Loading...

Франция

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Париж

Николай Теохаров

n.teoharov@mi.government.bg

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Франция
Антоанета Христова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Франция

II. Бизнес компас

I. Икономическите отношения между България и Франция

  1. Стокообмен (в млн. евро)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Франция бележат положително развитие.

Година

Стокообмен, в млн.евро

Ръст %

Износ, в млн.евро

Ръст %

Внос, в млн.евро

Ръст %

Салдо, в млн.евро

2013

1727,9

10,0

960,1

15,7

767,8

3,5

192,3

2014

1741,8

0,8

948,0

-1,3

793,8

3,4

154,2

2015

1809,3

3,9

976,0

2,9

833,3

5,0

142,7

2016

1887,5

4,3

1063,4

9,0

824,1

-1,1

239,3

2017

1964,6

4,1

1092,6

2,8

871,9

5,8

220,8

2018

2007,4

2,2

1126,6

3,1

880,8

1,0

245,7

2019

2138,7

6,5

1127,2

0,1

1011,4

14,8

115,8

2020

1961,3

-8,3

1074,1

-4,7

887,1

-12,3

187,0

2021

2298,1

17,2

1267,1

18,0

1031,0

16,2

236,1

2022

2557,2

11,3

1472,9

16,2

1084,2

5,2

388,6

2022, 1-6

1435,9

830,7

605,1

224,6

2023, 1-6

1433,6

-0,2

756,9

-8,9

676,6

11,8

80,3

Източник: МИИ

За първите шест месеца на 2023 г. двустранният стокообмен с Франция е на стойност 1,4 млрд. евро (спад от 0,2%), от които 756,9 млн. евро износ (спад от 8,9%) и 676,6 млн. евро внос (ръст от 11,8%). Франция заема 6 място по отношение на износа и 12 място по отношение на вноса, съответно с дялове 3,4 и 2,7%.

В периода януари-декември 2022 г. стокообменът между България и Франция е в размер на 2,557 млрд. евро, отбелязва ръст от 11,3% спрямо същия период на 2021 г. Износът към Франция се е увеличил с 16,2% и е в размер на 1,472 млрд. евро. Вносът се е увеличил с 5,2% и е в размер на 1,084 млрд. евро. Салдото е положително 388,6 млн. евро. Франция заема 6 място по отношение на износа и 15 място по отношение на вноса, съответно с дялове 3,1 и 2%.

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Франция за 2021 и 2022 г.

Водещи стоки в износа на България за Франция през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

мес. 1-12 2022/мес. 1-12 2021

2022

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

48 251 697

100,0

Общо за Франция

1 472 974

3,1

Общо за 80-те водещи стоки

1 201 306

81,6

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

101 132

6,9

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени

78 608

5,3

8412

Други двигатели

67 452

4,6

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

51 812

3,5

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

42 372

2,9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

39 088

2,7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

38 748

2,6

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване

37 629

2,6

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри)

36 684

2,5

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

23 770

1,6

Водещи стоки във вноса на България от Франция през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

мес. 1-12 2022/мес. 1-12 2021

2022

%дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

55 374 838

100,0

Общо за Франция

1 084 274

2,0

Общо за 80-те водещи стоки

814 863

75,2

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

103 441

9,5

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

84 257

7,8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

61 125

5,6

3808

Инсектициди, отрови за ризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни

33 948

3,1

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

26 348

2,4

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

25 761

2,4

9990

Служебен код 4 (SL)

20 552

1,9

8700

[Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности]

19 071

1,8

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

18 940

1,7

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите

16 418

1,5

Водещи стоки в износа на България за Франция през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ износ през: 01-12/2021 г.

34 866 879

100.0

в т.ч. Франция

1 297 168

3.6

8412

Други двигатели

56 140

4.4

6204

Меса и карантии

45 384

4.1

3004

медикаменти

42 530

3,4

8412

Костюми, ансамбли, сака, рокли

42 894

3.5

8538

Ламарини, листове и ленти от мед

36 148.5

3.4

0207

Слънчогледово, шафраново масло

34 808.6

3.2

6307

Хладилници, фризери и др.съоръжения

31 662.7

2.9

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

31 621.3

2.9

8418

Минерални или химични азотни торове

26 427.8

2.5

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

24 639.2

2.3

1005

Царевица

23 091.7

2.1

Водещи стоки във вноса на България от Франция през 2021 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

Общ внос през: 01-12/2021 г.

39 224 462

100.0

в т.ч. Франция

1 031 011

2.6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

90 207

8,7

3004

Медикаменти

53 408

5,2

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709)

41 820

4,1

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

24 824

2,4

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

29 996

2,9

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди

36 876

3,5

4911

Други печатни произведения, включително картини, гравюри и фотографии

17 957.0

2.0

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

16 690.6

1.9

9950

Служебен код (SL)

15 726.0

1.8

5211

Памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2

15 705.9

1.8

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Франция в България към 01 юли 2023 г. възлизат на 1,179 млрд. евро.

Водещи френски инвеститори:

Société Générale

BNP Paribas

Dewavrin

M.Bricolage

Mecamidi

Danon

Air Liquide

Groupe Schneider

Groupama

Veolia

Malteries „Soufflet”

Décathlon

Solarezo

Total

Латекоер

  1. Договорно-правна база
  • Спогодба между Народна Република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.1988 г., в сила от 1.06.1988 г.);
  • Договор между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (обн., ДВ, бр. 104 от 10.12.1993 г. В сила от 1.05.1990 г.);
  • Договор за взаимна правна помощ по граждански дела между правителството на Народна Република България и правителството на Френската република (обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1989 г., в сила от 1.10.1989 г.);
  • Договор за разбирателство, приятелство и сътрудничество между Република България и Френската република (ДВ, бр. 8 от 1993 г. в сила от 14.10.1993 г.);
  • Финансово споразумение между правителството на Република България и Френската агенция за развитие (AFD) (обн., ДВ, бр. 88 от 17.09.2002 г., в сила от 9.08.2002 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.08.2006 г.)

Споделете