Loading...

Израел

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Тел Авив, Израел
Trade and Economic Counselor

Камен Минков

Посолство на Република България в Израел
Адрес: Sderot Sha’ul HaMelech 8, 9 th floor, Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv 6473307, Israel
Тел: +972-3-696-13-78
+972- 3-729-21-45
Мобилен: +972-52-866-2770
Fax: +972-3-696-14-30
e-mail: k.minkov@mi.government.bg; Kamen.s.minkov@gmail.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeIL/

https://twitter.com/BGEconOfficeIL

https://www.linkedin.com/in/

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева
ул.”Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 9874008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Израел

Бойко Годев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7705
b.godev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Израел

II. Бизнес компас

I. Търговско-икономически отношения между България и Израел

Израел е важен и перспективен външнотърговски партньор на България. Българо-израелските търговско-икономически отношения имат дългогодишна история и се развиват положително на база на добре изградената договорно-правна база. Активната размяна на визити между двете страни е от голямо значение за разширяването на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, инвестициите, търговията и туризма.

1. Стокообмен

През последните години стокообменът между Република България и Държавата Израел се развива динамично, като се регистрират по-високи стойностни обеми в сравнение с предходното десетилетие и диверсифициране на структурата, която обаче подлежи на по-нататъшно оптимизиране и обогатяване предвид експортните възможности на двете страни.

СТОКООБМЕН

(млн.щ.д.)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I-X 2022

Износ

76,5

108,5

120,1

127,6

106,5

97,7

123,2

91,3

157,1

117,2

230,4

282,7

Внос

245,6

73,8

61,2

91,5

41,6

55,8

57,4

48,3

52,0

75,8

204,8

52,6

Общо

322,1

182,3

181,3

219,1

148,1

153,5

180,6

139,6

209,1

193,0

435,2

335,3

Салдо

-169,1

34,7

58,9

36,1

64,9

41,9

65,8

43

105,1

31,4

25,6

230,1

Съгласно предварителните данни през първите десет месеца на 2022 г. двустранната търговия с Израел бележи спад от 16,3% спрямо същия период на 2021 г., достигайки 335,3 млн. щ.д., от които български износ в размер на 282,7 млн. щ.д. (ръст от близо 36%) и внос от Израел на стойност 52,6 млн. щ.д. (спад от 72,7%). Увеличението в български износ се дължи на значително нарастване при изнесените количества на нефтени масла и масла от битуминозни минерали на обща стойност над 109 млн. щ.д. Големият спад при вноса от Израел се дължи най-вече на липсата на внесени сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали.

През 2021 г. двустранната търговия с Израел бележи увеличение от 123,3% на годишна база, достигайки 435,2 млн. щ.д., от които български износ в размер на 230,4 млн. щ.д. (ръст от 93,5%) и внос от Израел на стойност 204,8 млн. щ.д. (увеличение от 170%). Увеличението в български износ се дължи на значително нарастване при изнесените количества пшеница, царевица, пътнически автомобили, както и на нови стокови позиции в българския износ – ечемик и остатъци от производството на нишесте. Нарастването при вноса от Израел се дължи най-вече на реализирани значителни доставки на сурови нефтени масла на обща стойност над 149 млн. щ.д. (ръст от над 505% спрямо 2020 г.).

През 2020 г. двустранната търговия с Израел бележи спад от 7,7% на годишна база в резултат на по-ниския български износ, който се свива с 25,4% спрямо 2019 г. Този спад е свързан главно с отсъствието на износ на нефтени масла и на понижение при продажбите на пластмасови плочи, листа и фолио, а така също на пътнически автомобили и мебели. За сметка на това се наблюдава съществено увеличение при изнесената пшеница, шоколад и пластмасови опаковъчни артикули. От своя страна вносът от Израел нараства с 45,8% през 2020 г. под влияние основно на значително увеличение при доставките на машини и апарати за сортиране, пресяване и смесване, както и на нуклеинови киселини.

2. Водещи стоки по внос-износ

Структурата на износа/вноса е твърде разнообразна, но предвид експортните възможности на двете страни, подлежи на оптимизиране и обогатяване.

Водещи позиции в стокообмена с Израел през първите десет месеца на 2022 г.

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали

38,6

Отпадъци и отломки от мед вещества

17,7

Пшеница и смес от пшеница и ръж

9,6

Нетъкани текстилни материали

7,3

Ечемик

7,5

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди

5,8

Остатъци от производството на нишесте

5,8

Повърхностно активни органични

5,2

Кюспета и други твърди остатъци

5,2

Полимери на пропилена

4,8

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

2,2

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

4,5

Пътнически автомобили

2,1

Минерални и химични фосфорни торове

3,8

Карбонати

1,5

Полиацетали

3,7

Водещи позиции в стокообмена с Израел през 2021 г.

