Loading...

Естония

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Естония
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

Икономически отношения между България и Естония

  1. Стокообмен (млн. евро)

  Година

  Стокообмен

  Промяна в %

  Износ

  Промяна в %

  Внос

  Промяна в %

  Салдо

  2015

  32.494

  -17.1

  20.812

  -2.0

  11.682

  -35.0

  9.130

  2016

  38.362

  18.0

  21.823

  4.8

  16.539

  41.5

  5.284

  2017

  54.293

  42.0

  24.184

  10.8

  30.109

  83.1

  -5.925

  2018

  55.521

  2.3

  30.435

  25.8

  25.085

  -16.7

  5.349

  2019

  55.670

  0.3

  25.647

  -15.7

  30.022

  19.7

  -4.374

  2020

  47.757

  -14.2

  21.020

  -18.0

  26.737

  -10.9

  -5.717

  2021

  79.689

  66.7

  34.895

  66.0

  44.694

  67.2

  -9.799

  2022

  123.358

  55.0

  83.171

  138.3

  40.187

  -10.1

  42.984

  01-06 2022

  48.845

  27.875

  20.970

  6.905

  01-06 2023

  106.248

  117.5

  37.741

  35.4

  68.507

  226.7

  -30.766

  Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  За периода януари-юни 2023г. износът възлиза на 37.741 млн. евро / ръст с 35.4%, дял 0.2%/. Вносът е 68.507 млн. евро /ръст с 226.7%, дял 0.3%/. Стокообменът възлиза на 106.248 млн. евро /ръст с 117.5%, дял 0.2%/. Салдото е отрицателно и е в размер на 30.766 млн. евро.

  1. Водещи стоки

  Водещи стоки в износа през 2022 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  Общ износ през: 2022 г.

  47 804 226.40

  100.00

  в т.ч. Естония

  89 977.70

  0.19

  7106

  Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах:

  27 163.65

  30.19

  3826

  [Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

  22 728.93

  25.26

  7118

  Монети:

  10 469.67

  11.64

  8504

  Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

  3 432.39

  3.81

  3920

  Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

  2 665.52

  2.96

  7409

  Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

  1 459.10

  1.62

  8517

  Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

  1 275.92

  1.42

  3004

  Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

  1 107.72

  1.23

  1206

  Семена от слънчоглед, дори натрошени

  1 065.20

  1.18

  8536

  Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

  1 053.03

  1.17

  Водещи стоки във вноса през 2022 г.

  КодMT

  Описание

  EUR’000

  %

  Общ внос през: 2022 г.

  55 263 021.15

  100.00

  в т.ч. Естония

  45 934.04

  0.08

  0402

  Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители:

  5 612.73

  12.22

  9030

  Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

  4 661.87

  10.15

  3902

  Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

  4 072.97

  8.87

  3304

  Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

  3 683.12

  8.02

  8421

  Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове:

  3 406.48

  7.42

  7118

  Монети:

  3 046.35

  6.63

  8523

  Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава 37:

  2 460.60

  5.36

  3214

  Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството:

  1 659.47

  3.61

  3901

  Полимери на етилена в първични форми:

  1 362.30

  2.97

  8708

  Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

  1 051.64

  2.29

  1. Инвестиции от Естония (в млн. евро)

  По данни на БНБ сумарните инвестиции от Естония в България към края на м. юни 2023г. са в размер на 129.9 млн.евро.

  По данни на БНБ до края на 2022г. сумарната стойност на инвестициите от Естония в България възлиза на 118.5 млн.евро.

  По-големи естонски инвеститори в България са:

  Arco Vara – международна група за недвижими имоти, работеща основно в Естония и България. Основната дейност на Arco Vara е разработването на цялостни жилищни среди и свързаните с тях търговски имоти.

  Естонската компания Истърн Юръп риъл естейт инвестмънт тръст (EEREIT) чрез регистрираното си изцяло в България дъщерно дружество „Делта Марина“ ЕООД гр. София е сертифицирано за инвеститор първи клас по инвестиционен проект Индустриален парк „Мрамор“ с. Мрамор.

  1. Туризъм

  За периода януари-юни 2023г. естонските туристи посетили България са 4 233, отбелязва се ръст в размер на 1.4% спрямо същия период на 2022г., когато броят на посещенията възлиза на 4 173.

  По информация на МТ данните от ГКПП – брой посещения на пренощували и еднодневни / без нощувка/ чуждестранни туристи /без транзит/ – НСИ (в данните не са включени украински граждани в периода февруари 2022г. – юни 2023 г.)

  1. Договорно-правна база
  2. Споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

  Разменени са съгласувани проекти. Българската страна има мандат за преговори от МС.

  1. Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

  Подписана на 13 октомври 2008 г. в Люксембург. Законът за ратифициране на Спогодбата бе приет от 40-то Народно събрание на Р България на 11 декември 2008 г., обнародван на 19 декември 2008 г. в бр. 108 на Държавен вестник.

Споделете