Loading...

Бюро за помощ за извършване на надлежна проверка, относно съответствието със санкциите на ЕС по отношение на Иран

Бюрото за помощ за извършване на надлежна проверка, относно съответствието със санкциите на ЕС по отношение на Иран (Due Diligence Helpdesk on EU Sanctions) e инициативата, финансирана от Европейския съюз. Целта е да се подпомогнат предприятията от ЕС, по-специално малките и средни предприятия (МСП), които желаят да оперират с Иран, да го направят законно, в съответствие с правото на ЕС и в рамките на Съвместния всеобхватен план за действие. Бюрото за помощ предоставя безплатна помощ за МСП от ЕС, относно това как да се извършват надлежни проверки на съответствието със санкциите на ЕС на конкретни бизнес проекти в Иран. Бюрото за помощ улеснява усилията на МСП от ЕС за реализиране на законни възможности за стопанска дейност в Иран и финансирането на законни бизнес дейности в Иран от европейските банки, като по този начин демонстрира трайния ангажимент на ЕС към Съвместния всеобхватен план за действие.

На уеб сайтът на бюрото, чрез „Инструмент за анализ на надлежната проверка“, на МСП от ЕС, се дава възможност да получат достъп до надлежна проверка от ниво 1, в която се анализират съответните документи, предоставени от конкретни ирански бизнес партньори. След проверката от ниво 1, бюрото за помощ информира МСП дали бизнес-дейностите с предложените от тях ирански бизнес партньори са законни или незаконни по отношение на санкциите на ЕС. В случай, че е необходима допълнителна проверка, МСП ще бъдат отнесени към надлежна проверка от ниво 2 или 3.

Споделете