Loading...

Босна и Херцеговина

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”:
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Босна и Херцеговина
Богомил Богданов
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 9407759
b.bogdanov@mi.government.bg

 1. Икономически отношения между България и Босна и Херцеговина

Република България e първата държава, която на 15 януари 1992 г. признава независима и суверенна Босна и Херцеговина. Дипломатически отношения между двете страни са установени през януари 1996 г., а през март 1996 г. е открито посолство на България в Сараево.

От месец ноември 2005 г., в изпълнение на решение на Председателството на БиХ, в България започна да функционира посолство на БиХ в София. Посолството бе официално открито на 18 май 2006 г.

 1. Стокообмен

Търговски стокообмен между България и БиХ в млн. евро

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст,%

внос

ръст,%

салдо

2010

70.66

-32.35

58.62

-17.37

12.04

-68.64

36.290

2011

69.02

-11.2

51.67

21.86

17.35

46.28

27.206

2012

69.04

21.87

50.05

-14.31

18.99

21.95

33.147

2013

79.18

4.63

62.11

11.92

17.07

104.16

19.176

2014

79.7

27.01

60.8

7.45

18.9

60.3

13.767

2015

81.7

31.11

62.41

43.56

19.29

67.55

-0.529

2016

110.1

66.661

53.407

23.253

2017

107.5

-2.7

67.81

1.7

39.66

-8.6

28.150

2018

83.1

-22.73

60.1

-10.3

22.27

-43,8

38.53

2019

89

6.8

63.7

4.3

25.3

13.8

38.4

2020

101.9

14.4

80.8

26.8

21.1

-16.8

59.7

2021

122.0

19.6

92.3

14.1

29.6

40.7

62.6

1-6 2021

58.5

46.0

12.4

33.5

1-6 2022

63.2

7.9

51.2

11.3

11.9

-4.7

39.3

По данни на МИИ

При сравнение на данните за изминалите пет месеца на 2022 г. спрямо 2021 г. се отчита, следните промени в основните икономически показатели:

 • ръст на стокообмена от 7.9%;
 • увеличение на износа от 11.3%;
 • увеличение на вноса от -4.7%;
 • търговското салдо остава положително за България и възлиза на 39.3 млн. евро.

Водещи стоки в стокообмена през 2021 г.

износ

No

КодMT

Описание

%

Общ износ през 2021 г.

100.00

0

в т.ч. Босна и Херцeговина

0.3

1

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

11.1

2

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

6.0

3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

5.7

4

9950

Служебен код (SL)

5.2

5

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг)

5.0

6

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити

4.4

7

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части

4.3

8

9403

Други мебели и техните части

4.0

9

7005

Флоат стъкло и стъкло шлифовано или полирано върху едната или двете страни, на плочи или листа, дори с абсорбиращ, отразяващ или неотразяващ слой, но необработено по друг начин

4.0

10

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

3.3

внос

No

КодMT

Описание

%

Общ внос през 2021 г.

100.00

0

в т.ч. Босна и Херцeговина

0.1

1

7601

Необработен алуминий

14.5

2

7213

Валцдрат (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани

12.8

3

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг)

11.6

4

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

9.0

5

7404

Отпадъци и отломки от мед

8.8

6

6203

Костюми, ансамбли, сака, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските гащета), за мъже или момчета

4.3

7

2842

Други соли на неорганичните киселини или на пероксикиселините, с изключение на азидите

4.3

8

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

2.5

9

4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна; картонени изделия за канцеларски цели, за магазини или подобни

2.3

10

2501

Сол / включително готварска сол и денатурирана сол / и чист натриев хлорид, дори във воден разтвор или с противоагломериращи добавки или с добавки, осигуряващи добра течливост, морска вода

2.1

 1. Инвестиции

По данни на БНБ за последните десет години до 2021 г. включително, сумарните инвестиции на Република България в БиХ възлизат на -3.0 млн. евро. До края на 2021 г. сумарните инвестиции на БиХ в България възлизат на 4.8 млн. евро.

