Loading...

Индия

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева Ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 76 88

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Индия Борислав Александров

Ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 76 96
b.alexandrov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Индия

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономическите отношения между Република България и Република Индия

1. Стокообмен (в млн. щ. д.)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Стокообмен

Ръст %

Салдо

2023

214.7

-45.4

255.8

-1.7

470.5

-28.0

-41.1

2022

393.5

141.1

260.2

9.6

653.7

63.1

133.3

2021

163.2

25.2

237.5

42.8

400.7

35.1

-74.3

2020

130.3

2.0

166.3

-11.7

296.6

-6.2

-36.0

2019

127.8

9.9

188.4

-18.2

316.2

-8.8

-60.6

2018

116.3

-2.5

230.3

46.8

346.6

25.5

-114.0

2017

119.3

4.6

156.9

16.1

276.2

10.8

-37.6

2016

114.1

82.9

135.1

-13.8

249.2

13.7

-21.0

2015

62.4

-3.9

156.8

2.2

219.2

0.4

-94.4

2014

64.9

153.4

218.3

-88.5

Източник: МИИ

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Индия за 2023 г. и 2022 г.

2.1. Водещи стоки в износа на България за Индия през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

65 676.0

30.6

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

28 208.2

13.1

9027

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването,

10 156.5

4.7

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

9 315.6

4.3

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

8 419.8

3.9

9025

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си:

6 997.3

3.3

7602

Отпадъци и отломки от алуминий

6 339.0

3.0

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности:

6 301.9

2.9

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

5 335.6

2.5

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

4 527.4

2.1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

4 277.0

2.0

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана:

4 215.6

2.0

8412

Други двигатели:

3 861.7

1.8

2.2. Водещи стоки във вноса на България от Индия през 2023 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми:

21 911.9

8.6

7305

Други тръби (например заварени или нитовани) с кръгло сечение, с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, от желязо или от стомана:

18 214.4

7.1

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

14 282.7

5.6

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

11 272.1

4.4

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка:

8 992.7

3.5

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

8 658.8

3.4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

7 566.1

3.0

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

7 061.6

2.8

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

6 226.6

2.4

6302

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня:

5 763.2

2.3

2932

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми:

4 959.9

1.9

9021

Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за

4 490.1

1.8

7222

Пръти и профили от неръждаеми стомани:

4 116.8

1.6

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

4 067.8

1.6

2.3. Водещи стоки в износа на България за Индия през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от износа

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

209 772.1

53.1

3102

Минерални или химични азотни торове:

57 845.7

14.6

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

13 396.4

3.3

9025

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си:

11 461.4

2.9

9027

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването,

9 705.3

2.4

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати от

7 224.7

1.8

7602

Отпадъци и отломки от алуминий

6 215.4

1.5

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни:

5 415.1

1.3

8413

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности:

5 081.1

1.2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

4 623.7

1.1

7204

Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана:

4 210.0

1.0

2.4. Водещи стоки във вноса на България от Индия през 2022 г.

Код МТ

Описание

USD’000

% от вноса

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми:

25 240.0

9.7

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

16 978.7

6.5

7601

Необработен алуминий:

12 368.7

4.7

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

11 649.6

4.4

7210

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или повече, плакирани или покрити:

9 925.1

3.8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

9 743.4

3.7

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

8 622.6

3.3

2924

Съединения с карбоксиламидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група:

7 819.7

3.0

6305

Амбалажни чували и торбички:

6 029.2

2.3

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

5 864.3

2.2

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

5 294.9

2.0

6302

Спално бельо, покривки и кърпи за маса, за тоалет или за кухня:

4 981.3

1.9

Източник: МИИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Индия в България към 01 юли 2023 г. възлизат на 200.8 млн. евро.

4. Други

4.1. Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество

18-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в Делхи на 6 март 2018 г. Българската делегация за сесията бе ръководена от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката. Индийската делегация бе ръководена от г-жа Рита Теаотия, Търговски директор в министерството на търговията и индустрията в Индия.

По време на сесията бяха подписани следните документи:

 • Протокол от Осемнадесетата сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество;
 • Меморандум за разбирателство между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Федерацията на индийските търговско-промишлени палати – Съгласувано с двете страни и потвърдено от тях, автоматично удължаване на срока на действие на Меморандума за сътрудничество между FICCI и НКИЗ с 2 години – до април 2023 г.
 • Меморандум за разбирателство между Сдружение „Национално представителство на българската старт-ъп предприемаческа общност“ и Индийската стартъп асоциация (Startup India Association).

