Loading...

Филипини

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Република Филипини

Юлия Филчева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7784
u.filcheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Филипини

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Република Филипини е дългогодишен търговски партньор на България в района на Югоизточна Азия.

Година

Стокообмен млн. щ.д.

Ръст %

Износ млн. щ.д.

Ръст %

Внос млн. щ.д.

Ръст %

Салдо млн. щ.д.

2013

95,3

54,0

45,2

170,7

50,1

10,8

-4,9

2014

65,5

-31,3

48,0

6,2

17,5

-65,1

30,5

2015

43,8

-33,1

24,1

-49,8

19,7

12,6

4,4

2016

78,0

78,1

47,1

95,4

30,9

56,9

16,2

2017

83,5

7,1

38,7

-17,8

44,8

45,0

-6,1

2018

104,5

25,1

41,8

8,0

62,7

40,0

-20,9

2019

147,6

29,2

98,0

57,3

49,6

-20,8

48,4

2020

161,1

8,3

110,4

11,2

50,7

2,2

59,7

2021

137,7

14,5

79,3

-28,2

58,4

15,2

20,9

2022

124,9

-9,3

40,0

-49,6

84,9

45,4

-44,9

2023

147,6

18,2

49,2

23,0

98,4

15,9

-49,2

Източник: МИИ

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Филипините за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Филипините през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

34 313,2

69,8

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

4 035,2

8,2

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

3 100,4

6,3

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

986,2

2,0

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

782,3

1,6

0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

583,7

1,2

8410

Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им

484,9

1,0

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

451,9

0,9

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

393,8

0,8

8716

Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части

314,4

0,6

Водещи стоки във вноса на България от Филипините през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

88 202,4

89,6

8525

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или за възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати

4 839,3

4,9

8486

Машини и апарати използвани изключително или главно за производството на полупроводникови заготовки (boules) или шайби, полупроводникови прибори, електронни интегрални схеми или дисплеи с плосък екран; машините и апаратите, посочени в Забележка 9 В)…

938,2

1,0

3901

Полимери на етилена в първични форми

810,3

0,8

1513

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

708,4

0,7

7113

Бижутерийни или ювелирни артикули и техните части от благородни метали или от плакета или дублета от благородни метали

535,1

0,5

4011

Пневматични гуми от каучук, нови

507,7

0,5

1604

Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби:

295,6

0,3

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

292,8

0,3

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713

280,5

0,3

Водещи стоки в износа на България за Филипините през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

25 393,6

63,4

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

5 152,0

12,9

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

1 376,6

3,4

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

837,0

2,1

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

709,8

1,8

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

522,2

1,3

0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

507,8

1,3

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

453,8

1,1

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

391,0

1,0

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

375,7

0,9

Водещи стоки във вноса на България от Филипините през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

77 627,3

91,4

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

2 746,7

3,2

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713

1 167,3

1,4

3901

Полимери на етилена в първични форми

656,5

0,8

1604

Готови храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

545,9

0,6

8438

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки

512,3

0,6

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

210,8

0,3

1513

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

209,9

0,3

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

156,4

0,2

8473

Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините и апаратите от NN 8469 до 8472

124,6

0,2

Източник: МИИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ нетната позиция в края на 2023 г. (общата сума на филипинските инвестиции в България в края на периода) е 5,6 млн. евро.

4. Договорно-правна база

  • България няма сключено Споразумение за избягване на двойното данъчно облагане с Република Филипини.
  • България няма сключено Двустранно инвестиционно споразумение с Република Филипини

Споделете