Loading...

Италия

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Рим

Ивайло Кожухаров

Tел. мобилен: +39/3494407507

e-mail: i.kojouharov@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Милано

Андрияна Колева

Tел. мобилен: +39/3295910349

e-mail: a.koleva@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeITRomaMilano

https://twitter.com/StivRomaMilano1

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа” Весела Байрактарова

ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886;

v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Италия

Кетя Манойлова

ул. “Княз Александър І”12

тел.: +359 2 940 7823;

k.manoilova@mi.government.bg

 1. Икономически отношения между България и Италия
 2. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Италия

 1. Стокообмен

Италия е един от водещите търговски партньори на България, както в Европейския съюз, така и в света.

Стокообмен между България и Италия /млн.евро/

година

износ

ръст

внос

ръст

стокообмен

ръст

салдо

2011

1 720.7

13.9%

1 667.1

17.6%

3 387.8

15.7%

53.6

2012

1 763.8

2.5%

1 685.4

1.1%

3 449.2

1.8%

78.4

2013

1 925.3

9.2%

1 921.5

14.0%

3 846.7

11.6%

3.8

2014

1 980.3

1.7%

1 839.6

-4.3%

3 819.9

-0.7%

141.0

2015

2 135.5

7.8%

1 996.7

8.5%

4 132.2

8.2%

138.8

2016

2 170.2

1.5%

2 067.5

3.6%

4 237.7

2.5%

102.7

2017

2 212.2

1.9%

2 006

6.2%

4 069

4%

57

2018

2 433.4

10.0%

2 421.98

10.4%

4 855.4

10.2%

11.4

2019

2 186.6

-10.0

2 509.0

3.4

4 695.5

-3.3

-322.4

2020

1 922.8

-12.1

2 173.0

-13.4

4 095.8

-12.8

-250.1

2021

2 621.6

36.4

2 589.9

18.9

5 211.4

27.1

31.7

2022

3360.1

28.2

2981.1

15.2

6 341.2

21.7

379.0

През 2022 г. продължава възстановяване на динамиката в двустранната търговия след спада през 2020 г. в следствие на пандемията от COVID 19. Стокообменът възлиза на 6.341 млрд. евро, от които 3.360 млрд. евро износ и 2.981 млрд. евро внос. За изминалата 2022г. Италия е на трето място между търговските партньори на страната ни по отношение на износа и на седмо място по отношение на вноса.

За първо полугодие на 2023 г. е реализиран стокообмен на стойност 3.515 млрд. евро, ръст от 1.6%. Износ на стойност 1.784 млрд. евро и спад от -5.3%. Внос в размер на 1.732 млн. евро и ръст от 9.9%.

В последните години водещи стоки в износа ни за Италия са: рафинирана мед и медни сплави, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, части за обувната промишленост, зърнени култури, ел. техника, готови изделия на обувната промишленост, а също и стоки на текстилната, шивашката, кожаро-кожухарската индустрия.

Във вноса от Италия водещи са трактори, автомобили и други превозни средства, сребро, обработени кожи, нефтени масла и масла от битуминозни минерали, готови изделия на текстилна, обувна и кожарска индустрия, медикаменти и др.

 1. Водещи стоки износ-внос

Водещи стоки в износа 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

% дял

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

618 554.76

17.33

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали,

215 190.53

6.03

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани,

146 401.63

4.10

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

106 075.00

2.97

6406

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила);

80 566.82

2.26

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло;

73 616.30

2.06

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери:

72 689.71

2.04

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

67 343.95

1.89

6109

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, трикотажни или плетени:

65 164.15

1.83

Водещи стоки във вноса 2022 г.

Код

MT

Описание

EUR’000

% дял

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

109 193.57

3.31

7106

Сребро (включително позлатеното сребро и платинираното сребро),

89 128.11

2.70

8400

[Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати]

80 473.88

2.44

7404

Отпадъци и отломки от мед

74 487.97

2.26

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора

73 983.73

2.24

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти,

64 507.75

1.96

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама

59 944.92

1.82

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

52 400.83

1.59

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани

49 161.22

1.49

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе,

48 344.54

1.47

Източник: МИИ

Благоприятни условия за търговията между България и Италия създават относително по-ниските транспортни разходи и благоприятното съотношение „качество-цена“ на българските стоки, тяхното съответствие с изискванията на местния пазар както и сходните потребителски предпочитания.

В подкрепа на предприемачеството и улесняване на търговско-икономическите отношения между България и Италия, съществуват следните бизнес организации:

Италианска Търговска Камара в България– учредява се през 2001 г. под името Асоциация Италия-България по инициатива на италиански и български предприемачи в следствие на засиления търговски обмен между двете страни и на произтичащата нужда от по-голяма подкрепа на фирмите участващи в развитието на търговските, културни и икономически отношения. Със засилването на двустранните отношения през 2003 г. Асоциацията се трансформира в Италианска Търговска Камара в България с амбицията да създаде структура, която да е в състояние да подкрепя активно и да задоволява нуждите на своите членове, както и да предоставя своите услуги на всички тези фирми, организации и чужди асоциации заинтересувани да пробият на българския пазар. Основните цели на Италианска Търговска Камара в България са:

 • Насърчаване и подпомагане на икономическия и културен обмен между Италия и България;
 • Подкрепа на инициативите насочени към икономическия, политически, социален и културен обмен между двете страни;
 • Промоцирането на дейностите за икономическа, техническа и образователна помощ.

Българо-италианска индустриална камара – учредена на 5 декември 2019 г. в българското посолство в Рим.