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

34,7

Сурови нефтени масла и масла от битуминозни минерали

72,8

Ечемик

5,7

Нетъкани текстилни материали

2,8

Царевица

4,9

Минерални и химични фосфорни торове

2,2

Пътнически автомобили

4,4

Полиацетали

1,5

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

3,1

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

1,4

Остатъци от производството на нишесте

3,0

Отпадъци и отломки от мед вещества

1,3

Карбонати, пероксикарбонати

2,4

Повърхностно активни органични

1,3

Мебели и техните части

2,3

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди

1,2

Водещи позиции в стокообмена с Израел за 2020 г.

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

19,5

Сурови нефтени масла и масла от битуминозни минерали

32,5

Карбонати; технически амониев карбонат

4,3

Отпадъци и отломки от мед

7,9

Царевица

4,04

Машини и апарати за сортиране, пресяване, промиване, раздробяване и смесване

4,9

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

3,5

Нетъкани текстилни материали

4,4

Мебели и техните части

3,5

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

4,0

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули

3,5

Повърхностно активни органични вещества

3,0

Шоколад и продукти, съдържащи какао

3,5

Нуклеинови киселини и техните соли

3,0

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички

2,9

Инсектициди, фунгициди, хербициди

2,8

Водещи позиции в стокообмена с Израел за 2019

Износ от България

% от общия

износ

Внос от Израел

% от общия

внос

Нефтени масла

21,7

Отпадъци и отломки от мед

16,1

Пшеница и смес от пшеница и ръж

12,4

Нетъкани текстилни материали

7,7

Пътнически автомобили

4,6

Турбореактивни двигатели

5,4

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели

4,2

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

4,9

Плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси

3,9

Автомобилни превозни средства

4,2

Карбонати; технически амониев карбонат

3,8

Перилни препарати

4,0

Мебели и техните части

3,3

Пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини

3,2

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички

2,8

Полимери на стирена

2,7

През последните години се наблюдава отсъствие на традиционна в структурата на вноса ни от Израел позиция – „необработени диаманти”.

Съществуват реални възможности за по-нататъшно оптимизиране и обогатяване на двустранния стокообмен. Като перспективни в това отношение могат да се посочат продукти като минерална вода, хранителни продукти, розово масло, трансформатори, железни и нежелезни продукти, пластмаси, мебели и изделия от дърво, химически продукти и др.

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ за периода 2014 – 2021 г. нетният поток на преките инвестиции от Израел в България възлиза е както следва:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Израел

-1.7

20.0

-9.9

24.2

13.3

5.7

69.7

22.2

Данните на централната банка по отношение на израелските капиталовложения у нас показват годишни нетни трансакции в размер на 20.0 млн. евро, 24.2 млн. евро, 13.3 млн. евро, 5.7 млн. евро и 69.7 млн. евро съответно през 2015 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г. През 2014 г. и 2016 г. се наблюдава отрицателен нетен поток на преки капиталовложения от Израел в размер съответно на -1.7 млн. евро и -9.9 млн. евро. През 2021 г. нетният приток понастоящем се изчислява на 22.2 млн. евро. По данни на БНБ нетната позиция в края на 2021 г. (общата сума на израелските инвестиции в България в края на периода) е 355.8 млн. евро.

Най-атрактивни за израелските инвеститори са следните сектори: „Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги”, „Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, лични вещи и стоки за домакинството” и „Строителство”, които формират две трети от общия размер на инвестициите.

4. Междуправителствена комисия

Между двете страни вече действа ново Споразумение за икономическо сътрудничество, на база на което между страните се създава Българо-израелска смесена комисия за икономическо сътрудничество. С Решение на МС за председател на българската част на Смесената комисия с Израел е определен министърът на туризма. Очаква се свикването на първата сесия на комисията.

5. Двустранни инициативи

В периода от 21 до 24 януари 2020 г. президентът на Република България Румен Радев посети Израел за участие в Петия Световен форум за Холокоста. В рамките на посещението си, президентът Радев се срещна с президента на Държавата Израел Реувен Ривлин, с председателя на Кнесета Юли Еделщайн и с президента на Албания Илир Мета. Президентът и придружаващата го делегация посетиха Центъра за мир и иновации „Перес“, компанията за автономни автомобили „Мобилай“ и водоснабдителната компания на Ерусалим „Агихон“.

В периода 27-30 януари 2020 г. заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова посети Израел за участие в международната конференция за киберсигурност Cyber Tech 2020.

