Loading...

Беларус

Свържете се с търговско-икономическия представител в гр. Минск, Беларус

Министерство на икономиката и индустрията

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
Теодора Ботева, директор
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7701
e-mail: t.boteva@mi.government.bg

Референт за Беларус
Николина Танева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7778
e-mail: n.taneva@mi.government.bg

Александър Ангелов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7787
e-mail:
a.angelov@mi.government.bg

І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Република Беларус (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

в млн. щ. д.

Ръст

%

Износ

в млн. щ. д.

Ръст %

Внос

в млн. щ. д.

Ръст %

Салдо

в млн. щ. д.

2014 г.

89,0

34,9

57,8

43,1

31,2

21,9

26,6

2015 г.

65,3

-26,6

30,2

-47,8

35,1

12,5

-4,9

2016 г.

56,0

-14,2

29,9

-1,0

26,1

-25,6

3,8

2017 г.

59,3

5,9

36,3

21,4

23,0

-11,9

13,3

2018 г.

98,1

65,4

37,9

4,4

60,2

161,7

-22,3

2019 г.

93,0

-5,2

58,4

54,1

34,6

42,5

23,8

2020 г.

105,5

13,4

64,1

9,8

41,4

19,7

22,7

2021 г.

123,2

16,8

59,7

-6,9

63,5

53,4

-3,8

2022 г.

91,2

-26,0

42,3

-29,2

48,9

-23,0

-6,6

2023 г.

75,2

-17,5

52,4

23,9

22,8

53,4

29,6

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

  1. Водещи стоки в стокообмена с Република Беларус през 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа на Р. България за Р. Беларус през 2023 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

13,6

25.93

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

4,1

7.82

8434

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати:

3,8

7.33

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

2,8

5.41

6309

Артикули и дрехи, употребявани

2,3

4.40

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

2,2

4.28

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

1,81

3.46

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1,2

2.33

4811

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа, различни от продуктите от NN 4803, 4809 или 4810:

1,1

2.13

3209

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени във водна среда:

1,1

2.05

Водещи стоки във вноса на Р. България от Р. Беларус през 2023 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

8607

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии:

2,5

11.03

3921

Други пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини:

2,1

9.31

4801

Вестникарска хартия, на роли или на листа

2,1

9.06

2803

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито включени другаде):

1,2

5.35

6807

Изделия от асфалт или от подобни продукти (например нефтен битум, смола):

1,1

4.86

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне:

1,0

4.19

9406

Сглобяеми конструкции

0,9

3.84

9005

Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия:

0,9

3.72

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

0,8

3.40

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

0,7

3.26

Водещи стоки в износа на Р. България за Р. Беларус през 2022 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

13,1

31.04

5601

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

2,7

6.35

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

2,4

5.74

9619

[Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от какъвто и да е материал]

2,1

4.91

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

2,0

4.68

4811

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа, различни от продуктите от NN 4803, 4809 или 4810:

1,5

3.53

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

1,3

3.01

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

1,3

2.97

0805

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

1,0

2.46

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1,0

2.44

Водещи стоки във вноса на Р. България от Р. Беларус през 2022 г.

Код MT

Описание

млн.

щ. д.

%

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

8,6

17.52

7213

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

7,7

15.79

8607

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии:

3,4

6.89

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

3,1

6.30

4412

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал:

2,5

5.15

7228

Пръти и профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани:

2,1

4.27

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

1,9

3.92

4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества:

1,4

2.86

2803

Въглерод (сажди и други форми на въглерода, неупоменати, нито включени другаде):

1,3

2.60

0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

1,3

2.58

Източник: Министерство на икономиката и индустрията.

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Р. Беларус в Р. България към 2023 г. възлизат на 9,2 млн. евро.

Преки инвестиции от Р. Беларус в Р. България (млн. евро)

Период

Поток

(нетни трансакции)

Размер

(салдо към края на отчетния период)

2014 г.

0,3

5,5

2015 г.

2,9

8,9

2016 г.

-0,2

8,1

2017 г.

0,4

8,7

2018 г.

0,6

9,2

2019 г.

0,9

10,9

2020 г.

0,5

11,6

2021 г.

-0,6

11,3

2022 г.

-0,2

10,9

2023 г.

-0,4

9,2

Източник: БНБ

  1. Други

4.1. Между двете страни е създадена Българо-белоруска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (МПК) в съответствие с член 9 на Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество между Република България и Република Беларус (подписана на 21.02.1996 г.). Председател на българската част на Комисията е заместник-министър на икономиката, а на белоруската част – заместник-министър на външните работи.

Последната, осма сесия на комисията, е проведена на 18 ноември 2018 г. в гр. София.

4.2. ЕС осъжда по възможно най-категоричен начин участието на Беларус в непровокираното и неоправдано военно нашествие на Русия в Украйна. В отговор на действията на Беларус, през 2022 г. С Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 година, ЕС въведе поетапно редица ограничителни мерки срещу Беларус.

Повече информация за всеки вид ограничителни мерки може да бъде намерена на следния линк:

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/why-sanctions/sanctions-against-belarus/

  1. Договорно-правна база

Българо-белоруските икономически отношения се регулират главно от следните Спогодби:

– за търговско-икономическо сътрудничество – 1996 г.;

– за насърчаване и защита на инвестициите – 1996 г.;

– за избягване на двойното данъчно облагане – 1996 г.

*Външнотърговските отношения между Р. България и Р. Беларус се регулират в съответствие с политиките от страна на ЕС спрямо Беларус.

Споделете