

275.2

0.7

10

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

236.8

0.6

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ – нетните чуждестранни инвестиции в България от Австралия в края на 2023 г. възлизат на 37.3 млн. Евро.

Споделете