Loading...

Бахрейн

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Бахрейн

Красимир Яшев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7645;
k.yashev@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСТВО БАХРЕЙН

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

Стокообменът между Република България и Кралство Бахрейн е с минимални стойности и има неравномерен характер.

/млн.щ.д./

Година

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Износ

1.5

2.4

2.3

2.0

1.8

2.3

2.3

5.3

2.6

2.1

3.7

4.8

Внос

0

0.9

0.6

0

0

0.1

0.4

3.3

3.7

27.6

30.9

13.2

Общо

1.5

3.3

2.9

2.0

1.8

2.4

2.7

8.6

6.3

29.7

34.6

18

Салдо

1.5

1.5

1.7

2.0

1.8

2.2

1.9

2.0

-1.1

-25.5

-6.8

-8.4

През 2012 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 3.3 млн.щ.д., от които 2.4 млн.щ.д. български износ, който се формира основно от: машини за обработване на информация (22% от общия износ); казанчета и чинии за тоалетни (20%); вани (18%); етерични масла (13%) и др. формира основно от необработен алуминий (92 През 2012 г. вносът от Бахрейн, който е на стойност едва 874 хил.щ.д., се % от вноса) и пътнически автомобили (5%).

През 2013 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 2.3 млн.щ.д. и се състои основно от автоматични машини за обработка на данни (21% от износа), кухненски мивки (20%), арматурни артикули (16%), етерични масла (10%), а вносът от Бахрейн е за 566 хил.щ.д. и се формира от необработен алуминий (95% от вноса) и пътнически автомобили (4%).

През 2014 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 2.0 млн.щ.д. и се формира от арматурни артикули за тръбопроводи (15% от износа), кухненски мивки (15%), етерични масла (14%), части за машини (10%), обувки (6%) и др.

През 2015 г. българският износ за Бахрейн е на стойност 1.8 млн.щ.д. и се формира от арматурни артикули за тръбопроводи (23.6%), етерични масла (20.9%), и кухненски мивки (20.5%).

През 2016 г. българският износ за Бахрейн е на обща стойност 2.3 млн.щ.д. и се формира основно от: арматурни артикули (26.8%), кухненски мивки (18.6%) и етерични масла (12.9%). През 2016 г. вносът от Бахрейн е в минимален размер на 0.1 млн. щ.д.

През 2017 г. българският износ е на обща стойност 2.3 млн. щ.д. и се формира основно от артикули и съоръжения за физкултура (22.7%), кухненски мивки (16.3%), арматурни артикули (16.3%) и хлебарски, тестени или бисквитени продукти (7.3%). През 2017 г. вносът от Бахрейн е на стойност 0.4 щ.д.

През 2018 г. българският износ доближава 5.3 млн. щ.д., като водеща стокова позиция са електрическите трансформатори с относителен дял над 63% от общия износ. Вносът от Бахрейн достига 3.3 млн. щ.д. и се формира почти изцяло от необработен алуминий, чието относително тегло е 99% в импортната листа.

Според данните за 2019 г. износът за Бахрейн превишава 2.6 млн. щ.д. и се формира основно от артикули и съоръжения за физкултура (над 38%), кухненски мивки (10.5%) и арматурни артикули (8.2%). Вносът през 2019 г. е на стойност почти 3.7 млн. щ.д. и се формира почти изцяло от необработен алуминий с относителен дял, доближаващ 99%.

Предварителните данни за 2020 г. показват ръст от 370% в двустранния стокообмен до ниво, доближаващо 30 млн. щ.д. Българският износ се понижава с 21% спрямо 2019 г. в резултат основно на свиване с 42% при продажбите на санитарен фаянс, докато вносът нараства с близо 650% под влияние на аналогичен ръст на доставките на необработен алуминий.

Според данните за 2021 г., износът за Бахрейн е около 3.7 млн. щ.д., а вносът за този период е на стойност 30.9 млн. щ.д.

Според данните за периода януари – октомври 2021 г., износът за Бахрейн е около 2.7 млн. щ.д. и се формира основно от артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, басейни (24.7%), плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества (11.4%), плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка (10.7%). Вносът за този период е на стойност 24.9 млн. щ.д. и се формира почти изцяло от необработен алуминий с относителен дял – около 99.7%.

През 2022 г., износът за Бахрейн е около 4.8 млн. щ.д., което показва ръст от 29.7% спрямо същият период предходната година. Вносът за този период е на стойност 13.2 млн. щ.д., спад от 46,99%.

ИНВЕСТИЦИИ

По изчисления на БАИ, бахрейнските преки инвестиции в България за периода 1996-2016 г. възлизат на 12.3 млн. евро. Данните на БНБ за последните няколко години показват нетен поток на капиталовложенията от тази страна в размер както следва: 0.4 млн.евро през 2016 г., –11.9 млн. евро през 2017 г. и 0.0 млн.евро през 2018 г., 2019 г., 2021 г., 2022 г.

ДВУСТРАННИ ОТНОШЕНИЯ

По неофициални данни в Бахрейн работят повече от 80 българи. Българите са предимно в хотелиерския и ресторантьорския бизнес, като работят също треньори по борба, ръгби, спортна стрелба и голф.

За международна конференция в Манама на тема „Стратегии на зараждащите се икономики от Централна и Източна Европа по отношение на арабските страни от Персийския залив“, с организатор „Форум Кран Монтана”, екс министърът на икономиката и енергетиката г-н Петър Димитров посети Бахрейн, в периода 7 – 11 април 2008 г. По време на визитата бе организирана официална среща с бахрейнския министър на петрола и газа Абдел Хусейн бин Али Мирза и неформална среща с министър-председателя, шейх Халифа бин Салман ал-Халифа.

На 25 и 26 юни 2009 г., по покана на министъра на финансите, визита в София осъществи бахрейнският министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа.

ДОГОВОРНО-ПРАВНА БАЗА

На 26 юни 2009 г. в София между България и Бахрейн бяха подписани следните спогодби:

  • Меморандум за разбирателство за икономическо и техническо сътрудничество между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн – подписана от бахрейнския министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа и заместник-министъра на икономиката и енергетиката Нина Радева;
  • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителствата на Р България и Кралство Бахрейн – подписана от екс заместник-министър председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин и бахрейнския министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа; РМС № 39/29.01.2010 за ратификация от Народното събрание.
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – подписана от екс заместник-министър председателя и министър на външните работи Ивайло Калфин и бахрейнския министър на финансите шейх Ахмед Бин Мохаммед Ал-Халифа.

Споделете