Loading...

Индонезия

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688, факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Индонезия
Борислав Александров
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7696,
b.alexandrov@mi.government.bg

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНДОНЕЗИЯ

Индонезия е перспективен търговски партньор на България сред страните от Югоизточна Азия.

Индонезия е сред страните основателки на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и се стреми към водеща позиция в нейните рамки. Страната е и активен член на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АПЕК). Индонезия вече не членува в ОПЕК, тъй като през последните години се очерта тенденция за намаляване производството на нефт и страната се превърна в нетен вносител.

Страната играе активна роля и в икономическото партньорство между АСЕАН и страните от ЕС в рамките на Форума Азия-Европа (АСЕМ).

Индонезийският износ за света се състои основно от газ и нефт, електрически уреди, дървесина, текстил, каучук. Индонезийският внос включва основно машини и оборудване, химически продукти, горива, храни.
Основните селскостопански продукти, произвеждани от Индонезия, включват: каучук и подобни продукти, палмово масло, пилешко и говеждо месо, дървесина, скариди, кокос, кафе, лечебни билки, етерични масла, риба и рибни продукти, подправки. Основните индустрии, развити в Индонезия, са: нефт и природен газ, текстил, автомобилна промишленост, електроуреди, облекло, обувна промишленост, минно дело, циментова промишленост, медицински инструменти и апарати, занаяти, химически торове, шперплат, гума, преработени храни, бижутерия, туризъм.

По-голяма част от икономическите успехи на Индонезия са до голяма степен на основата на вътрешната търговия. Вътрешното потребление (приблизително 60 %) помага на Индонезия да расте по-бързо от своите съседи, като например Сингапур, чиято икономика е по-зависима от външната търговия и следователно, по-уязвима по отношение на намаляване търсенето на експортни стоки. Индонезийският износ възлиза на около 25% от икономиката на страната.

През ноември 2009 г. между ЕС и Индонезия бе подписано ново Споразумение за партньорство и сътрудничество.

В края на 2009 г. председателят на Европейската комисия и президентът на Република Индонезия възложиха на “Група на мъдреците” (Vision Group) от видни личности от ЕС и Индонезия да представи препоръки за развитието на отношенията. Препоръките на групата бяха представени през май 2011 г. В тях бе включено предложение за провеждане на двустранни преговори по Споразумение за свободна търговия. Впоследствие между ЕС и Индонезия са осъществени интензивни контакти за подготовка на основанията за преговори по подобно споразумение.

1. Стокообмен

(млн. щ. д.)

Износ

Внос

Общо

Салдо

2022

89,88

264,52

354,40

-174,64

2021

78,14

36,29

114,43

41,85

2020

40,4

134,29

174,69

-93,89

2019

70,6

157,1

227,7

-86,5

2018

33,0

193,0

226,0

-160,0

2017

31,4

53,4

84,8

-22,0

2016

29,2

40,2

69,4

-11,0

2015

55,7

40,8

96,5

14,9

2014

37,6

44,1

81,7

6,5

2013

34,6

37,7

72,3

-3,1

2012

23,8

33,0

56,8

-9,2

През 2022 г. общият стокообмен с Индонезия е на стойност 354.40 млн. щ.д. (увеличение с 209.71% спрямо 2021 г.), в т.ч. 89.88 млн. щ.д. износ (увеличение с 15.02% спрямо 2021 г.) и 264.52 млн. щ.д. внос (628.91% увеличение спрямо 2021 г.). Салдото е отрицателно за България и възлиза на -174.64 млн. щ.д.

През 2021 г. общият стокообмен с Индонезия е на стойност 114.43 млн. щ.д. (спад от 34.35% спрямо 2020 г.), в т.ч. 78.14 млн. щ.д. износ (увеличение от 93.4%) и 36.29 млн. щ.д. внос (270.05% намаление). Салдото е положително за България и възлиза на 41.85 млн. щ.д.

През 2020 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 178.4 млн. щ.д. (спад от 21.7% спрямо 2019 г.), в т.ч. 41.4 млн. щ.д. износ (близо 42% намаление) и 137.0 млн. щ.д. внос (12.8% намаление). Отрицателното за България салдо възлиза на -95.6 млн. щ.д.

