Loading...

Естония

Служба по търговско-икономическите въпроси, Варшава

с акредитация за Литва, Латвия и Естония
Йордан Драганчев
Biuro Radcy Handlowego, Ambasady Republiki Bulgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Poland
тел: +48 22 621 25 35;
факс: +48 22 625 59 89;
моб: +48 602 763 100;
e-mail: y.draganchev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficePL
https://twitter.com/@BGEconOfficePL
https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Естония
Елвира Андрейчева
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 940 7751
e.andreicheva@mi.government.bg

Икономически отношения между България и Естония

  1. Стокообмен (млн. евро)

Година

Стокообмен

Промяна в %

Износ

Промяна в %

Внос

Промяна в %

Салдо

2011

17.825

21.6

12.299

12.5

5.526

40.34

6.773

2012

16.964

-4.8

11.198

-8.9

5.765

4.0

5.433

2013

29.139

71.7

18.547

65.5

10.591

84.0

7.956

2014

39.212

34.6

21.230

14.5

17.982

69.8

3.247

2015

32.494

-17.1

20.812

-2.0

11.682

-35.0

9.130

2016

38.362

18.0

21.823

4.8

16.539

41.5

5.284

2017

54.293

42.0

24.184

10.8

30.109

83.1

-5.925

2018

55.521

2.3

30.435

25.8

25.085

-16.7

5.349

2019

55.670

0.3

25.647

-15.7

30.022

19.7

-4.374

2020

47.757

-14.2

21.020

-18.0

26.737

-10.9

-5.717

2021

79.689

66.7

34.895

66.0

44.694

67.2

-9.799

2022-1-6

48.771

18.6

27.875

82.4

20.896

-19.1

6.979

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

През първите шест месеца на 2022 г. износът възлиза на 27.875 млн. евро / ръст с 82.4%, дял 0.1%/. Вносът е 20.896 млн. евро /спад с -19,1%, дял 0.1%/. Стокообменът възлиза на 48.771 млн. евро /ръст с 18,6%, дял 0.1%/. Салдото е положително и е в размер на 6.979 млн. евро.

През 2021 г. износът възлиза на 34.895 млн. евро / ръст с 66.7%, дял 0.1%/. Вносът е 44.694 млн. евро /ръст с 67,2%, дял 0.1%/. Стокообменът възлиза на 79.689 млн. евро /ръст с 66,7%, дял 0.1%/. Салдото е отрицателно и е в размер на 9.799 млн. евро.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

2021

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

34 866 879

100,0

Общо за Естония

34 895

0,1

Общо за 80-те водещи стоки

32 963

94,5

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

4 385

12,6

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

3 485

10,0

7118

Монети

3 414

9,8

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени или полуобработени форми, или на прах

1 894

5,4

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

1 770

5,1

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

1 103

3,2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

881

2,5

9404

Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, пуфове, възглавници) с пружини или пълнени, или гарнирани вътрешно с всякакви

706

2,0

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

666

1,9

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене

662

1,9

Водещи стоки във вноса през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

мес. 1-12 2021/мес. 1-12 2020

2021

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

39 224 462

100,0

Общо за Естония

44 694

0,1

Общо за 80-те водещи стоки

43 874

98,2

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители

5 634

12,6

3901

Полимери на етилена в първични форми

5 451

12,2

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

5 345

12,0

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения

3 808

8,5

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

3 015

6,7

8421

Центрофуги, включително центрофугалните изстисквачки; апарати за филтриране или пречистване на течности или газове

2 892

6,5

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр

2 360

5,3

3214

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството

2 165

4,8

7118

Монети

1 326

3,0

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

1 244

2,8

3. Инвестиции от Естония (в млн. евро)

По данни на БНБ до края на 2021г. сумарната стойност на инвестициите от Естония в България възлиза на 119.7 млн.евро. По данни на БНБ през 2021г. стойността на инвестициите от Естония в България са отрицателни и възлизат на стойност -1.2 млн. евро.

По данни на БНБ през 2022г. стойността на инвестициите от Естония в България възлизат на:

за периода януари – март са 3.7 млн. евро;

за периода април – юни са 2.1 млн. евро;

По-големи естонски инвеститори в България са:

Arco Vara – международна група за недвижими имоти, работеща основно в Естония и България. Основната дейност на Arco Vara е разработването на цялостни жилищни среди и свързаните с тях търговски имоти.

Естонската компания Истърн Юръп риъл естейт инвестмънт тръст (EEREIT) чрез регистрираното си изцяло в България дъщерно дружество „Делта Марина“ ЕООД гр. София е сертифицирано за инвеститор първи клас по инвестиционен проект Индустриален парк „Мрамор“ с. Мрамор.

4. Туризъм

Брой на туристите по години

Година

Естонски туристи в България

промяна %

Български туристи в Естония

Промяна %

2016

19 452

+443.4

2 684

+180.2

2017

23 750

+22.1

4 120

+53.5

2018

22 903

-3.6

5 884

+42.8

2019

27 242

+18.9

6 057

2.9

2020

1 637

-94.0

n/а*

2021

11 342

+592.9

n/а*

2022-01-06

4 173

+45.2

n/а*

Източник: Министерство на туризма

За периода януари-юни 2022г. туристите от Естония у нас възлизат на 4 173 души, промяна с 45.2% спрямо същия период на 2021г.

През 2021 г. туристите от Естония у нас възлизат на 11 342 души, промяна с +592.9% спрямо същия период на 2020г.

През 2020 г. туристите от Естония у нас възлизат на 1 637 души, промяна с -94.0% спрямо същия период на 2019г.

* изследването по дестинации е прекратено.

5. Договорно-правна база

Споразумение за взаимно насърчаване и защита на инвестициите

Разменени са съгласувани проекти. Българската страна има мандат за преговори от МС.

Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане

Подписана на 13 октомври 2008 г. в Люксембург. Законът за ратифициране на Спогодбата бе приет от 40-то Народно събрание на Р България на 11 декември 2008 г., обнародван на 19 декември 2008 г. в бр. 108 на Държавен вестник.

Споделете