Loading...

Ирак

Commercial Counsellor of the Bulgarian General consulate in Iraq

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Ербил
Станислав Ноков
Stanislav Nokov

Royal city, Block B-8
7th Floor, ap. 15
Erbil
Kurdistan Region, Iraq

моб: +964 7515363818
e-mail: s.nokov@mi.government.bg.

Economic relations between Bulgaria and Iraq

Икономически отношения между България и Ирак

Споделете