Loading...

Естония

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Естония
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

Икономически отношения между България и Естония

  1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2015

32.70

-17.1

20.8

-2.0

11.9

-35.0

8.90

2016

38.30

17.13

21.8

4.81

16.5

38.66

5.30

2017

54.30

41.78

24.2

11.01

30.1

82.42

-5.90

2018

55.50

2.21

30.4

25.62

25.1

-16.61

5.30

2019

55.60

0.18

25.6

-15.79

30

19.52

-4.40

2020

47.70

-14.21

21

-17.97

26.7

-11.00

-5.70

2021

79.60

66.88

34.9

66.19

44.7

67.42

-9.80

2022

123.40

55.03

83.2

138.40

40.2

-10.07

43.00

2023

164.50

33.31

68.4

-17.79

96.1

139.05

-27.70

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Водещи стоки в стокообмена за 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах:

27 163

30.2

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

22 728

25.3

7118

Монети:

10 469

11.6

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

3 432

3.8

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

2 665

2.9

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

1 459

1.6

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

1 275

1.4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 107

1.2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

1 065

1.2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри,

1 053

1.2

Водещи стоки във вноса през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители:

5 612.73

12.2

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

4 661.87

10.2

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

4 072.97

8.9

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

3 683.12

8.0

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове:

3 406.48

7.4

7118

Монети:

3 046.35

6.6

8523

Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава 37:

2 460.60

5.4

3214

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството:

1 659.47

3.6

3901

Полимери на етилена в първични форми:

1 362.30

3.0

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

1 051.64

2.3

Водещи стоки в износа през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

7118

Монети:

18 123.87

26.5

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах:

11 741.61

17.2

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

7 589.24

11.1

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

1 991.23

2.9

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

1 716.00

2.5

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

1 552.46

2.3

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

1 253.72

1.8

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри и игри с автоматични кегли (например боулинг):

1 109.19

1.6

8422

Миялни машини за съдове; машини и устройства, служещи за почистване или изсушаване на бутилки или други съдове; машини и устройства за пълнене, затваряне, запечатване или етикетиране на бутилки, кутии, торби или други опаковки; машини за

949.44

1.4

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

932.70

1.4

Водещи стоки във вноса през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор:

26 962.63

28.1

8906

Други кораби, включително бойните плавателни съдове и спасителните лодки, различни от тези с гребла:

13 029.78

13.6

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах:

6 740.62

7.0

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

6 443.58

6.7

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

5 137.98

5.4

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

5 067.88

5.3

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове:

3 916.48

4.1

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

3 882.88

4.0

7118

Монети:

3 547.56

3.7

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

3 156.54

3.3

  1. Инвестиции от Естония (в млн. евро)

По данни на БНБ сумарните преки инвестиции от Естония в България към края на м. декември 2023г. са в размер на 133.3 млн.евро.

  1. Договорно-правна база

Споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Разменени са съгласувани проекти. Българската страна има мандат за преговори от МС.

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

Подписана на 13 октомври 2008 г. в Люксембург. Законът за ратифициране на Спогодбата бе приет от 40-то Народно събрание на Р България на 11 декември 2008 г., обнародван на 19 декември 2008 г. в бр. 108 на Държавен вестник.

Споделете