Loading...

Беларус

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Минск

Лъчезар Николов

Пл. Свободы 11, эт. 1
220030 г. Минск, Беларусь
ТЭС Посольства Р. Болгария
м. тел.: +375 29 3863076
факс: +375 17 3286559
e-mail: l.nikolov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник на отдел “Руска федерация, страни от ОНД и Грузия”
Деница Колинс
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Беларус
Николина Танева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7778
e-mail: n.taneva@mi.government.bg

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

ІІ. Бизнес компас

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Република Беларус (в млн. щ.д.)

Години

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2010

52.1

31.9

20.2

+11.7

2011

75.5

41.5

34.0

+7.5

2012

65.0

34.4

30.7

+3.7

2013

66.0

40.4

25.6

+14.8

2014

89.0

57.8

31.2

+26.6

2015

65.3

30.2

35.1

-4.9

2016

56.0

29.9

26.1

+3.8

2017

59.3

36.3

23.0

+13.3

2018

98.1

37.9

60.2

-22.3

2019

93.0

58.4

34.6

+23.8

2020

105.5

64.1

41.4

+22.7

2021

123.3

59.6

63.7

-4.1

През 2021 г. в сравнение с 2020 г., стокообменът е нараснал с 16.9%, като износът се е намалял със 7.0%, а вносът е нараснал с 53.8%. Търговското салдо е отрицателно за България и възлиза на 4,1 млн.щ.дол (-118,2%).

През 2021 г. се наблюдава спад във водещата група стоки в българския износ – „медикаменти“ с 30,4% на обща стойност 16,4 млн.щ.д. Водещата група стоки във вноса от Беларус е „валцдрат“, която възлиза на 15,1 млн.щ.д.

Водещи стоки в износа за Беларус през 2021 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

27.5

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

9.7

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

5.6

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

4.3

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели:

3.9

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

3.3

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

3.1

Кайсии, череши, праскови, (включително праскови без мъх), сливи и трънки, пресни:

3.0

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

2.5

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

2.3

Водещи стоки във вноса от Беларус през 2021 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

23.6

Пневматични гуми от каучук, нови:

10.9

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества:

8.2

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии:

5.0

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора:

4.4

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

4.0

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал:

3.2

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

2.8

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

2.2

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

2.0

Износът на Р. България се състои главно от: медикаменти, вати от текстилни материали, електрически акумулатори, хлебарски изделия, плодове, шоколад и др. Тези стоки заемат малко над 62% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: валцдрат, пневматични гуми от каучук, плочи от дървесни влакна, резервни части и принадлежности за превозни средства, автомобилни превозни средства за транспорт на стоки и др.

3. Инвестиции

Обем на белоруските инвестиции в България

Година

Стойност, млн. евро

2007

1,1

2008

1,5

2009

1,7

2010

0,6

2011

0,9

2012

0,7

2013

0,7

2014

0,3

2015

2,9

2016

-0,2

2017

0,4

2018

0,6

2019

0,9

2020

0,5

2021

-0,1

(Източник: БНБ)

За периода 1996-2021 г. преките чуждестранни инвестиции от Беларус в България са 11,6 млн. евро. Разширяването на сътрудничеството в тази област следва да е в посока на членството на България в ЕС и благоприятните условия, които страната ни предоставя на чуждестранните инвеститори.

4. Туризъм

През 2021 г. броят на белоруските граждани посетили България е 10 997, като се наблюдава ръст с 34.6% повече, спрямо 2020 г.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за повечето месеци е прекратено.

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2009

32 867

+29,5 %

2010

44 414

+35,6 %

2011

38 794

-12,7 %

2012

79 637

+100,3 %

2013

126 394

+58,7 %

2014

133 527

+5,6 %

2015

106 302

-25,2 %

2016

83 520

-12,8 %

2017

81 863

-2,0 %

2018

78 915

-3,6%

2019

74 508

-5,6%

2020

8 169

-89,0%

2021

10 997

+34,6%

(Източник: Министерство на туризма)

5. Договорно-правна база

Българо-белоруските икономически отношения се регулират главно от следните Спогодби:

– търговско-икономическо сътрудничество – 1996 г.;

– насърчаване и защита на инвестициите – 1996 г.;

– за избягване на двойното данъчно облагане – 1996 г.;

– за сътрудничество в областта на туризма – 1996 г.

Във връзка с присъединяване на България към Европейския съюз, с Решение № 727 от 19 август 2005 г. на Министерския съвет е одобрена позицията на българската страна за внасяне на промени в:

– Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество (21.02.1996).

– Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за поощряване и взаимна защита на инвестициите (21.02.1996).

С Решение на Министерския съвет № 348 от 30 май 2008 г. е утвърдено Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество и същата е влязла в сила от 14.08.2008 г.

Договорно-правната база с Р. Беларус е в процес на актуализация, във връзка с членството на България в ЕС от 01.01.2007 г.

6. Междуправителствена комисия (МПК)

МПК е създадена в съответствие с член 9 на Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество между Република България и Република Беларус (подписана на 21.02.1996 г.). Председател на българската част на Комисията е заместник-министър на икономиката, а на белоруската част – заместник-министър на външните работи.

На 20 ноември 2018 г. в гр. София се проведе VIII-та сесия на МПК. Бяха разгледани широк кръг въпроси на българо-белоруските икономически отношения в областта на търговията, насърчаването на предприемачеството, сътрудничеството в областта на туризма, селското стопанство, транспорта и други въпроси от взаимен интерес. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията на Комисията беше проведен двустранен бизнес форум.

7. Отношения Европейски съюз – Република Беларус

ЕС не признава резултатите от изборите в Беларус, проведени през август 2020 г. ЕС постепенно разширяваше ограничителните мерки срещу лица и образувания в Беларус. От октомври 2020 г. насам ЕС наложи пет пакета от санкции във връзка с положението в Беларус, насочени срещу общо 183 лица и 26 образувания. Тези санкции бяха наложени в отговор, наред с другото, на неприемливото насилие от страна на беларуските власти срещу мирни демонстранти, превръщането на мигранти в инструмент за политически цели и хибридните атаки по границите на ЕС.

ЕС осъжда по възможно най-категоричен начин участието на Беларус в непровокираното и неоправдано военно нашествие на Русия в Украйна. В отговор на действията на Беларус, през 2022 г. ЕС прие редица мерки, включително:

 • индивидуални и икономически санкции, насочени срещу 22 лица
 • ограничения на търговията
 • забрана за участие в SWIFT на три беларуски банки
 • забрана на трансакции с централната банка на Беларус
 • ограничения на финансовите потоци от Беларус към ЕС
 • забрана за предоставяне на Беларус на банкноти, деноминирани в евро

Повече информация за всеки вид ограничителни мерки можете да намерите на следния линк:

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/

І. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

1. Стокообмен

Стокообмен на Република България с Република Беларус (в млн. щ.д.)

Години

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2010

52.1

31.9

20.2

+11.7

2011

75.5

41.5

34.0

+7.5

2012

65.0

34.4

30.7

+3.7

2013

66.0

40.4

25.6

+14.8

2014

89.0

57.8

31.2

+26.6

2015

65.3

30.2

35.1

-4.9

2016

56.0

29.9

26.1

+3.8

2017

59.3

36.3

23.0

+13.3

2018

98.1

37.9

60.2

-22.3

2019

93.0

58.4

34.6

+23.8

2020

105.5

64.1

41.4

+22.7

2021

123.3

59.6

63.7

-4.1

През 2021 г. в сравнение с 2020 г., стокообменът е нараснал с 16.9%, като износът се е намалял със 7.0%, а вносът е нараснал с 53.8%. Търговското салдо е отрицателно за България и възлиза на 4,1 млн.щ.дол (-118,2%).

През 2021 г. се наблюдава спад във водещата група стоки в българския износ – „медикаменти“ с 30,4% на обща стойност 16,4 млн.щ.д. Водещата група стоки във вноса от Беларус е „валцдрат“, която възлиза на 15,1 млн.щ.д.

Водещи стоки в износа за Беларус през 2021 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

27.5

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

9.7

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

5.6

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

4.3

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели:

3.9

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

3.3

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

3.1

Кайсии, череши, праскови, (включително праскови без мъх), сливи и трънки, пресни:

3.0

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

2.5

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

2.3

Водещи стоки във вноса от Беларус през 2021 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

23.6

Пневматични гуми от каучук, нови:

10.9

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества:

8.2

Части за превозни средства, движещи се по железопътни или подобни линии:

5.0

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора:

4.4

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

4.0

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал:

3.2

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

2.8

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

2.2

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна,

2.0

Износът на Р. България се състои главно от: медикаменти, вати от текстилни материали, електрически акумулатори, хлебарски изделия, плодове, шоколад и др. Тези стоки заемат малко над 62% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: валцдрат, пневматични гуми от каучук, плочи от дървесни влакна, резервни части и принадлежности за превозни средства, автомобилни превозни средства за транспорт на стоки и др.

