Loading...

Франция

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Франция
Антоанета Христова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Франция

II. Бизнес компас

Икономическите отношения между България и Франция

  1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен, в млн.евро

Ръст %

Износ, в млн.евро

Ръст %

Внос, в млн.евро

Ръст %

Салдо, в млн.евро

2014

1741,8

0,8

948,0

-1,3

793,8

3,4

154,2

2015

1809,3

3,9

976,0

2,9

833,3

5,0

142,7

2016

1887,5

4,3

1063,4

9,0

824,1

-1,1

239,3

2017

1964,6

4,1

1092,6

2,8

871,9

5,8

220,8

2018

2007,4

2,2

1126,6

3,1

880,8

1,0

245,7

2019

2138,7

6,5

1127,2

0,1

1011,4

14,8

115,8

2020

1961,3

-8,3

1074,1

-4,7

887,1

-12,3

187,0

2021

2298,1

17,2

1267,1

18,0

1031,0

16,2

236,1

2022

2776,9

20,8

1574,9

24,3

1202,

16,6

372,9

2023

2778,9

8,7

1451,3

-7,8

1327,6

10,4

123,7

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Франция за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Франция през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

95 758

6,6

8412

Други двигатели

79 179

5,4

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

61 402

4,2

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

57 550

3,9

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

50 072

3,4

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

49 390

3,4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

39 200

2,7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

30 154

2,0

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени

29 258

2,0

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415

28 663

1,9

Водещи стоки във вноса на България от Франция през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

141 025

10,6

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

106 135

7,9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

71 883

5,4

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

46 681

3,5

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

33 726

2,5

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

27 371

2,1

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

24 268

1,8

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

23 509

1,7

8700

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности

23 234

1,7

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността

22 293

1,6

Водещи стоки в износа на България за Франция през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

101 211

6,4

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

90 223

5,7

8412

Други двигатели

72 453

4,6

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

56 550

3,6

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

45 234

2,9

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

42 477

2,7

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

41 734

2,6

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

39 645

2,5

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; топлинни помпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от N 8415

38 983

2,5

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени

25 417

1,6

Водещи стоки във вноса на България от Франция през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

109 818

9,1

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

96 649

8,0

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

65 538

5,5

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

41 141

3,4

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

30 481

2,5

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

27 266

2,3

9990

Служебен код 4 (SL)

22 588

1,9

8700

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности

20 976

1,7

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806

20 968

1,7

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността

18 393

1,5

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Франция в България към 01 януари 2024 г. възлизат на 1,185 млрд. евро.

  1. Договорно-правна база
  • Спогодба между Народна Република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.1988 г., в сила от 1.06.1988 г.);
  • Договор между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (обн., ДВ, бр. 104 от 10.12.1993 г. В сила от 1.05.1990 г.);
  • Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република (обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1989 г., в сила от 1.10.1989 г.);
  • Договор за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република България и Френската република (ДВ, бр. 8 от 1993 г, в сила от 14.10.1993 г.);
  • Финансово споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие (AFD) (обн., ДВ, бр. 88 от 17.09.2002 г., в сила от 9.08.2002 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.08.2006 г.)

Споделете