Loading...

Исландия

Министерство на икономиката и индустрията
Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg
Референт за Исландия
Теодора Дойчева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7706
факс: +359 2 987 4993
t.doycheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Исландия

II. Бизнес компас

Търговско-икономически отношения между България и Исландия

  1. Стокообмен

Година

Стокообмен (хил. евро)

Износ (хил. евро)

Внос (хил. евро)

Салдо (хил. евро)

2011

2259.3

-63.8

723.3

180.3

1536.0

42.1

-812.7

2012

817.7

5.6

673.2

-6.9

144.5

-90.6

528.7

2013

863.2

143.2

650.1

-3.4

213.1

47.5

437.0

2014

2099.3

43.2

1155.7

77.8

943.6

342.8

212.1

2015

3005.6

-26.2

1377.6

19.2

1628.0

4.3

-251

2016

2219.2

126.4

657.8

-52.3

1561.4

-4.1

-903.6

2017

2537.0

14.3

1166

77.2

1371

-12.1

-205

2018

4335.8

70.9

2514.1

115.6

1821.7

32.8

692.4

2019

2743.7

-36.7

1034.3

-58.9

1709.4

-6.2

-675.2

2020

3589.1

30.4

875.7

-15.3

2703.4

58.1

-1827.7

2021

3427.1

-4.5

1608.0

83.6

1819.1

-32.7

-211.1

1-6.2022

2707.0

5.4

858.0

2.8

1849.0

6.6

-991.0

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Структура на стокообмена

Водещи стоки в българския износ за Исландия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

0

Общо

1608.0

0.0

1

Препарати, които се използват преди, по време или след бръснене, дезодоранти за тяло, препарати за баня, депилатоари, други готови парфюмерийни или тоалетни продукти и други козметични препарати

278.07

17.29

2

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006)

217.81

13.55

3

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули

120.33

7.48

4

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

94.79

5.89

5

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне

81.21

5.05

6

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

58.70

3.65

7

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

51.79

3.22

8

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна

49.05

3.05

9

Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите)

43.23

2.69

10

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери

37.62

2.34

Водещи стоки в българския внос от Исландия за 2021 г.

No

Описание

EUR‘000

%

Общо

1 819.1

0.0

1

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

1 616.11

88.84

2

Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени

118.50

6.51

3

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от човека

39.63

2.18

4

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати

11.53

0.63

5

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

9.99

0.55

6

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици

7.80

0.43

7

Други броячи

5.62

0.31

8

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за дрехи

2.32

0.13

9

Палта, пелерини, анораци, блузони и подобни артикули

1.99

0.11

10

Служебен код (SL)

1.97

0.11

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

  1. Инвестиции

Сумарните исландски инвестиции в България към 31.12.2021 г. възлизат на 27.4 млн. евро. През 2021 г. инвестициите от Исландия възлизат на -0.2 млн. евро, а през първото полугодие на 2022 г. са в размер на 3.6 млн. евро.

Източник: БНБ

Исландия участва пряко и чрез фондове с исландско участие с инвестиции в България. От значение могат да се посочат фармацевтичната компания АКТАВИС, БТК и закупуването на акции в СИБанк през 2005 г.

  1. Туризъм

Броят на исландските граждани, посетили страната ни, е относително малък в сравнение с останалите скандинавски страни и се увеличава за кратко между 2006-2008 г., след което в следствие на редица причини, измежду които глобалната икономическа криза и вътрешните финансови проблеми на страната, тръгва надолу, като тенденцията продължава.

Исландия е извън топ 50 по брой на чуждестранни туристи в страната ни през последните години. Като туристическа дестинация за българи Исландия е много слабо популярна, независимо от ръста в посещенията през последните няколко години.

Туристопоток между България и Исландия

Година

Брой исландски

туристи в България

Изменение спрямо

предходна година,%

Брой българи, посетили Исландия

Изменение спрямо

предходна година,%

2007

6831

2.8

185

-53.0

2008

6609

-3.2

131

-29.2

2009

3997

-39.5

41

-68.7

2010

1773

-55.6

6

-85.4

2011

1830

3.2

10

66.7

2012

1462

-20.1

51

410.0

2013

836

-42.8

714

1300.0

2014

55

-93.4

440

-38.4

Източник: Министерство на туризма

Забележка: От 2015 МТ не публикува данни за туристи извън 50-те водещи страни.

  1. Договорно-правна основа

Договорно-правната рамка на търговско-икономическите отношения между България и Исландия се определя от следните действащи двустранни споразумения и спогодби:

  • 1968 г. – Спогодба за безвизов режим – суспендирана частично от исландската страна през 1989 г. и от българската през 1993 г.;
  • 1970 г. – Разменени писма за развитие на икономическите отношения между Българи и Исландия;
  • 1970 г. – Разменени писма за развитие на културното сътрудничество между България и Исландия.

Споделете