Loading...

Беларус

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Минск

Димитър Спасов

Ръководител на Служба по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в Минск, Беларус

Пл. Свободы 11, эт. 1
220030 г. Минск, Беларусь
ТЭС Посольства Р. Болгария
м. тел.: +375 292 023 251
факс: +375 17 328 65 59
e-mail: d.spasov@mi.government.bg

Споделете