Loading...

Австрия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Виена
Десислава Стоянова
Handelsabteilung der Botschaft Republik Bulgariens
Rechte Wienzeile 13, A-1040, Wien, Österreich
тел.: +43 1 5813226
e-mail: d.stoyanova@mi.government.bg
Емилиян Абаджиев
Handelsdelegierter von Republik Bulgarien in Republik Österreich
Botschaftsrat
Rechte Wienzeile 13, Wien 1040
Tel. +43 1 5814333
Mob. +43 664 8124030
e-mail: e.abadjiev@mi.government.bg
Министерство на икономиката
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Австрия
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Австрия

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Австрия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

Година

Стоко

обмен

Ръст

%

Износ

Ръст

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2011

1 172.9

21.9

388.2

32.1

784.7

17.4

– 396.5

2012

1 162.6

-0.9

380.4

-2.0

782.2

-0.3

-401.8

2013

1 111.6

-4.4

400.5

5.3

711.1

-9.1

-310.6

2014

1 121.1

0.9

378.9

-5.4

742.2

4.4

-363.3

2015

1 121.7

0.0

411.1

8.6

710.7

-4.4

-299.6

2016

1 181.6

5.3

459.4

11.7

722.1

1.6

-262.6

2017

1 220.6

3.2

491.5

6.9

729.1

0.8

-237.6

2018

1 310.0

7.3

506.6

3.1

803.3

10.2

-296.7

2019

1 387.6

5.9

546.4

7.9

841.1

4.7

-294.6

2020

1 358.6

-2.1

536.6

-1.8

821.9

-2.3

-285.3

1-6 2020

665.3

268.2

397.0

-128.7

1-6 2021

818.7

23.1

344.2

28.3

474.5

19.5

-130.3

По данни на МИ

През първите шест месеца на 2021 г. износът е 344.2 млн. евро, това е 13. място и нараства с 28.3%. Вносът е 474.5 млн. евро, това е 14. място и ръст от 19.5%. Стокообменът възлиза на 818.7 млн. евро, има нарастване с 23.1%. Салдото е отрицателно и се равнява 130.3 млн. евро.

През 2020г. Австрия заема 15-то място в износа с дял 2.7% и 12-то място във вноса с дял от 2.7%. За периода износът възлиза на 536.6 млн. евро, това е спад от 1.8%, вносът е 821.9 млн. евро, като също отбелязва спад от 2.3%. Стокообменът възлиза на 1 358.6 млн. евро, като отбелязва спад от 2.1 %. Салдото е отрицателно за страната ни и възлиза на -285.3 млн. евро.

Структура на стокообмена през 2020 г.

Водещи стоки по износа в млн.евро

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/20120г.

27 968 662.2

100.0

в т. ч. Австрия

536 651.7

1.9

8412

Други двигатели

43 614.3

8.1

9021

Ортопедични апарати и артикули, вкл. медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати

40 306.3

7.5

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни

37 622.1

7.0

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

37 297.1

6.9

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира

19 230.5

3.6

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни

17 041.9

3.2

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415

17 016.1

3.2

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки

12 504.6

2.3

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

11 949.1

2.2

8606

Товарни железопътни вагони

11 904.5

2.2

Източник: Министерство на икономиката

Водещи стоки по вноса в млн.евро

Код

MT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2020 г.

30 729 996.9

100.0

в т. ч. Австрия

821 953.1

2.7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

77 681.5

9.5

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

51 051.2

6.2

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

30 969.8

3.8

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

28 705.4

3.5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

16 401.0

2.0

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

12 148.0

1.5

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

9 561.1

1.2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

9 022.5

1.1

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

8 681.7

1.1

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009

8 521.9

1.0

Източник: Министерство на икономиката

3. Инвестиции

Австрия заема водещи позиции по инвестиции в пет страни от региона на Югоизточна Европа (България, Хърватия, Словения, Румъния и Босна и Херцеговина).

През първите три месеца на 2021 г. потока на ПЧИ е положителен и възлизат на 11.6 млн. евро., като през второто тримесечие размера им достига 45.3млн.евро.

Към края на 2020 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции от Австрия в България възлизат на 4 597.1 млн. евро, с което страната се подрежда на второ място (след Холандия) по размер на ПЧИ в България. През първите три месеца на 2021г. техния размер достига 4 631.2 млн.евро., като през второ тримесечие на 2021г. съответно са 4 675.6 млн.евро.