На сесията бяха обсъдени важни въпроси от дневния ред на българо-индийските отношения, представляващи интерес за България, в областите: търговия и инвестиции, иновации, стартиращи компании, малки и средни предприятия, финансово сътрудничество, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, туризъм и други области от взаимен интерес.

В рамките на Осемнадесетата сесия на Смесената комисия заместник-министър Александър Манолев проведе срещи с министъра на търговията и индустрията на Индия г-н Суреш Прабху, с държавния министър на външните работи на Индия г-н М. Дж. Акбар, със заместник-министъра на външните на външните работи г-жа Ручи Гханашям, със заместник-министъра на отбраната г-н Аджай Кумар, със заместник-министъра на електрониката и информационните технологии г-н Аджай Пракаш.

4.2. Смесен комитет за сътрудничество в областта на отбраната;

4.3. Форум по информационни и комуникационни технологии;

4.4. Смесен комитет за научно и технологично сътрудничество;

4.5. Съвместни камари и асоциации:

Индийско-българската бизнес камара ИББК

https://ibbc.bg/about-us/

Индийско-българската бизнес камара ИББК е независима бизнес организация с нестопанска цел, създадена през 2015 г., с цел да допринесе за развитието на отношенията между България и Индия по отношение на търговията, индустрията, селското стопанство, услугите и други дейности.

Сдружението БИБА (Балканско-индийска бизнес асоциация)

http://www.balkan-indian.com/bg/

Сдружението БИБА (Балканско-индийска бизнес асоциация) работи за разширяване и задълбочаване на икономическото сътрудничество между страните от Балканския регион и Република Индия, съдействане за организирането на търговски изложения и представяния на компании и стоки;

5. Договорно-правна база

Между двете страни е изградена съвременна договорно-правна база в търговско-икономическата област:

Междуправителствени споразумения:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Индия, подписано в Делхи на 12 септември 2007 г., в сила от 17 април 2008 г.
 • Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Индия за изменение и допълнение на Договора за насърчаване и защита на инвестициите, подписан в Делхи на 12 септември 2007 г., в сила от 12 май 2008 г.
 • Договор за насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Република България и правителството на Република Индия, подписан в Делхи на 26 октомври 1998 г., в сила от 23.09.1999 г. (нота на индийското посолство от 30.03.2016 г. за едностранно прекратяване на договора).
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на двете страни, подписан в София на 26.05.1994 г., в сила от 26.05.1994 г.
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото, подписана в София на 26 май 1994, в сила от 23.06.1995 г.

Междуведомствени споразумения и меморандуми между бизнес организации:

 • Меморандум за разбирателство между НКИЗ и Федерацията на индийските търговско-промишлени палати FICCI (2018);
 • Меморандум за разбирателство между българската и индийската стартъп асоциации (2018);
 • Меморандум за разбирателство между Индийско-азиатско-българска търговска палата и регистрираната в София Балканско-индийската бизнес асоциация (2017)
 • Меморандум за разбирателство между Балканско-индийската бизнес асоциация и индийската търговска палата PHD Chamber of Commerce and Industry (2017)
 • Меморандум за сътрудничество между а Балканско-индийската бизнес асоциация и Индийския съвет за насърчаване износа на електроника и компютърен софтуер (2017)
 • Меморандум за сътрудничество между Федерацията на индийските търговско-промишлени палати (FICCI) и Индийско-българската бизнес камара (2016)
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Европейския съвет на търговските камари в Индия (януари 2014 г.)
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Общоиндийската асоциация на индустриите (януари 2014 г.)
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Световния търговски център – Мумбай (януари 2014 г.)
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Националната корпорация за малките предприятия на Индия (2012 г.)
 • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане и Индийската корпорация за експортно кредитиране (2002 г.)
 • Меморандум за сътрудничество между БТПП и Федерацията на индийските търговско-промишлени камари FICCI (2012)
 • Споразумение за сътрудничество между БТПП и FICCI в областта на търговския арбитраж (2012)
 • Меморандум за сътрудничество между БСК и Конфедерацията на индийската индустрия (1998)

Споделете