Loading...

Етиопия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Еотопия
Ангел Хаджийски
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7660; факс: +359 2 987 4008
a.hadjiiski@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА

РЕПУБЛИКА ЕТИОПИЯ

География:

Площ: 1 104 300 км²

Столица:

Адис Абеба

Официален език:

Амхарски

Население:

105 350 020 жители

Икономика:

БВП (2016): 79,74 млрд.$

БВП/човек:

2 100 $ – 2017

2 000 $ – 2016

1 900 $ – 2015

206 място спрямо останалия свят.

БВП – процент на растеж:

8,5% – 2017;

8,0% – 2016;

10,4% – 2015.

4-то място спрямо останалия свят.

Посолство на Етиопия:

Женева, Швейцария.

Извънреден и пълномощен посланик:

Н. Пр. Негаш Кебрет Ботора

Национален празник:

28 май, Падането на едноличния режим (1991)

СТОКООБМЕН

ГОДИНА

СТОКООБМЕН

ИЗНОС

ВНОС

САЛДО

2007

1,3

1,1

0,2

0,9

2008

6,8

5,8

1,0

4,8

2009

1,9

1,3

0,6

0,7

2010

33,2

32,3

0,9

31,4

2011

21,9

19,6

2,3

17,3

2012

10,7

4,9

5,8

– 0,9

2013

13,2

7,2

6,0

1,2

2014

16,6

6,7

9,9

-3,2

2015

38,2

30,0

8,2

21,8

2016

19,5

13,6

5,9

7,7

2017

16,7

12,2

4,5

7,7

2018

18,5

12,5

6,0

6,5

*2019

13,0

10,0

3,0

7,0

* 2019 бележи намаление на българския износ с 20,0% спрямо 2018, като възлиза на 10,0 млн.щ.д. и намаление на вноса от Етиопия с 50,0%, който възлиза на 3,0 млн.щ.д.

Водещи позиции в стокообмена с Етиопия за 2019

Износ от България

% от общия износ

Внос от Етиопия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

74,6

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките

72,2

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати

8,6

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове

15,5

Сметачни машини и машини, джобен формат с възможности за записване

6,1

Маслодайни семена и плодове

8,3

Части и принадлежности предназначени изключително или главно за машините и апарати

3,5

Кафе, дори печено или декофеинизирано

3,4

Водещи позиции в стокообмена за 2018

Износ от България

%

Внос от Етиопия

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

78,6

Естествени лакове; естествени клейове, смоли

36,65

Доилни машини и млекопреработващи машини

4,5

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките

35,27

Електрически трансформатори

3,9

Кафе, дори печено или декофеинизирано

22,79

Части и принадлежности предназначени изключително или главно за машините и апаратите от NN 8469 до 8472

3,6

Маслодайни семена и плодове

5,25

Водещи позиции в стокообмена за 2017

Износ от България

%

Внос от Етиопия

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

66,8

Кафе, дори печено или декофеинизирано

56,6

Доилни машини и млекопреработващи машини

11,1

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките

25,7

Сметачни машини и машини, джобен формат с възможности за записване

9,2

Естествени лакове; естествени клейове, смоли

11,3

Части и принадлежности предназначени изключително или главно за машините и апаратите от NN 8469 до 8472:

4,3

Маслодайни семена и плодове

4,1

Машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии)

1,4

Памучни тъкани

1,1

СТРУКТУРА НА СТОКООБМЕНА

След 2010 нивата на взаимния стокообмен са незначителни, поради отсъствието на сериозен интерес от страна на българския бизнес към етиопския пазар и рестриктивната бизнес-среда в страната. Търговското салдо следва неравномерни тенденции, но в по-голямата си част от разглеждания период е положително за българската страна. По-значителен стокообмен (вкл. и по-разширена структура на взаимната търговия) е реализиран в периода след 2010 основно за сметка на увеличения български износ за Етиопия. През последните години в износа преобладават пшеница и смес от пшеница и ръж, сметачни машини, крафтхартии и крафткартони, машинни части, доилни и млекопреработващи машини и апарати, дървесни плоскости, шкафове и пултове за управление, електрически трансформатори и апаратури, конструкции и части за тях, биологични продукти и серуми, електрически двигатели и др.

За същия период по вноса основни стокови групи са кафе; зеленчуци със сухи бобови чушки; маслодайни семена и плодове; незначителни количества дърводелски изделия, памучни тъкани, хигиенни прибори, етерични масла и др.

През последните седем години се забелязва значително оживление във взаимната търговия предизвикано най-вече от повишения интерес на българския бизнес към етиопския пазар и увеличаването на българския износ за страната.

Освен традиционните позиции (пшеница и смес от пшеница и ръж, сметачни машини, крафтхартии и крафткартони и др.) съществуват реални перспективи за увеличаване на българския износ на други зърнени култури; продукти на хранително-вкусовата промишленост; медикаменти и други продукти на фармацевтичната и химическата промишленост; селско-стопанска техника и оборудване; електрически акумулатори, електрически бойлери и нагревателни уреди.

По-важните отрасли в които следва да се търси надеждно сътрудничество с български компании и предприемачи е от секторите:

  • Малки култиватори и трактори за обработка на земя;
  • Осветителни тела – лампи;
  • Генератори;
  • Водни помпи и турбини;
  • Оранжерии;
  • Хладилни складове;
  • Стъклени опаковки за хранителна промишленост.

През разглеждания период оживление и нарастване на интереса на българските делови среди към етиопския пазар се наблюдава през последните 5-7 години. От няколко години в Етиопия работят 5 частни смесени българо-етиопски фирми, занимаващи се с производство и продажба на тухли, лепила, животински продукти и консултантска дейност.

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ

  • Основен проблем в търговско-икономическите отношения между двете страни е необходимостта от разширяване на стокообмена и диверсифициране на неговата структура, отчитайки възможностите и капацитета на етиопския пазар;
  • Горното е резултат от слабата информационна обезпеченост в търговско-икономическата сфера, както по отношение на възможностите и нуждите на националните пазари, така и по отношение на перспективните стоки за износ/внос в съответната страна. За целта е необходимо да се създаде действен механизъм за обмен на икономическа информация, с цел повишаване заинтересоваността на български фирми за търговска дейност в Етиопия, вкл. и в рамките на диалога „ЕС–Африка”, както и Бизнес форума „Етиопия-ЕС” за насърчаване на бизнеса;
  • Необходимо е актуализиране на договорно-правната база в търговско-икономическата сфера. В по-далечен план, при доказана целесъобразност, осъществени контакти и изградено взаимно доверие между бизнес партньорите от двете страни, следва да се конкретизират и задълбочават основните области на сътрудничество в търговско-икономическата сфера.

Споделете