На 20 юни 2019 г. в София се проведе форумът на високо ниво InnoStart Forum, организиран съвместно от Американската търговско-промишлена палата в България и Израелско-американската търговска камара, с подкрепата на посолствата на Израел и САЩ в София. Във форума участваха еврокомисарят по цифрова икономика г-жа Мария Габриел, вицепремиерът Томислав Дончев, г-н Хеми Перес, управляващ съдружник и съосновател на фонда за рисков капитал Pitango, г-н Янив Гарти, председател на Израелско-американската търговска камара и вицепрезидент в Intel, министрите по иновациите и технологиите на Сърбия и Северна Македония и др. Участие с изказване във форума взе и министърът на икономиката Емил Караниколов.

– В периода 25-29 февруари 2019 г. по покана на израелската страна за участие в международно изложение за умни градове MUNIEXPO 2019 в Израел беше делегация от представители на местните органи на самоуправление в България.

– БТПП организира бизнес делегация за участие в изложението Homeland Security & Cyber 2018 и съпътстващата го научна конференция, които се проведоха в периода 12–15 ноември 2018 в Тел Авив.

– На 7 ноември 2018 г. в София Тех Парк се проведе семинар на тема “Киберсигурност – опитът на Израел”, организиран от посолството на Държавата Израел в София, съвместно с БТПП и Българо–израелската ТПП.

– В периода 01-02 ноември 2018 г. се осъществи официално посещение на министър-председателя на Израел и водена от него делегация в България.

– Български компании взеха участие в проведеното в Израел изложение за Интелигентна мобилност Smart Mobility (29-30.10.2018).

– В периодите 12-14 юни и 4-5 септември 2018 г. бяха реализирани официални посещения на министър-председателя Бойко Борисов в Държавата Израел.

– През май 2018 на посещение в Израел бе делегация от МЗХГ, водена от г-н Атанас Кацарчев, началник на кабинета на министъра на земеделието, храните и горите. В рамките на посещението, български компании от сферата на аграрните технологии взеха участие в аграрното изложение Agritech 2018.

В периода 24-28 април 2018 г. министърът на икономиката Емил Караниколов реализира посещение в Израел, начело на бизнес делегация от български компании, основно от сектора на ИКТ, високите технологии и стартъп. В рамките на визитата и във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС се проведе конференцията „Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU”, на която бяха представени перспективите за сътрудничество между България и Израел в областта на високите технологии и иновациите. Министър Караниколов проведе срещи с израелския министър на икономиката и индустрията и министъра на науката и технологиите, с директора на Израелския орган за иновации, изпълнителния директор на Федерацията на израелските търговски палати, както и с израелски компании с интерес към българския пазар.

– В периода 20-22 март 2018 г. визита в Израел реализира президентът на България Румен Радев, начело на бизнес делегация от български компании.

В периода 11 – 15 септември 2017 г. бизнес делегация, организирана от БТПП и придружаваща заместник–министъра на околната среда и водите – г-н Николай Кънчев, взе участие в изложението за водни технологии и мениджмънт WATEC 2017 в Израел.

На 6 септември 2017 г. български представители взеха участие в Годишния фестивал на иновациите в Тел Авив. Българските представителя бяха водени от президента на Атлантическия клуб, г-н Соломон Паси.

В периода 24-26 февруари 2016 г. бе осъществено работно посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Израел. В придружаващата премиера официална делегация участваха вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев и министърът на външните работи Даниел Митов.

На 16 юли 2015 г. бе проведен българо-израелски форум, посветен на иновациите. Събитието бе организирано съвместно от Министерство на икономиката/ИАНМСП на Република България, посолството на Израел и Българска академия на науките. Проявата се състоя в сградата на БАН и целеше подобряване на сътрудничеството между двете държави в сферата на иновациите и ангажирането на институциите, бизнеса и научните среди да работят за насърчаване на иновациите по израелски модел у нас.

– В периода 22-23 юни 2015 бе проведен първият по рода си стратегически диалог в София, с участието на представители на релевантните разузнавателни, полицейски и отбранителни структури от двете държави.

На 14 април 2015 г. в София бе проведена международна конференция на тема „По стъпките на израелския модел за иновации“. Събитието бе организирано от Висшето училище по застраховане и финанси и посолството на Израел в София, с участието с приветствия на проф. Тодор Танев – екс министър на образованието и науката, заместник-министър на икономиката, секретар по здравеопазване и иновации на президента на България и израелския посланик. Презентации направиха трима израелски експерти – Елан Животовски, д-р Гай Сетън и проф. Одед Шосейов.

Споделете