През 2019 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 227.7 млн. щ.д. (увеличение с 0.8% спрямо 2018 г.), в т.ч. 70.6 млн. щ.д. износ (близо 114% увеличение) и 157.1 млн. щ.д. внос (18.6% намаление). Отрицателното за България салдо възлиза на -86.5 млн. щ.д.

През 2018 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 226 млн. щ.д. (увеличение с 165.5% спрямо 2017 г.) в т.ч. 33 млн. щ.д. износ (5.1% увеличение) и 193 млн. щ.д. внос (261.4% увеличение). Отрицателното за България салдо възлиза на -160 млн. щ.д.

През 2017 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 84.8 млн. щ.д., което е увеличение от 7.9% спрямо предходната 2016 г. Износът на България е на стойност 31.4 млн. щ.д. (намаление от 17.2%), а вносът от Индонезия – 53.4 млн. щ.д. (увеличение от 32.8 %).

През 2016 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 69.4 млн. щ.д., което е намаление от 28% спрямо предходната 2015 г. Износът на България е на стойност 29.2 млн. щ.д. (намаление от 47.6%), а вносът от Индонезия – 40.2 млн. щ.д. (спад от 1.5 %).

През 2015 г. двустранната търговия между България и Индонезия възлиза на 96.5 млн. щ.д., което е увеличение от 18.1% спрямо предходната 2014 г. Износът на България за този период е на стойност 55.7 млн. щ.д. (увеличение от 48.1%), а вносът от Индонезия – 40.8 млн. щ.д. (спад от 7.5%).

За 2014 г. общия стокообмен с Индонезия е на стойност 81.7 млн. щ.д. (увеличение с 12.8% спрямо 2013 г.) в т.ч. 37.6 млн. щ.д. износ (8.4% увеличение) и 44.1 млн. щ.д. внос (16.8% увеличение). Отрицателното за България салдо възлиза на -6.5 млн. щ.д.

За 2013 г. общият стокообмен с Индонезия е на стойност 72.3 млн. щ.д. (ръст от близо 27%), в т.ч. 34.6 млн. щ.д. износ (ръст от приблизително 45%) и 37.7 млн. щ.д. внос (ръст от приблизително 14%). Отрицателното за България салдо възлиза на -3.1 млн. щ.д.

За 2012 г. двустранната търговия е в размер на 56.8 млн. щ.д. (ръст от близо 32% спрямо 2011 г.) Българският износ възлиза на 23.8 млн. щ.д. (ръст от 36%), а вносът ни от Индонезия е на стойност 33.0 млн. щ.д. (ръст от приблизително 30%). Външнотърговското салдо е отрицателно за българската страна (-9.2 млн. щ.д.).

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2022 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

64.5

Медни руди

83.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

9.1

Кафе

3.2

Карбонати

7.8

Аминосъединения

1.2

Семена от анасон

4.7

Пневматични гуми от каучук

1.2

Крафтхартии и крафткартони

1.6

Обувки с външни ходила

1.0

Органични тиосъединения

1.1

Хартии и картони

0.9

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2021 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

70.9

Кафе

14.4

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандър, кимион

8.4

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции

10.9

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

4.1

Аминосъединения

10.2

Крафтхартии и крафткартони

2.2

Пневматични гуми от каучук

5.8

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

2.2

Полиацетали

5.0

Ензими; ензимни препарати

1.9

Синтетични прежди

4.9

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2020 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

39.2

Медни руди и техните концентрати

66.1

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

18.1

Палмово масло

4.7

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

8.3

Какаова маса

3.0

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

5.3

Кафе

2.8

Ензими; ензимни препарати

4.3

Приемателни телевизионни апарати

2.6

Крафтхартии и крафткартони

4.1

Полиацетали

2.3

Сурови или необработени тютюни

3.7

Хартии и картони

1.4

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2019 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

56.3

Медни руди и техните концентрати

66.8

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

10.9

Палмово масло

6.2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

6.3

Приемателни телевизионни апарати

3.4

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4.9

Кафе

2.9

Ензими; ензимни препарати

4.7

Полиацетали

2.2

Крафтхартии и крафткартони

3.6

Хартии и картони

1.9

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

3.6

Синтетични прежди

1.5

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2018 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Ензими; ензимни препарати

