Loading...

Черна гора

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Подгорица, Черна гора

Димитър Тучков

Подгорица 81000, бул. “Иван Црноевич” 56/1, вход 5, ет. 5
тел.+382 69212115
e-mail: d.tuchkov@mi.government.bg

Икономически отношения между Република България и Република Черна гора

Споделете