Поток на австрийските инвестиции в България:

Година

Млн.евро

2005

747.3

2006

956.7

2007

1281.1

2008

1144.0

2009

422.2

2010

-654.2

2011

585.9

2012

-189.6

2013

-0.3

2014

-213.4

2015

372.3

2016

26.4

2017

-30.3

2018

-206.8

2019

110.0

2020

315.3

По Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 7 проекта с австрийско участие:

“Петромакс Рифайнъри България”, гр. Силистра, “Кнауф” ЕООД, гр. София с два завода за гипсови мазилки и производство на гипсови плоскости, “Пайплайф” България ЕООД, гр. Пловдив и “Сентилион” ООД, гр. София, “Амер Спортс БГ” ЕООД, гр. Чепеларе (Amer Sports, Австрия, Финландия) и Voestalpine VAE София.

Австрийските компании са сред водещите в класацията на 100-те най-големи чуждестранни инвеститори в България. Австрийските инвестиции в България са концентрирани в почти всички сектори: електроразпределение, телекомуникации, енергетика, банково дело и финанси, търговия, тежката и леката промишлености. Близо 10% от най-големите чуждестранни инвеститори в България са австрийски компании.

Австрийската компания EVN бе отличена с наградата инвеститор на годината за 2011 г. в категорията Инвестиции в иновации за Проекта нова когенерационна централа на площадката на съществуващата ТЕЦ „Пловдив Север”.

Водещи австрийски инвеститори в България

Инвеститор

Българска компания

Сектор

1

TELECOM AUSTRIA

Мобилтел АД

Комуникации

2

EVN

Ел. разпределение Пловдив и Ст. Загора

Електроразпределение

3

Wienerberger

Винербергер ЕООД

строителни материали, от 2004 г. внос, от 2007 г. – завод в Луковит

Wienerberger /до 2012 г. в съдружие със Solvay, Belgium/

Пайплайф България ЕООД

производител на пластмасови тръбни системи за ВиК, газоснабдяване и напояване

4

RAIFFEISEN BANK

Райфайзен Банк България

Финанси

5

OMV

OMV България

търговия, петрол

6

KNAUF

“Гипсфазер” Видин

строителни материали

7

EUROBILLA

БИЛА България

търговия, ХВП

8

Bramac

Bramac Dachsysteme International

покривни материали

9

CRONOSPAN

Кроношпан България

Дървообработване

10

PALFINGER

Палфингер Червен бряг

Машиностроене

11

Planzee TIZIT

Gewindewerkzeuge Gabrovo (GWG)

произв. на режещи инструменти, от /продадена на RS Werkzeuge, после пак авст. собственост/

По данни на БАИ

4. Туризъм

През първите шест месеца на 2021г. броя на австрийските туристи посетили България е 6 265 и представлява спад от 53.6% спрямо същия периода на предходната година. Съществено е да се подчертае , че за предходната година поради разразилата се пандемия от COVID-19 в световен мащаб, министерството на туризма използва различен вид методология за посещения на туристи в България. Данните за броя на туристите през 2020 г. се базират на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), която през периода е била в изпитателен срок. В тази връзка са взети предвид и данните на НСИ за места за настаняване с 10 и повече легла. Въвеждането на ЕСТИ променя метода за отчитане на броя на туристите. Новият метод се базира на данни от местата за настаняване, като те не са съпоставими с данните от ГКПП.

През 2020г. броя на австрийските туристи в места за настаняване е над 6700 души, което представлява спад от 86% спрямо предходната година.

Австрийски туристи посетили България

година

Брой туристи

2018

134 891

2019

151 160

2020

над 6 700

Q2 2021

6 265

По данни на МТ

Забележка: За периода януари – юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

5. Договорно-правна рамка

  • Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество. Подписана във Виена, 17 април 1969 г., в сила от 19.03.1972 г. Ратифицирана с Указ № 41/17.01.1972 г., ДВ, бр.7/1972 г. Регистрирана в Секретариата на ООН под № 11825.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и Австрийското федерално правителство, подписана във Виена, 22 февруари 1972 г. В сила от 23.04.1972 г. Одобрена с Решение на МС № 177/11.05.1972 г., Обн. – ДВ, бр. 50/1972 г.
  • Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за икономическо, индустриално, техническо и технологическо сътрудничество, подписана във Виена на 2 юни 1995 г. В сила от 1.09.1995 г.
  • Договор между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от XXXVIII Народно Събрание на 31 юли 1997г. – ДВ, бр. 64 от 1997 г. в сила от 1 ноември 1997 г.; Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г.)
  • Спогодба между Народна Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и Протокола към нея. в сила от 03.02.2011 г. (Обн. ДВ бр.29 от 08.04.2011 г).

Свързани документи

Споделете