За двете тримесечия на 2022 г. размера на преките инвестиции направено от България в БиХ са както следва: за първо тримесечие -2.4 млн. евро; за второ тримесечие -2.1 млн. евро. Размера на инвестиции на БиХ в България за същия период са: за първо тримесечие 5.0 млн. евро; за второ тримесечие 5.1 млн. евро.

По-големите български инвестиции в БиХ са в компаниите: „Алпен Фарма”, Сараево (в размер на 15 339 евро), придобиването на 70.6% от цигарената фабрика в Баня Лука от Булгартабак, както и инвестираните от фирма „Кети трейд” 9.9 млн. евро в компанията „MD Company Sipovo”.

Секторите в които би могло да се търси ново участие за инвестиции в БиХ са: селско стопанство, хотелиерство и туризъм, транспортна инфраструктура, услуги, дървопреработване, строителство, енергетика.Секторите в които би могло да се търси ново участие са: селско стопанство, туризъм и хотелиерство, транспортна инфраструктура, услуги, дървопреработване, строителство, енергетика.

 1. Туризъм

Година

Туристи от БиХ в България

%

Български туристи в БиХ

%

2011

9103

276.8

257

-69.5

2012

10 484

15.2

468

112.7

2013

10 223

-2.5

2014

11 075

8.3

992

386.3

2015

13 813

24.7

900

-10

2016

14 626

5.9

1 751

171.1

2017

18 319

25.2

7 150

308.3

2018

19 806

8.1

5 695

-20.3

2019

19 863

0.3

11 742

106,2

2020

2 300

N/A

N/A

N/A

2021

14 616

41.7

N/A

N/A

1-6 2022

7 812

24.0

N/A

N/A

Източник: Министерство на туризма

 1. Смесена междуправителствена комисия

На 23.06.2014 г., София беше подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина подписано и влязло в сила от 20 май 2015 г. С него се създаде смесена комисия, която още не е провела своето първо заседание.

 1. Договорно правна база

Република България бе първата страна, която призна независимостта на Босна и Херцеговина (15 януари 1992 г.), а на 11 януари 1996 г. между двете страни бяха установени дипломатически отношения на равнище посолства. Българското посолство в Сараево започна да функционира от 1 май 1996 г. Босна и Херцеговина откри свое посолство в София на 18 май 2006 г.

 • Протокол за сътрудничество между Министерствата на външните работи на Република България и БиХ – подписан в Сараево на 30.07.1999 г., в сила от 30.07.1999 г.
 • Споразумение за сътрудничество между БТПП и Външнотърговската камара на БиХ, подписан в Сараево на 09.05.2003 г.
 • Спогодба за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата, подписана на 10.06.2003 г. в Сараево, в сила от 01.09.2005 г.
 • Споразумение за свободна търговия (денонсирано). Подписано на 16 октомври 2003 г., в сила от 1 декември 2004 г. Споразумението бе денонсирано от 01.01.2007 г. поради членството на България в ЕС.
 • Споразумение за премахване на визите за притежателите на дипломатически и служебни паспорти, подписано в София на 16.10.2003 г., в сила от 24.11.2005 г.
 • Споразумение за изменение на Спогодбата за международен автомобилен превоз на пътници и стоки, подписано на 24.10.2017 г. в София.
 • Спогодба за въздушни съобщения. Подписана в София на 10.12.2004 г., в сила от 01.04.2004 г.
 • Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическа интеграция – подписан на 14.07.2006 г. в София, в сила от 14.07.2006 г.

През 2009 г. беше финализиран и подготвен за подписване Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина. След влизане в сила на Лисабонския договор от 1.12.2009 г., подписването на Договора беше отменено. На 14.03.2014 г. Европейската комисия излезе с решение за даване на разрешение на Република България за започване на официални преговори за сключване на двустранни инвестиционни споразумения в това число с Босна и Херцеговина.

Споделете