15.2

Медни руди и техните концентрати

71.1

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

14.4

Палмово масло

5.5

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

13.8

Кафе

3.4

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

10

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

1.8

Сурови или необработени тютюни

9.3

Синтетични прежди

1.6

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

7.9

Аминосъединения с кислородни функционални групи

1.5

Крафтхартии и крафткартони

7.9

Хартии и картони, непокрити

1.4

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2017 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Крафтхартии и крафткартони

13.5

Кафе

25.0

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

13.1

Палмово масло

16.6

Ензими; ензимни препарати

12.9

Аминосъединения с кислородни функционални групи

5.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

12.6

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

5.01

Ламарини, листове и ленти от мед

8.2

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

4.9

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион, ким

8.1

Синтетични прежди

4.1

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

4.7

Необработен калай

3.9

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

3.7

Пневматични гуми от каучук

3.8

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2016 г.:

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Крафтхартии и крафткартони

29.5

Палмово масло

18.5

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

17.9

Кафе

15.2

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

9.3

Аминосъединения с кислородни функционални групи

6.8

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

8.3

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

6.3

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4.7

Синтетични прежди

4.4

Валцувачни машини за метали

4.6

Сапуни

4.3

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

4.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

4.27

Сурови или необработени тютюни

3.2

Пневматични гуми от каучук

3.4

Водещи стоки в стокообмена с Република Индонезия за 2015 г.

ИЗНОС ОТ БЪЛГАРИЯ

Дял от общия износ

%

ВНОС ОТ ИНДОНЕЗИЯ

Дял от общия внос

%

Пшеница и смес от пшеница и ръж

43.4

Палмово масло

19.4

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандьр, кимион

11.4

Кафе

17.6

Сурови или необработени тютюни

7.6

Полиацетали, полиетери и епоксидни смоли в първични форми

9.6

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

5.9

Аминосъединения

5.9

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

4.9

Синтетични прежди

4.4

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

4.8

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

4.2

Крафтхартии и крафткартони

4.5

Хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели

4.2

Ламарини, листове и ленти от мед

2.9

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества

2.8

През 2021 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (53.9 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (6.4 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (3.1 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (1.7 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (1.7 млн. щ.д); ензими; ензимни препарати (1.5 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: кафе (5.2 млн. щ.д.); животински или растителни мазнини и масла и техните фракции (3.9 млн. щ.д.); аминосъединения (3.7 мнл. щ.д.); пневматични гуми от каучук (2.1 млн. щ.д.); полиацетали (1.8 млн. щ.д.); синтетични прежди (1.8 млн. щ.д.) и др.

През 2020 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (16.2 млн. щ.д.); .); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (7.5 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (3.5 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (2.2 млн. щ.д.); ензими; ензимни препарати (1.8 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (1.7 млн. щ.д); сурови, необработени тютюни (1.5 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: медни руди и техните концентрати (88.8 млн. щ.д.); палмово масло (6.5 мнл. щ.д.); какаова маса (4.1 млн. щ.д.); кафе (3.9 млн. щ.д.); приемателни телевизионни апарати (3.4 млн. щ.д.); полиацетали (3.2 млн. щ.д.); хартии и картони (2 млн. щ.д.) и др.

През 2019 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (39.7 млн. щ.д.); .); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (7.7 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (4.4 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (3.4 млн. щ.д.); ензими; ензимни препарати (3.3 млн. щ.д.); Крафтхартии и крафткартони (2.5 млн. щ.д); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.5 млн. щ.д.); и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: Медни руди и техните концентрати (104.4 млн. щ.д.); палмово масло (9.7 мнл. щ.д.); Приемателни телевизионни апарати (5.4 млн. щ.д.); кафе (4.5 млн. щ.д.); Полиацетали (3.4 млн. щ.д.); Хартии и картони (2.9 млн. щ.д.); Синтетични прежди (2.3 млн. щ.д.) и др.

За 2018 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: ензими; ензимни препарати (5.1 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (4.8 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (4.6 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (3.3 млн. щ.д.); Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн (3.1 млн. щ.д.); Препарати от видовете, използвани за храна на животни (2.6 млн. щ.д.); Крафтхартии и крафткартони (2.6 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: Медни руди и техните концентрати (137.2 млн. щ.д.); палмово масло (10.6 мнл. щ.д.); кафе (6.6 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.5 млн. щ.д.); Синтетични прежди (3.2 млн. щ.д.); Аминосъединения с кислородни функционални групи (2.9 млн. щ.д.); и др.

