Loading...

Финландия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Стокхолм, Швеция

Валентин Стоев

с акредитация за Финландия
Karlavagen 29, Stockholm 11434
Тел: +46 8 246310
Мобилен: +46 735 950 744
e-mail: v.stoev@mi.government.bg
https://www.facebook.com/BGEconOfficeSE
https://twitter.com/BGEconOfficeSE

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Финландия
Теодора Дойчева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7706
t.doycheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Финландия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Финландия

 1. Стокообмен

Година

Стокообмен

(млн.евро)

Ръст

%

Износ

(млн.евро)

Ръст

%

Внос

(млн.евро)

Ръст

%

Салдо

(млн.евро)

2011

98.8

-19.3

36.9

35.2

61.9

-34.9

-25.0

2012

97.8

-1.0

36.5

-1.1

61.3

-1.0

-24.8

2013

83.6

-14.5

37.6

3.0

46.0

-25.0

-8.4

2014

126.4

51.2

78.1

107.7

48.3

5.0

29.8

2015

121.3

-4.0

60.8

-22.1

60.5

25.2

0.3

2016

108.8

-9.7

41.2

-31.2

67.5

11.6

-26.2

2017

108.3

-0.6

44.3

7.2

63.9

-5.3

-19.6

2018

141.1

30.3

59.5

34.1

81.6

27.7

-14.9

2019

132.0

-6.5

64.1

7.7

67.9

-16.8

-3.8

2020

144.9

9.8

65.5

0.8

80.4

18.3

15.9

2021

162.5

12.2

77.5

20.1

84.9

5.8

-7.3

1-6.2022

105.555

39.9

53.546

43.1

52.009

36.6

1.536

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 • Двустранният стокообмен за 2021 г. сe е увеличил с 12.2%. Износът към Финландия отбелязва увеличение с 20.1% спрямо 2020 г. Вносът също отбелязва слаб ръст от 5.8%.
 1. Структура на стокообмена

Водещи стокови групи в износа за Финландия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

77571

0.2

1

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели)

11 385

14.7

2

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

7 919

10.2

3

Други двигатели

7 042

9.1

4

Семена от слънчоглед, дори натрошени

5 210

6.7

5

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914

4 229

5.5

6

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори

2 695

3.5

7

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

2 116

2.7

8

Други изделия от желязо или стомана

1 837

2.4

9

Трансмисионни валове (включително гърбичните и коляновите валове) и колена

1 762

2.3

10

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

1 402.6

2.2

Водещи стокови групи във вноса от Финландия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

84 959

0.2

1

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани с широчина 600 mm или повече:

12 718

15.0

2

Хартии и картони

7 213

8.5

3

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

4 442

5.2

4

Конвертори, леярски кофи, кокили и машини за отливане в металургичната, стоманолеярната или леярната промишленост

3 614

4.3

5

Други изделия от желязо или стомана

2 910

3.4

6

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички

2 628

3.1

7

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

2 255

2.7

8

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

2 101

2.5

9

Други изделия от мед

2 077

2.4

10

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение

1 962

2.3

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

 1. Инвестиции

Сумарните финландски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 64.7 млн. евро. През 2021 г. потокът на инвестициите е в размер на 8.0 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. е -7.8 млн. евро.

Сред сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите проекти има един проект с финландско участие, (сертификат А-40/01.03.2011), който е в процес на реализация. Това е проектът на „Амер Спортс България“ ЕООД, гр. Чепеларе (собственост на Амер Спортс Холдинг ГмбХ – Австрия, собственост на Амер Спортс Корпорейшън АД – Финландия) „Разширение и модернизация на фабрика за ски, гр. Чепеларе“.

„Амер Спортс“ е един от най-големите производители на спортни стоки и екипировка в света, по-популярен с търговските си марки Atomic, Salomon, Wilson, Suunto, Mavic, Arcteryx и Precor. Фирмата е собственик на фабриката за ски в гр. Чепеларе от края на 2008 г. и избра България за основен център за производство на алпийски ски и ски за дълго бягане с основни марки „Атомик“ и „Саломон“. По данни на Българска агенция за инвестиции по-значителните инвестиции са в следните области – производство на контейнери, строителство, търговия, текстилна промишленост, недвижими имоти.

Водещи фирми-инвеститори са:

 • Амер Спортс България ЕООД – Производство на ски и ски екипировка
 • TNT Suomi OY – куриерски/логистични услуги
 • И.Н.А. Трейдинг – търговия на едро с машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия и части за тях
 • Нокиа – България телекомуникации

Приоритетни сектори с потенциал за привличане на финландски инвестиции са информационните и телекомуникационните технологии, машиностроене, електротехника, аутсорсинг, дървопреработването и целулозно-хартиената промишленост, химията и био-технологиите.

През 2009 г. в София се учреди Българо-Скандинавска търговска камара, която обединява фирми от скандинавските страни, вкл. Финландия, които работят в България.

 1. Туризъм

Туристопоток между България и Финландия

Година

Брой финландски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Финландия

Изменение спрямо

предходна година,%

2011

36 077

-1.0

380

-29.1

2012

34 196

-5.2

3 214

745.8

2013

35 967

5.2

4 859

51.2

2014

30 501

-15.2

2 179

-55.2

2015

22 359

-26.7

5 019

130.3

2016

29 327

31.2

4 431

-11.7

2017

31 365

6.9

4 260

-3.9

2018

36 749

17.2

5 084

19.3

2019

30 626

-16.7

5 140

1.1

2020

1500

-95

Няма данни

2021

4201

99.6

Няма данни

2022 1-6

3354

307.0

Няма данни

Източник: Министерство на туризма

За периода януари – юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

Финландските туристи са сред най-платежоспособните, но държат изключително много на качеството на услугата и на обслужването. Поради ранното начало на местната учебна година (15 август), пикът на посещенията им в България е главно от средата на юни до средата на август, а също така и през зимния сезон, тъй като условията за ски-туризъм в страната са на относително ниско ниво поради географските и особености. Ключова характеристика на финландските туристи е, че те се влияят изключително много от положителни/отрицателни публикации в медиите и от мнението на близки и познати относно качеството на туристическата услуга и веднъж неудовлетворени по една или друга причина от дадена дестинация, те не биха я посетили отново.

 1. Договорно-правна основа

Търговско-икономическите отношения между България и Финландия се регламентират от:

 • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави-членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, подписан на 25 април 2005 г., в сила от 1 януари 2007 г.
 • Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите (1997 г.)
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1985 г.)
 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма (1975 г.)

Свързани документи

Споделете