Loading...

Израел

Министерство на икономиката и индустрията

Свържете се с търговския представител в гр. Тел Авив, Израел

Аделина Кьосева
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688
E-mail: a.kioseva@mi.government.bg

Бойко Годев
Референт за Израел
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7705
Е-mail: b.godev@mi.government.bg

 1. Икономически отношения между Република България и Държавата Израел
 2. Бизнес компас
 3. Секторни анализи
 1. Икономическите отношения между България и Държавата Израел
 2. Стокообмен (в млн.щ.д.)

През последните години стокообменът ни с Израел се развива динамично, като се регистрират по-високи стойностни обеми в сравнение с предходното десетилетие и диверсифициране на структурата.

Стокообмен между България и Израел (млн. щ. д.)

Година

Стокообмен

Ръст

%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст

%

Салдо

2013

181.3

120.1

61.2

58.9

2014

219.1

20.9

127.6

6.2

91.5

49.5

36.1

2015

148.1

-32.4

106.5

-16.5

41.6

-54.5

64.9

2016

153.5

3.7

97.7

-8.3

55.8

34.1

41.9

2017

180.6

17.7

123.2

26.1

57.4

2.9

65.8

2018

139.6

-22.7

91.3

-25.9

48.3

-15.9

43.0

2019

209.1

49.8

157.1

72.1

52.0

7.7

105.1

2020

194.9

-6.8

119.1

-24.2

75.8

45.8

43.3

2021

435.2

123.3

230.4

93.4

204.8

166.7

25.6

2022

383.1

-12.0

320.3

39.0

62.8

-69.4

257.5

2023

351.5

-8.3

225.7

-29.3

125.8

100.6

99.9

Източник: МИИ

 1. Водещи стоки в стокообмена на България с Израел 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Израел през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Израел

225 667.6

0.5

1

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

79 835.6

35.4

2

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305:

21 709.8

9.6

3

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

7 135.5

3.2

4

2303

Остатъци от производството на нишесте и подобни остатъци, пулп от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци

6 644.3

2.9

5

7407

Пръти и профили от мед:

5 071.8

2.3

6

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови тапи, капаци, капсули и други приспособления за затваряне:

4 615.5

2.1

7

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

4 259.0

1.9

8

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло:

3 905.9

1.7

9

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

3 854.8

1.7

10

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

3 684.5

1.6

Водещи стоки във вноса на България от Израел през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Израел

125 825.0

0.2

1

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

24 578.3

19.5

2

7404

Отпадъци и отломки от мед

22 726.2

18.1

3

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

13 902.2

11.1

4

3104

Минерални или химични калиеви торове:

12 496.6

9.9

5

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

4 913.9

3.9

6

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление:

3 021.1

2.4

7

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

2 846.5

2.3

8

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

2 844.1

2.3

9

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

2 696.8

2.1

10

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

2 580.3

2.1

Източник: МИИ

Водещи стоки в износа на България за Израел през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Израел

320 337.7

0.6

1

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

109 242.0

34.1

2

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

30 059.4

9.4

3

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305:

22 225.0

6.9

4

1003

Ечемик

21 182.6

6.6

5

2303

Остатъци от производството на нишесте и подобни остатъци, пулп от цвекло, остатъци от захарна тръстика и други отпадъци от производството на захар, отпадъци и остатъци от

18 263.1

5.7

6

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

8 524.9

2.7

7

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

6 432.9

2.0

8

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

5 729.4

1.8

9

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

5 214.4

1.6

10

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

4 139.9

1.3

Източник: МИИ

Водещи стоки във вноса на България от Израел през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Израел

62 825.7

0.1

1

7404

Отпадъци и отломки от мед

12 297.2

19.6

2

5603

Нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

4 809.9

7.7

3

3808

Инсектициди, отрови за гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени

3 357.3

5.3

4

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

3 147.7

5.0

5

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

3 060.7

4.9

6

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали:

2 749.4

4.4

7

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

2 157.3

3.4

8

3103

Минерални или химични фосфорни торове:

2 016.0

3.2

9

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

2 008.0

3.2

10

2707

Масла и други продукти, получени при дестилацията на каменовъглени катрани при висока температура; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните:

1 807.2

2.9

Източник: МИИ

 1. Инвестиции

В края на 2023г., по данни на БНБ, израелските инвестиции възлизат на 298.1 млн. Евро.

