Loading...

Германия – Хамбург

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Хамбург

Стойчо Стойчев

Служба по търговско-икономическите въпроси
гр. Хамбург, ПК 22085, ул. Хофвег 8.
тел: +4917632013831
e-mail: s.stoytchev@mi.government.bg ;
stivbghamburg@gmail.com

Икономически отношения между България и Германия

Споделете