Loading...

Беларус

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Минск

Лъчезар Николов

Пл. Свободы 11, эт. 1
220030 г. Минск, Беларусь
ТЭС Посольства Р. Болгария
м. тел.: +375 291 342 957
факс: +375 17 328 65 59
e-mail: l.nikolov@mi.government.bg

Споделете