Loading...

Испания

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Испания
Антоанета Христова
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Испания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

Тенденции в развитието на пазара на продукти с органичен произход в Испания, 2018-2020 г.

Икономическите отношения между България и Испания

 1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2014

1719,8

-7,5

462,3

-10,2

1257,5

-6,5

-795,2

2015

1739,0

1,1

530,9

14,8

1208,1

-3,9

-677,3

2016

1701,0

-2,2

662,5

24,8

1038,5

-14,0

-376,0

2017

2378,3

39,8

784,2

18,4

1594,1

53,5

-809,8

2018

2196,9

-7,6

698,5

-10,9

1498,3

-6,0

-799,7

2019

2081,2

-5,3

812,7

16,4

1268,5

-15,4

-455,7

2020

1255,0

-39,7

669,1

-17,7

585,8

-53,9

83,2

2021

1692,2

34,8

951,3

42,2

740,9

26,5

210,4

2022

2365,3

39,8

1244,2

30,8

1121,1

51,3

123,1

2023

2100,9

-6,7

1159,0

-0,7

941,9

-16,0

217,1

* по данни на МИИ

 1. Водещи стоки в стокообмена на България с Испания за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Испания през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

242 955

20,9

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

86 352

7,4

1005

Царевица

45 125

3,8

1003

Ечемик

43 373

3,7

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

42 329

3,6

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

39 039

3,3

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

37 775

3,2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

34 539

2,9

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

29 470

2,5

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

29 101

2,5

Водещи стоки във вноса на България от Испания през 2023 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

163 435

17,3

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

110 018

11,6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

27 808

2,9

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора:

15 097

1,6

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка:

15 039

1,6

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета:

14 936

1,5

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

12 152

1,2

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

10 796

1,1

3303

Парфюми и тоалетни води

10 514

1,1

8428

Други машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари (например асансьори, ескалатори, транспортьори, въжени линии):

9 784

1,0

Водещи стоки в износа на България за Испания през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

309 400

24,9

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

112 990

9,1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

64 777

5,2

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

48 286

3,9

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

41 964

3,4

1005

Царевица

35 272

2,8

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи)

34 874

2,8

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани електрически проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

31 625

2,5

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги (например, прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри

29 289

2,4

7407

Пръти и профили от мед

29 271

2,4

Водещи стоки във вноса на България от Испания през 2022 г.

КодMT

Описание

EUR’000

%

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

267 379

23,8

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

105 370

9,4

2701

Каменни въглища; брикети, яйцевидни брикети и подобни твърди горива, получени от каменни въглища

28 930

2,6

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

22 116

2,0

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора

21 262

1,9

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани; кубчета, парчета и подобни артикули за мозайки, от керамика, нелакирани, нито емайлирани, дори върху подложка

17 956

1,6

6204

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), за жени или момичета

17 561

1,6

2603

Медни руди и техните концентрати

15 057

1,3

3207

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи смеси, глазури, течни лустра и подобни препарати за керамичната, емайловата или

12 381

1,1

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

12 232

1,1

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Испания в България към 01 януари 2024 г. възлизат на 837,1 млн. евро.

 1. Договорно-правна база
 • Дългосрочна търговска спогодба между правителството на НРБ и правителството на Кралство Испания от 24.10.1979 г. с РМС 196/07.04.2006 в процедура на прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/11.05.06 до посолство на Испания
 • Дългосрочна спогодба за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество между правителството на НРБ и правителството на Кралство Испания от 24.10.1979 г. (в процедура на прекратяване, проект на нота 1 съгласно РМС 196/07.04.2006)
 • Договор между Република България и Кралство Испания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 5 септември 1995 г. в София, ратифициран със закон обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.1997 г., издаден от МФ, обн., ДВ, бр. 69 от 17.06.1998 г., в сила от 22.04.1998 г.
 • Договор за избягване на двойното данъчно облагане (1990 г.)
 • Двустранно споразумение между правителството на Република България и Испанската държавна компания за застраховане на експортните кредити, представляваща правителството на Испания, за разсрочване на външния дълг на България към Испания в рамките на Парижкия клуб (1993 г.)
 • Рамково споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на българските държавни предприятия (1998 г.)
 • Сключен договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за насърчаване и взаимна защита на инвестициите ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 16.01.1997 г. – ДВ, бр. 9 от 1997 г. Издаден от Министерството на финансите. обн., ДВ, бр. 69 от 17.06.1998 г.

Споделете