За 2017 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: Крафтхартии и крафткартони (4.2 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (4.1 млн. щ.д.); Ензими; ензимни препарати (4.1 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (4 млн. щ.д.); Ламарини, листове и ленти от мед (2.6 мнл. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (2.6 млн. щ.д.); Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн (1.5 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: кафе (13.3 млн. щ.д.); палмово масло (8.8 мнл. щ.д.); Аминосъединения (2.8 млн. щ.д.); Интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.7 млн. щ.д.); Хартии и картони (2.6 млн. щ.д.); Синтетични прежди (2.2 млн. щ.д.) и др.

За 2016 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: Крафтхартии и крафткартони (8.6 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (5.2 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (2.7 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.4 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (1.4 млн. щ.д.); Валцувачни машини за метали и техните валци (1.3 млн. щ.д.); Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде (1.2 млн. щ.д.); Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн (0.9 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: палмово масло (7.4 мнл. щ.д.); кафе (6.1 млн. щ.д.); Аминосъединения (2.7 млн. щ.д.); Хартии и картони (2.5 млн. щ.д.); синтетични прежди (1.8 млн. щ.д.); Сапуни (1.7 млн. щ.д.) и др.

За 2015 г. основните стоки, изнесени за Индонезия са: пшеница и смес от пшеница и ръж (26.47 млн. щ.д.); семена от анасон, копър, кориандьр, кимион, ким (6.9 млн. щ.д.); сурови или необработени тютюни (4.6 млн. щ.д.); интегрални схеми и електронни микрокомплекти (3.6 млн. щ.д.); препарати от видовете, използвани за храна на животни (3 млн. щ.д.); медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати (2.9 млн. щ.д.); крафтхартии и крафткартони (2.7 млн. щ.д.); ламарини, листове и ленти от мед (1.7 млн. щ.д.) и др. Основни стоки по вноса от Индонезия за същия период са: палмово масло (7.8 мнл. щ.д.); кафе (7.1 млн. щ.д.); полиацетали, полиетери и епоксидни смоли в първични форми (3.8 млн. щ.д.); аминосъединения (2.3 млн. щ.д.); синтетични прежди (1.7 млн. щ.д.) и др.

2. Инвестиции

По данни на БНБ за периода 2011 – 2022 г. нетният поток на преките инвестиции от Индонезия в България възлиза е както следва:

(в млн. евро)

ГОДИНА

СТОЙНОСТ

2021

1,8

2020

-1,2

2019

0,3

2018

-0,4

2017

-1,1

2016

-2,3

2015

-2,2

2014

-0,3

2013

-0,8

2012

0,1

2011

0,2

Инвестиции за 2022 г.

Размер на преки чуждестранни инвестиции за 2022 г. в млн. евро

2022 г.

Индонезия

-5,4

Поток на преки чуждестранни инвестиции за 2022 г. в млн. евро

2022 г.

Индонезия

-1,0

Данните на централната банка по отношение на индонезийските капиталовложения у нас показват годишни нетни трансакции в размер на 0.2 млн. евро и 0.1 млн. евро съответно през 2011 г. и 2012 г. От 2013 г. до 2018 г. се наблюдава отрицателен нетен поток на преки капиталовложения от Република Индонезия в размер съответно на -0.8 млн. евро, -0.3 млн. евро, -2.2 млн. евро, -2.3 млн. евро, , -1.1 млн. евро и -0.4 млн. евро. Достигнатото ниво на индонезийските инвестиции в България не отговаря на възможностите на страната.

3. ЕС И ИНДОНЕЗИЯ

Споразумението за свободна търговия (ССТ)

Отношенията между ЕС и Индонезия се задълбочиха през последните години. След успешни проучвателни дискусии на 18 юли 2016 г. стартираха преговори за споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Индонезия. До момента са проведени единадесет кръга.

