Loading...

Бахрейн

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. „Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886 a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Кралство Бахрейн

Красимир Яшев
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7645

k.yashev@mi.government.bg

  1. Икономическите отношения между България и Кралство Бахрейн
  2. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен, в млн. щ.д.

Ръст %

Износ, в млн. щ.д.

Ръст %

Внос, в млн. щ.д.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.д.

2017

2.7

2.3

0.4

1.9

2018

8.6

218

5.3

130

3.3

725

2.0

2019

6.3

-26.7

2.6

-51

3.7

12

-1.1

2020

29.7

371

2.1

-19.2

27.6

645

-25.5

2021

34.6

16.5

3.7

76

30.9

12

-6.8

2022

18

-48

4.8

29

13.2

-57.3

-8.4

2023

29.5

63.9

5.2

8.3

24.3

84

-19.1

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Бахрейн за 2022 и 2023г.

Водещи стоки в износа на България за Бахрейн през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

1 122,6

21,7

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни

993,7

19,2

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти

439,1

8,5

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

381,1

7,4

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

259,0

5,0

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

153,4

3,0

1006

Ориз

141,0

2,7

8426

Мачтово-стрелови (дерик) кранове; подемни кранове и кабелни кранове; мостови кранове, козлови кранове за разтоварване или за подемно-транспортни операции, претоварващи мостове, контейнерообработващи (обкрачващи) кари и кари-кранове

140,2

2,7

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

135,3

2,6

8608

Неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии; механични устройства (включително електромеханичните) за сигнализация, безопасност, контрол или управление за железопътни или подобни линии, шосейни или речни пътища

116,4

2,2

Водещи стоки във вноса на България от Бахрейн през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7601

Необработен алуминий

24 230,6

99,8

1006

Ориз

30,9

0,1

9701

Картини, рисунки и графики, изработени изцяло ръчно, с изключение на чертежите от N 4906 и ръчно декорираните промишлени изделия; колажи и подобни малки картини

11,9

0,0

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

1,9

0,0

9503

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) и подобни от всякакъв вид

1,9

0,0

6507

Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури , вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

1,8

0,0

6404

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси, естествена или възстановена кожа и горна част от текстилни материали

1,5

0,0

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

1,5

0,0

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

1,5

0,0

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности

1,4

0,0

Водещи стоки в износа на България за Бахрейн през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

950,8

19,7

8705

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони-кранове, пожарни коли, камиони-бетонобъркачки

851,6

17,7

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

661,1

13,7

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

444,3

9,2

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

317,3

6,6

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

231,7

4,8

1006

Ориз

158,5

3,3

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

112,4

2,3

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде

85,0

1,8

3922

Пластмасови вани, душове, мивки, бидета, тоалетни чинии и техните седалки и капаци, резервоари за тоалетни и подобни санитарни или хигиенни артикули

64,7

1,3

Водещи стоки във вноса на България от Бахрейн през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

7601

Необработен алуминий

11 945,3

90,7

3906

Акрилови полимери в първични форми

1 198,5

9,1

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

15,1

0,1

7326

Други изделия от желязо или стомана:

2,5

0,0

9508

Въртележки, люлки, стрелбища и други артикули за панаири; пътуващи циркове и пътуващи менажерии; пътуващи театри

2,4

0,0

8483

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена; лагерни кутии (опори) и лагерни черупки; зъбни предавки и фрикционни колела; сачмено-винтови или ролково-винтови двойки; редуктори, мултипликатори и скоростни регулатори

1,9

0,0

6403

Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от естествена или възстановена кожа и горна част от естествена кожа

1,5

0,0

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

1,1

0,0

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

1,0

0,0

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

0,7

0,0

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ нетните чуждестранни инвестиции от Бахрейн в България за 2023 г. възлизат на 1.2 млн. евро.

  1. Договорно-правна база
  • Меморандум за разбирателство за икономическо и техническо сътрудничество между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн;
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Споделете