Loading...

Белгия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Белгия
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7823;
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Белгия

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Белгия

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Кралство Белгия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на Република България.

Година

Стокообмен

Ръст

Износ

Ръст

Внос

Ръст

Салдо

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

%

млн.евро

2013

1 121.7

-26.9

642.7

-16.1

479.0

-37.7

163.7

2014

1 441.5

28.5

903.4

40.6

538.1

12.3

365.3

2015

1460.9

1.3

853.7

-5.5

607.2

12.8

246.5

2016

1254.1

-14.2

646.5

-24.3

607.6

0.1

38.9

2017

1760.5

40.4

1122.4

73.6

638.2

5.0

484.2

2018

1620.2

-8.0

982.3

-12.5

637.95

0.0

344.3

2019

1493.2

-7.9

850.9

-13.4

642.3

0.6

208.7

2020

1548.4

3.7

963.7

13.3

584.6

-9.0

379.1

2021

1128.9

16.0

1128.9

16.0

757.3

29.5

371.6

2022

2017.1

6.8

1077.8

-4.7

939.2

24.0

138.6

2023

2500.3

24.0

1392.99

29.2

1107.3

17.9

285.7

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Белгия за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Белгия през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

806 216

57.9

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

107 056

7.7

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

22 158.25

1.6

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

18 489

1.3

8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука:

16 285

1.2

2607

Оловни руди и техните концентрати

15 979

1.2

7604

Пръти и профили от алуминий:

13 759

0.9

8712

Велосипеди (вкл. и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

13 424

0.9

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн

12 773

0.9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

11 453

0.8

Водещи стоки във вноса на България от Белгия през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

102 988

9.3

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

67 398

6.1

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

40 528

3.7

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

35 267

3.2

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

33 939

3.1

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

29 070

2.6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

28 630

2.6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаро-пътническите и състезателните автомобили

23 673

2.1

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

23 413

2.1

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

21 665

1.9

Водещи стоки в износа на България за Белгия през 2022 г.

Описание

EUR’000

%

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитното рафиниране

531 803

43.8

8711

Мотоциклети (включително веломоторите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове:

131 317

10.8

1205

Семена от репица или рапида, дори натрошени

53 872

4.4

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

36 698

3.0

6115

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, включително медицинските чорапи, трикотажни или плетени

25 342

2.1

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

23 996

1.9

7604

Пръти и профили от алуминий

16 733

1.4

Водещи стоки във вноса на България от Белгия през 2022 г.

Описание

EUR’000

%

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали

61 093

5.9

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

55 915

5.4

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели

38 277

3.7

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

32 061

3.1

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж;

31 158

3.0

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

28 962

2.8

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

26 497

2.6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти

24 798.94

2.4

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти

22 079

2.1

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди

18 553

1.8

По данни на МИИ

  1. Инвестиции

До края на 2023 г. сумарната стойност на белгийските инвестиции в България възлиза на 3.37 млрд. евро.

  1. Договорно-правна рамка
  • 1981г. – Спогодба за разширяване на икономическото, промишлено- техническо сътрудничество между малките и средни предприятия в двете страни;
  • 1988 г.- Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото, в сила от 1991 г.;
  • 1988 г.-Договор между Р България и БЛИС за защита и взаимно насърчаване на инвестициите, в сила от 1994 г.; (денонсирана с ратифицирането и от двете страни на многостранното споразумение за прекратяване от 5 май 2020 г.)
  • Спогодба за сътрудничество между правителствата на Република България и на Френската общност и Валония – подписана на 8.10.1998 г. в Брюксел, в сила от юни 2000 г.;
  • Споразумение за сътрудничество между правителството на Р България и Фламандската общност на Кралство Белгия – 2002 г.

Споделете