3. Инвестиции

Обем на белоруските инвестиции в България

Година

Стойност, млн. евро

2007

1,1

2008

1,5

2009

1,7

2010

0,6

2011

0,9

2012

0,7

2013

0,7

2014

0,3

2015

2,9

2016

-0,2

2017

0,4

2018

0,6

2019

0,9

2020

0,5

2021

-0,1

(Източник: БНБ)

За периода 1996-2021 г. преките чуждестранни инвестиции от Беларус в България са 11,6 млн. евро. Разширяването на сътрудничеството в тази област следва да е в посока на членството на България в ЕС и благоприятните условия, които страната ни предоставя на чуждестранните инвеститори.

4. Туризъм

През 2021 г. броят на белоруските граждани посетили България е 10 997, като се наблюдава ръст с 34.6% повече, спрямо 2020 г.

През 2021 г. българските граждани са реализирали общо 5 182 042 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации за повечето месеци е прекратено.

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2009

32 867

+29,5 %

2010

44 414

+35,6 %

2011

38 794

-12,7 %

2012

79 637

+100,3 %

2013

126 394

+58,7 %

2014

133 527

+5,6 %

2015

106 302

-25,2 %

2016

83 520

-12,8 %

2017

81 863

-2,0 %

2018

78 915

-3,6%

2019

74 508

-5,6%

2020

8 169

-89,0%

2021

10 997

+34,6%

(Източник: Министерство на туризма)

5. Договорно-правна база

Българо-белоруските икономически отношения се регулират главно от следните Спогодби:

– търговско-икономическо сътрудничество – 1996 г.;

– насърчаване и защита на инвестициите – 1996 г.;

– за избягване на двойното данъчно облагане – 1996 г.;

– за сътрудничество в областта на туризма – 1996 г.

Във връзка с присъединяване на България към Европейския съюз, с Решение № 727 от 19 август 2005 г. на Министерския съвет е одобрена позицията на българската страна за внасяне на промени в:

– Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество (21.02.1996).

– Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за поощряване и взаимна защита на инвестициите (21.02.1996).

С Решение на Министерския съвет № 348 от 30 май 2008 г. е утвърдено Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество и същата е влязла в сила от 14.08.2008 г.

Договорно-правната база с Р. Беларус е в процес на актуализация, във връзка с членството на България в ЕС от 01.01.2007 г.

6. Междуправителствена комисия (МПК)

МПК е създадена в съответствие с член 9 на Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество между Република България и Република Беларус (подписана на 21.02.1996 г.). Председател на българската част на Комисията е заместник-министър на икономиката, а на белоруската част – заместник-министър на външните работи.

На 20 ноември 2018 г. в гр. София се проведе VIII-та сесия на МПК. Бяха разгледани широк кръг въпроси на българо-белоруските икономически отношения в областта на търговията, насърчаването на предприемачеството, сътрудничеството в областта на туризма, селското стопанство, транспорта и други въпроси от взаимен интерес. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията на Комисията беше проведен двустранен бизнес форум.

7. Отношения Европейски съюз – Република Беларус

ЕС не признава резултатите от изборите в Беларус, проведени през август 2020 г. ЕС постепенно разширяваше ограничителните мерки срещу лица и образувания в Беларус. От октомври 2020 г. насам ЕС наложи пет пакета от санкции във връзка с положението в Беларус, насочени срещу общо 183 лица и 26 образувания. Тези санкции бяха наложени в отговор, наред с другото, на неприемливото насилие от страна на беларуските власти срещу мирни демонстранти, превръщането на мигранти в инструмент за политически цели и хибридните атаки по границите на ЕС.

ЕС осъжда по възможно най-категоричен начин участието на Беларус в непровокираното и неоправдано военно нашествие на Русия в Украйна. В отговор на действията на Беларус, през 2022 г. ЕС прие редица мерки, включително:

 • индивидуални и икономически санкции, насочени срещу 22 лица
 • ограничения на търговията
 • забрана за участие в SWIFT на три беларуски банки
 • забрана на трансакции с централната банка на Беларус
 • ограничения на финансовите потоци от Беларус към ЕС
 • забрана за предоставяне на Беларус на банкноти, деноминирани в евро

Повече информация за всеки вид ограничителни мерки можете да намерите на следния линк:

https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/

Споделете