Loading...

Австрия

Търговски представител в Австрия

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Австрия
Даяна Попангелова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7697
d.popangelova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Австрия

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Австрия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Австрия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България.

Година

Стокообмен

Промяна %

Износ

Промяна

%

Внос

Ръст

%

Салдо

2014

1 121.1

0.9

378.9

-5.4

742.2

4.4

-363.3

2015

1 121.7

0.0

411.1

8.6

710.7

-4.4

-299.6

2016

1 181.6

5.3

459.4

11.7

722.1

1.6

-262.6

2017

1 220.6

3.2

491.5

6.9

729.1

0.8

-237.6

2018

1 310.0

7.3

506.6

3.1

803.3

10.2

-296.7

2019

1 387.6

5.9

546.4

7.9

841.1

4.7

-294.6

2020

1 358.6

-2.1

536.6

-1.8

821.9

-2.3

-285.3

2021

1 856.7

36.3

820

52.8

1 036

25.1

-216

2022

1 974.2

20.1

872

26.8

1 101

15.2

-229

2023

2 418.0

22.4

989.2

2.1

1 429.4

2.7

-434

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8412

Други двигатели

90 088

9,1

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош

88 682

9,0

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

69 877

7,1

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито

62 507

6,3

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати

62 384

6,3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници

33 287

3,4

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

32 522

3,3

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване

30 669

3,1

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

25 711

2,6

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия

22 265

2,3

Водещи стоки в износа за 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош

104 650

10,5

8412

Други двигатели:

92 205

9,3

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла

80 371

8,1

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито

56 571

5,7

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези

34 165

3,4

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи

29 177

2,9

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата

27 936

2,8

7901

Необработен цинк

26 071

2,6

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините

24 479

2,5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация

23 708

2,4

Водещи стоки във вноса за 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства

190 157

13,3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

110 344

7,7

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

24 002

1,7

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци

22 403

1,6

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

21 084

1,5

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

18 682

1,3

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

18 454

1,3

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки

16 395

1,1

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация

15 702

1,1

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

14 595

1,0

Водещи стоки във вноса за 2022 г

КодMT

Описание

EUR’000

%

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

121 170

9,5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели

91 309

7,1

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация

29 025

2,3

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация

24 769

1,9

4805

Други хартии и картони, непокрити, на роли или на листа

21 491

1,7

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразувания

18 560

1,5

3102

Минерални или химични азотни торове

18 044

1,4

8400

Ядрени редактори, котли, машини, апарати и механизми

17 929

1,4

8701

Трактори( с изключение на карите-влекачи от номер 8709

16 924

1,3

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване

15 404

1,2

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Австрия в края на 2023 г. в България възлизат на стойност над 5 млрд. евро.

  1. Договорно-правна база
  • Спогодба между Народна република България и Република Австрия за научно и техническо сътрудничество. Подписана във Виена, 17 април 1969 г., в сила от 19.03.1972 г. Ратифицирана с Указ № 41/17.01.1972 г., ДВ, бр.7/1972 г. Регистрирана в Секретариата на ООН под № 11825.
  • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна Република България и Австрийското федерално правителство, подписана във Виена, 22 февруари 1972 г. В сила от 23.04.1972 г. Одобрена с Решение на МС № 177/11.05.1972 г., Обн. – ДВ, бр. 50/1972 г.
  • Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за икономическо, индустриално, техническо и технологическо сътрудничество, подписана във Виена на 2 юни 1995 г. В сила от 1.09.1995 г.
  • Договор между Република България и Република Австрия за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от XXXVIII Народно Събрание на 31 юли 1997г. – ДВ, бр. 64 от 1997 г. в сила от 1 ноември 1997 г.; Обнародван, ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г.)
  • Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и Протокола към нея, в сила от 02.2011 г. (Обн. ДВ бр.29 от 08.04.2011 г).

Споделете