Конфиндустрия България – сдружение на италианското предприемачество в България, което оперира в страната, започвайки своята дейност през 2000-та година като „Консултативен комитет на италианското предприемачество в България“. През 2010 г. сдружението приема името „Конфиндустрия България“ в резултат на подписаното споразумение с конфедерацията на италианските индустриалци „Конфиндустрия“ в Италия. От 2006 г. сдружението издава ежедневен бюлетин на италиански език, отразяващ българския политически и икономически живот. Конфиндустрия България организира бизнес форуми, технически семинари събития, касаещи основните теми, представляващи интерес за нейните членове. Сдружението съдейства на фирмите, които работят в страната, поддържайки връзките с българската индустриална и търговска реалност, ориентирайки и подкрепяйки ги в техните стратегически бизнес решения. Сдружението обединява и представлява над 320 фирми инвестирали в България вкл. такива групировки като UniCredit, Generali Italcementi, Edison, както и множество средни и малки фирми, решили да инвестират в страната ни. Членовете на сдружението отчитат ежегодно предприемаческа дейност за над 2 млрд. евро и осигуряват над 25 000 работни места. През м. април на 2020 г. Конфиндустрия България чества 20 г. от учредяването си.

Възможности за разширяване на българското присъствие на италианския пазар могат да се търсят в следните насоки:

 • продукти на химическа промишленост (торове, пластмаси и др.);
 • преработвателна промишленост;
 • дървопреработване и мебелна индустрия; продажба на алуминиеви профили и допълнителни елементи;
 • производство и търговия на цигари и цигарени продукти.
 • фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти;
 • земеделски машини – минитрактори и мотоблокове, селскостопанска техника за работа в планински и полупланински райони;
 • хранително-вкусовата промишленост; износ на зърнени и маслодайни култури и месопреработване;
 • оборудване за хранително-вкусовата промишленост, включително линии за бутилиране на хранителни течности, малки комплектни предприятия за преработка на мляко, месни произведения, за консервиране на плодове и зеленчуци и др.;
 • електроника /касови апарати, фискални системи, датчици/ и информационни услуги; продажба на сегменти, готови системи и електронни модули за специфични сектори /туризъм, бензиностанции и газстанции/; специализирани софтуерни услуги;
 • износ на петролни продукти и смазочни масла;
 • винопроизводство;
 • текстилна, трикотажна и обувна промишленост;
 • увеличаване на търговския обмен на земеделски и хранителни продукти главно хлебна пшеница, семена и посадъчен материал;
 • строителството на пречиствателни станции, колектори и депа за твърди отпадъци; борба с ерозията и свлачищата; корекции на речни корита;
 • пътно и комунално строителство; монтиране на допълнителни инфраструктурни обекти;
 • строителни материали.

Насърчаването на развитието на контактите на фирмено равнище (В2В форуми, по-широко присъствие на фирми на изложения, организирани в двете страни) може да допринесе за увеличаване на размера на двустранния стокообмен и включването на повече стоки с по-висока степен на преработка.

 1. Инвестиции

До края на първо полугодие на 2023 г., според статистиката на БНБ, преките чуждестранни инвестиции от Италия в България възлизат сумарно на 2.901 млрд. евро, с което страната се нарежда на 8-мо място по размер на преките чуждестранни инвестиции в страната ни /след Нидерландия, Австрия, Германия, Белгия, Люксембург, Гърция и Швейцария/.

Източник: БНБ

Някои от най-големите италиански инвеститори в България са:

Nr.

Инвеститор

Българска компания

Дейност

1.

UNICREDITO, Italy

BULBANK

финанси

2.

MIROGLIO, Italy, Germany

MIROGLIO BULGARIA, INTERPRED

текстил

3.

MARVEX + ITALCEMENT, Italy

DEVNYA CEMENT, VULKAN

производство на цимент

4.

PETROLVILLA, Italy

ВЕЦ по р.Искър

енергетика

5.

E. MIROLIO, Italy

E. MIROLIO

търговия

6.

SAFIL, Italy

„ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Преработваща промишленост

7.

ZOBELE Group, Italy

TODINI

строителство

Отраслите, към които италианските инвеститори проявяват най-голям интерес, са:

 • енергетика;
 • туризъм (изграждане на хотели и курортни селища по Черноморието и в гр.София);
 • банково и застрахователно дело;
 • транспорт (участие в модернизиране на българската инфраструктура, главно на летищата и пристанищата);
 • селско стопанство;
 • преработваща промишленост;
 • търговия.

След резкия спад в броя на туристите през 2020 г. вследствие на пандемията от Ковид-19, през 2021 се наблюдава лека динамика на възстановяване на пътуванията, но все още броя на туристите е далеч под нивата от преди пандемията.

 1. Договорно-правна база
 • Безсрочна спогодба за плащания от 25.02.1958 г.;
 • Безсрочна спогодба за развитие на икономическото, промишлено и техническо сътрудничество. между България и Италия, подписана на 24.12.1966 г.
 • Спогодба за сътрудничество в областта на туризма, подписана на 4.12.1970 г., в сила от 1972г.
 • Междуправителствена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подписана на 21.09.1988 г., в сила от 01.06.1991 г.;
 • Споразумение между правителствата на България и Италия за разсрочване на външния дълг на България, подписано на 18.12.1992 г., в сила от 09.01.1993 г.;
 • Споразумение за сътрудничество между БСК и италианската конфедерация на индустриалците КОНФИНДУСТРИЯ, подписано на 15.10.1998 г.;
 • Споразумения за сътрудничество между БТПП и Италианския институт за външна търговия (IСЕ) Рим, и търговските палати във Виченца, Триест, Удине, Гориция и Асоциацията на младите предприемачи (АССО-44).
 • Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия и Италианския институт за външна търговия (17 януари 2007 г. подписан)
 • Меморандум за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и Италианския институт за външна търговия (15 юни 2007 г. подписан)

Споделете