 1. Други – Въз основа на Споразумението за икономическо сътрудничество между България и Израел, в сила от 14 януари 2009 г., бе създадена Смесена комисия за икономическо сътрудничество между двете страни. Председател на българската част на Смесената комисия е министърът на икономиката и индустрията. Дейността на комисията на практика не е стартирала.


4.1. Приоритетни области за сътрудничество с Израел

Приоритетните и най-силни сектори от израелската икономика са високотехнологичния, изграждането на мащабни инфраструктурни проекти чрез търгове и по пътя на публично-частното партньорство и строителството. На външните пазари Израел се идентифицира като дестинация за инвестиции от висок клас, в сектори с много висока добавена стойност и с висок риск. Както сами определят – високотехнологичния сектор е „локомотива“ на израелската икономика. Той отговаря за почти 50% от износа на страната и от друга страна привлича най-голям обем инвестиции в страната. Приблизително 54% от инвестициите в Израел са в сектора IT и корпоративен софтуер, втория по обем инвестиции сектор е този на life sciences с 12%. На следващо място е сектора на „други технологии“, където са инвестирани 8% от общия размер на инвестициите. Следват сектора “Cleantech” със 7% и Интернет с 5%.

Видове насърчителни мерки на израелската инвестиционна стратегия:

 1. Грант в размер между 20% и 30% от размера на инвестицията за одобрени от Агенцията проекти:

– проекти в райони в развитие,

– проекти за стартъпи, които са на етап индустриализация на научни открития и иновации,

– данъчни облекчения за компании инвестиращи в строителство или придобиване на жилища с цел дългосрочно отдаване под наем за жилищни нужди,

– проекти одобрени като такива за увеличаване на производителността посредством внедряване на модерни производствени технологии,

 1. Грантове за откриване на нови работни места в размер до 30% от работната заплата на всеки новонает работник за одобрени от Агенцията проекти:

– проекти за заплащане на високи възнаграждения в райони в развитие,

– проекти за наемане на работници от общности, чиито членове обикновено участват с много нисък процент в пазара на труда – ултра-ортодоксални евреи и арабска общност включително друзи, черкези и бедуини,

– проекти, осигуряващи работни места за стажанти от арабската общност (включително друзи, бедуини и черкези) с висше образование в индустрии изискващи много знания, за които това е първо работно място,

– проекти откриващи нови работни места за бедуинската общност в пустинния район Негев,

– проекти осигуряващи нови работни места за рабoтоници от източен Йерусалим

– насърчителни мерки за проекти за производство на чуждестранни филми и сериали в Израел – област, в която Израел има предимство от гледна точка на географско местоположение, климат, уникални исторически места за снимане, добра инфраструктура, обучени специалисти и налична база данни за завършили най-добрите филмови училища по света.

 1. Грантoве за зелена икономика

– стимули за реализиране на проекти за намаляване на парниковите газове и намаляване замърсяването на въздуха в индустрията, както и такива за енергийна ефективност,

– насърчаване на проекти които внедряват използването на природен газ в производствените процеси.

Стратегии за рекламиране на Израел на чужди пазари и за привличане на инвестиции:

Маркетингът за привличане на инвестиции включва подписването на двустранни споразумения за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, а в последните години след сключването на Аврамовите договори Израел насочи усилията си към установяване на правни рамки и привличане на инвестиции от ОАЕ, Бахрейн и Мароко. Много ефективен метод за промотиране на инвестиционната дестинация са редица международни изложения и форуми организирани в Израел, които са на много високо международно ниво и са много добре обезпечени финансово.

5. Договорно-правна база

– Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на 5.12.1996 г. – ДВ, бр. 108 от 1996. В сила за Република България от 17.12.1996 г.. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 22 от 14.03.1997 г.).

– Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите (Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 12.09.2001 г. – ДВ, бр. 82 от 25.09.200 г.1. Издадена от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2003 г., в сила от 31.12.2002 г.).

– Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Държавата Израел (Утвърдено с РМС № 534 от 22.08.2008 г., обн., ДВ, бр. 10 от 06.02.2009 г., в сила от 14.01.2009 г.).

– Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за двустранно сътрудничество в областта на промишлената научноизследователска и развойна дейност в частния сектор (Утвърдено с РМС № 937 от 22.12.2011 г., обн., ДВ, бр. 41 от 1.06.2012 г., в сила от 30.04.2012 г.).

– Меморандум за разбирателство между Министерство на отбраната на Израел и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България относно сътрудничество в областта на отбранителната промишленост, подписан на 15 януари 2012 г., Тел Авив.

Споделете