Loading...

Информационни ресурси на Европейския съюз, които могат да се използват от търговските оператори

База данни с актовете от законодателството на Европейския съюз (Eur-lex)

Интернет страницата Eur-lex осигурява безплатен достъп до законодателството на Европейския съюз. Разработен е на всички официални езици на ЕС. Eur-lex съдържа ежедневните издания на Oфициален вестник на Европейския съюз, които са структурирани хронологично, по реда на издаването им. Базата данни има широки възможности за търсене и изтегляне на документи.

Консултационен модул Taric

Интегрирана тарифа на ЕС (Taric) предоставя възможности за извършване на справки за условията, при които се осъществява внос/износ на стоки в/от Европейския съюз – мита, тарифни преференции, квоти. Taric съдържа информация и дали за съответната стока се предоставят “възстановявания при износ” и какъв е техния размер.

Европейски портал за малък и среден бизнес

Порталът обобщава цялата информация, предоставена от ЕС за и в полза на малките и средните предприятия – от практически съвети до политически въпроси.

Вашата Европа – Практически насоки за правене на бизнес в Европа

Сайтът съдържа полезна информация за осъществяване на стопанска дейност в държавите – членки на ЕС, а също и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Споделете