Loading...

Гърция – Атина

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Атина

Йоханес Крикорян

Stratigou Kallari 33A, 15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece
тел.: +30210 674 81 05(-7)
тел./факс: +30210 675 30 36
e-mail: j.krikorian@mi.government.bg ; bulcom@otenet.gr

Силвия Козарева-Маркаки

Stratigou Kallari 33A,15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece
тел.: +30210 674 8105(-7)
тел./факс: +30210 67530 36
e-mail: s.kozareva@mi.government.bg

Икономически отношения между България и Гърция

Споделете