Споразумението за свободна търговия (ССТ) има за цел да развие ключов аспект от цялостните отношения между ЕС и Индонезия, които са оформени от Споразумението за партньорство и сътрудничество. Споразумението влезе в сила на 1 май 2014 г.Индонезия е член на СТО от 1995 г. и се ползва от търговски преференции, предоставени от Общата схема на преференции (GSP) на ЕС, съгласно която около 30% от общия внос от Индонезия се ползва с по-ниски мита. ЕС преговаря за ССТ с Индонезия с цел улесняване на достъпа до нов пазар, увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и Индонезия и насърчаване на устойчивото развитие

 • Индонезия е най-голямата икономика в Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Тя представлява около 1/3 от БВП на региона и има най-голямото население (270 милиона жители през 2020 г.).
 • Двустранната търговия със стоки между ЕС и Индонезия възлиза на 20,6 милиарда евро през 2020 г., като износът на ЕС е на стойност 7,2 милиарда евро, а вносът на ЕС е на стойност 13,3 милиарда евро.
 • ЕС е петият по големина търговски партньор на Индонезия, докато Индонезия е 31-вият глобален търговски партньор за ЕС и петият партньор на ЕС в АСЕАН през 2020 г.
 • Двустранната търговия с услуги между ЕС и Индонезия през 2019 г. възлиза на 7,5 милиарда евро през 2019 г., като износът на ЕС възлиза на 5,3 милиарда евро, а вносът възлиза на 2,2 милиарда евро.

Всеобхватно споразумение за икономическо партньорство (CEPA)

ЕС преговаря за всеобхватно споразумение за икономическо партньорство (CEPA) с Индонезия с цел да улесни и създаде нов достъп до пазара, да увеличи търговията между ЕС и Индонезия, както и да разшири преките инвестиции.

ЕС официално стартира преговори с Индонезия на 18 юли 2016 г.

До момента са проведени 13 кръга от преговорите като последния кръг 13-и кръг I-EU CEPA се проведе на 6-11 февруари 2023 г. в Бадунг, Бали.

4. АЗИЯ-ИНДОНЕЗИЯ

Споразумението CEPA между Индонезия и Южна Корея (IK-CEPA) официално влезе в сила на 1 януари 2023 г. IK-CEPA премахва митата върху 11 267 тарифни линии, което се равнява на 95,5% от общите мита, като по този начин позволява на страната да изнася произведени продукти;

5. БЪЛГАРИЯ И ИНДОНЕЗИЯ

5.1. ДВУСТРАННА СМЕСЕНА КОМИСИЯ

За развитието на двустранните търговско-икономически връзки значение има дейността на Смесената междуправителствена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС) между Република България и Република Индонезия.

Подписаното през 2009 г. Споразумение за икономическо сътрудничество преименува комисията на „Смесена комисия за икономическо сътрудничество” (СКИС).

До 2017 г. съпредседател на СКИС от българска страна е заместник-министър на земеделието и храните. От индонезийска страна комисията се председателства от генералния директор за Европа и Америка в Министерство на външните работи на Индонезия, с ранг на заместник-министър.

С Решение на Министерски съвет №477 от 21 август 2017 г. за определяне на председатели на българските части на смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество и провеждането на двустранни работни консултации за съпредседател на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия е определен министърът на икономиката.

До момента са проведени пет сесии на комисията – през 2000 г., 2004 г., 2006 г., 2010 г. и 2014 г.

В периода 24-25 юни 2014 г. в Джакарта е проведена 5-та сесия на Смесената комисия за икономическо сътрудничество с Индонезия. Българската делегация бе ръководена от г-н Бюрхан Абазов, заместник-министър на земеделието и храните и председател на българската част на Смесената комисия.

Индонезийската делегация бе ръководена от г-н Диан Трианша Джани, директор за Европа и Америка в Министерство на външните работи на Индонезия, с ранг на заместник-министър.

В рамките на сесията бяха обсъдени въпроси от области като: икономика и инвестиции, земеделие и храни, туризъм, младежта и спорта, отбрана, рибарство и др.

В рамките на сесията бе проведен и двустранен бизнес форум. Организатор на бизнес форума от българска страна беше Министерство на земеделието и храните, а от индонезийска – Индонезийската Камара на търговията и индустрията – КАДИН.

В бизнес форума взеха участие представители на водещи български компании, в областта на производството и търговията на млечни продукти и на зърнени храни, производството на цигари и тютюневи изделия, отбранителната промишленост и управлението на проекти, които проведоха работни срещи с ръководствата на над 30 индонезийски компании. На срещите бяха обсъдени допълнителни възможности за увеличаване на двустранния стокообмен и реализация на съвместни проекти.

