Loading...

Ирландия

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Ирландия
Кетя Манойлова
ул. “Княз Александър І”12
тел.: +359 2 9407823
k.manoilova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Ирландия

II. Бизнес компас

I. Икономически отношения между България и Ирландия

  1. Стокообмен

Двустранен стокообмен (в млн. eвро)

Година

Износ

Ръст %

Внос

Ръст %

Салдо

Стокообмен

Ръст %

2011

14.8

72.1

77.0

43.1

-62.2

91.8

47.1

2012

30.4

105.4

84.8

10.1

-54.4

115.2

25.5

2013

29.8

-2.0

82.2

-3.1

-52.4

112

-2.8

2014

71.7

140.6

79.2

-5.7

-7.4

150.9

33.2

2015

29.9

-58.3

81.3

4.9

-51.4

111.2

-25.5

2016

33.9

13.7

98.2

20.8

-64.3

132.1

18.9

2017

46.4

36.9

114.3

16.4

-67.9

160.7

21.6

2018

97.8

110.8

137.4

20.2

-39.6

235.3

46.3

2019

83.3

-14.9

182.2

32.5

-98.9

265.5

12.8

2020

66.3

-20.4

185.1

1.6

-118.8

251.4

-5.3

2021

60.3

-4.9

239.5

40.4

-179.2

299.7

28.1

2022

101.0

54.4

200.0

-21.4

-98.98

301.0

-5.9

2022 1-6

50.1

114.3

-64.2

164.4

2023 1-6

69.8

39.3

98.1

-14.1

-28.4

167.9

2.1

  1. Водещи стоки

Водещи стоки в българския износ за Ирландия за 2022 г.

КодMT

Описание

%

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти,

36 742.72

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти,

11 784.14

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи,

7 134.41

8431

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430:

6 280.07

7407

Пръти и профили от мед:

4 915.22

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация

4 323.24

6110

Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени:

2 896.45

9504

Артикули за колективни игри, включително игрите с двигател или с механизъм, билярди, специални маси за хазартни игри

2 488.99

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

2 380.43

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените ‘конкрети’ и ‘абсолю’; резиноиди; екстрахирани олеорезини;

1 639.52

Водещи стоки в българския внос от Ирландия за 2022 г.

КодMT

Описание

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти,

51 614.86

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни)

26 176.88

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си,

18 314.26

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост

16 891.97

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки:

15 862.38

8302

Гарнитури, обкови и подобни артикули, от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци,

11 746.75

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване

10 485.82

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани,

8 576.49

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

6 207.68

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми

4 223.67

  1. Инвестиции

До края на първо полугодие на 2023 г., сумарните инвестиции от Ирландия възлизат на 764.5 млн. евро.

Инвестициите са предимно в сферата на недвижимите имоти, хотели и ресторанти, финансово посредничество, строителството, търговия, преработваща промишленост и рудодобив, транспорт и съобщения.Съществуват възможности за привличане на ирландски инвестиции в областта на инфраструктурата, телекомуникациите, енергетиката.

  1. 4. Договорно-правна база

Спогодба за въздушен транспорт, подписана на 27 юли 1995 г.

Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда, подписано на 12 юли 1999 г.

Спогодба за избягване на двойно данъчно облагане,подписана на 5 октомври 2000 г.

  1. Двустранно сътрудничество

От гледна точка на България, разширяването на сътрудничеството с Ирландия има следните предимства:

Разширяване на пазарите (особено на пресни и преработени плодове и зеленчуци, вина, произведения на стъкларската, текстилната, обувната, електротехническата, химическата и фармацевтичната промишленост).

Възможности за коопериране, работа на ишлеме и износ на пазара на Ирландия.

Потенциален инвеститор и партньор за създаване на смесени дружества.

Особен интерес представлява политиката на ирландското правителство да поощрява чуждестранни фирми да осъществяват стопанска дейност на територията на Ирландия.

Приоритетни области на сътрудничество са електрониката, телекомуникациите, фармацевтичната и химическата промишленост, недвижимите имоти и туризма.

Партньорството между двете държави се обуславя от равностойния им статут на държави-членки на ЕС и от общи интереси, включително в областта на енергетиката.

Споделете