В периода 31 май – 1 юни 2010 г. в София се проведе 4-та сесия на Смесената комисия. Българската делегация бе ръководена от г-н Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните и председател на българската част на Смесената комисия. Индонезийската делегация бе ръководена от г-жа Ретно Л. П. Марсуди, генерален директор за Америка и Европа в Министерството на външните работи на Република Индонезия и председател на индонезийската част на Смесената комисия.

В рамките на сесията бяха обсъдени въпроси от области като: икономика, взаимна търговия, енергетика, инвестиции, туризъм, сътрудничество между търговско-промишлените палати на двете страни, насърчаване на малките и средните предприятия, земеделие и храни, транспорт и съобщения, взаимен културен и социален диалог, отношения на сътрудничество между български и индонезийски градове, обмен на новини.

Протоколът и резултатите от сесията бяха утвърдени с Решение на Министерския съвет №554 от 29 юли 2010 г.

5.2. Проект за съвместно предприятие

В рамките на програмата „Indonesia Spice Up The World“ Министерството на туризма и творческата икономика на Индонезия работи по превръщането на България в център за производство на знаковото индонезийско ястие Beef Rendang за европейските пазари. За целта се изгражда производствено съоръжение в Ботевград чрез партньорството на индонезийски фирми с българската компания Bella Bulgaria, което ще ползва произведено в България говеждо месо, а рецептата за приготвяне, съставките и подправките ще са внос от Индонезия. Производството е уточнено. Има открити въпроси и проблеми по отношение на разходите за дистрибуция, маркетинг и пласмент.

6. Актуални икономически новини:

 • Индонезия загуби спора на Световната търговска организация (СТО), заведен от Европейския съюз по отношение на забраната за износ на никел. Индонезия ще обжалва това решение
 • Президентът Джоко Видодо обяви през октомври 2022 г., че може да забрани износа на блокове олово (известен още като „калай“) през 2023 г. Индонезия има второто по големина находище на олово и е вторият по големина производител на оловни блокове в света след Китай
 • Президентът Джоко „Jokowi“ Widodo официално забрани износа на бокситна руда и промит боксит, започвайки до юни 2023 г.,
 • Президентът Джоко Видодо обяви плана си да спре износа на меден концентрат от Индонезия до средата на 2023 г.
 • Индонезия приключи своето председателство на Групата на Г-20 през 2022 г. със срещата на върха на Г-20 в Бали в Нуса Дуа, Бали.
 • Президентът Jokowi заяви по време на събитието Г-20, че е уверен в интереса на изпълнителния директор на Tesla Илон Мъск да построи фабрика за електромобили в Индонезия. Jokowi каза, че те все още преговарят и подчерта, че неговото правителство настоява за създаване на производство на батерии за електромобили в Индонезия, цели да има 2,5 милиона електромобила по пътищата в Индонезия до 2025 г.;
 • Министерството на инвестициите на Индонезия и Министерството на финансите на Полша проучиха потенциални инвестиции в екосистемата на EV-батериите в Индонезия. Министърът на инвестициите заяви, че Полша е най-големият производител на EV-батерии в Европа;
 • Германската BASF и френската минна компания Eramet финализират сделка за партньорство на стойност 2,6 милиарда щатски долара за инвестиране в съоръжение в Индонезия за преработка на никел за използване в батерии за електрически превозни средства (EV);
 • Към декември 2022 г. е завършено около 15% от изграждането на основна инфраструктура на новата столица Нусантара;
 • Индонезия записа най-големия търговски излишък в своята история през 2022 г., възлизащ на 56,46 милиарда USD, което се равнява на увеличение от 51,1% в сравнение с 2021 г
 • Председателството на Индонезия на АСЕАН започна на 1 януари 2023 г. и ще приключи на 31 декември 2023 г.
 • Международната търговия на Индонезия продължава да усеща влиянието на кризата в световната икономика. Стойността на износа намалява за 6 поредни месеца. Износът на Индонезия е намалял с 12% през първите два месеца на 2023 г. в сравнение с миналата година. За разлика от това през същия период вносът от ЕС нараства с 19%.
 • Усилията на Индонезия да разработи петролното и газовото находище на Туна в сътрудничество с британски и руски компании се натъкнаха на проблеми. Британският партньор информира Министерството на минералните ресурси и минното дело, че международните санкции срещу Русия усложняват изпълнението на съвместния проект.

април 2023 г.

Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“

Министерство на икономиката и индустрията

 

Споделете