Loading...

Йордания

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул. “Княз Александър І” 12

тел: +359 2 940 7688,

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Йордания

Мехмед Мюхтар

ул. “Княз Александър І” 12,

тел.: +359 2 940 76 52

факс +359 2 987 40 08

m.myuhtar@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и ХК Йордания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономическите отношения между България и ХК Йордания

  1. Стокообмен (млн. щ.д)

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

49.6

1.4

21.2

-23.2

28.4

33.3

-7.2

2018

27.0

-45.6

21.8

2.8

5.2

-81.7

16.6

2019

31.7

17.4

20.3

-6.9

11.4

119.2

8.9

2020

23.6

-25.6

19.8

-2.5

3.8

-66.7

16.0

2021

46.3

96.3

42.1

112.4

4.3

12.4

37.8

2022

40.1

-13.5

25.9

-38.3

14.2

231.5

11.8

2023

43.7

8.9

35.7

37.5

8.0

-43.5

27.7

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Йордания за 2022 г. и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България с Йордания за 2023 г.

КодMT

Описание

USD 000.

%

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

14 977.3

41.98

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

2 379.0

6.67

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1 995.5

5.59

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

1 589.9

4.46

1006

Ориз:

1 339.9

3.76

1209

Семена, плодове и спори, за посев:

1 049.0

2.94

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

960.9

2.69

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

959.4

2.69

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

842.4

2.36

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803:

630.3

1.77

Водещи стоки във вноса на България с Йордания за 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

7404

Отпадъци и отломки от мед

5 932.3

74.17

6114

Други облекла, трикотажни или плетени:

761.0

9.51

2834

Нитрити; нитрати:

349.3

4.37

8438

Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от

180.3

2.25

1904

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене (например corn flakes); житни растения, (различни от царевицата), на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна

169.6

2.12

3214

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството:

114.0

1.42

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава:

85.0

1.06

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

59.4

0.74

2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

56.8

0.71

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006:

49.6

0.62

Водещи стоки в износа на България с Йордания за 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803:

3 846.6

14.7

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

3 232.7

12.4

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1 337.3

5.1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 127.5

4.3

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

1 030.0

4.0

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

963.0

3.7

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

787.6

3.0

1006

Ориз:

729.3

2.8

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

707.8

2.7

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни:

699.9

2.7

Водещи стоки във вноса на България с Йордания за 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2510

Естествени калциеви фосфати, естествени калциево-алуминиеви фосфати и фосфатирани креди:

10 431.6

73.7

7404

Отпадъци и отломки от мед

1 512.4

10.7

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини:

1 023.8

7.2

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

246.4

1.7

2834

Нитрити; нитрати:

205.3

1.5

3214

Кит за прозорци, свързващи смоли и други китове; покрития, използвани при боядисването; неогнеупорни покрития от вида на използваните в зидарството:

145.0

1.0

3104

Минерални или химични калиеви торове:

96.6

0.7

3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на една или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността;

73.3

0.5

2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от N 2006:

72.9

0.5

3208

Бои и лакове на базата на синтетични полимери или модифицирани естествени полимери, диспергирани или разтворени в неводна среда; разтвори, дефинирани в Забележка 4 на настоящата глава:

54.1

0.4

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ за 2023 г, Годишни данни; нетни чуждестранни инвестиции от Йордания в България възлизат на 0.5 млн. евро.

  1. Други

Смесена комисия за икономическо сътрудничество

С влизането в сила на Споразумението за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания, подписано на 9 ноември 2006г. (в сила от 4 април 2007 г.), се създава Смесената комисия за икономическо сътрудничество (Joint Commission on Economic Cooperation), която е приемник на българо-йорданската Смесена комисия за търговско и икономическо сътрудничество (Joint Commission on Trade and Economic Cooperation).

Досега са проведени пет сесии на предходната Смесената комисия, последната от които в гр. Аман, Йордания, през 2006 г.

  1. Договорно-правна база
  • 2006, 9 ноември, подписано в Аман – Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания. В сила от 4.04.2007 г. Утвърдено с Решение на МС № 191/26.03.2007 г. Обн. – ДВ бр. 50/22.06.2007 г. Приложение № 3 от Споразумението – Задачи, структура и правила за работа на Смесената комисия за икономическо сътрудничество.
  • 2006, 9 ноември, подписана в Аман – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите. Ратифицирана със закон на НС от 18.01.2008 г., ДВ бр. 10/1.02.2008 г. В сила от 14.02.2008 г. Обн. – ДВ бр.108/19.12.2008 г.
  • 2003, 26 септември, подписан в София – Меморандум за разбирателство между Агенцията за чуждестранни инвестиции (предходно наименование) и Йорданския инвестиционен борд.
  • 2002, 7 август, подписана в Аман – Договор между правителството на Република България и правителството на Хашемитско Кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. В сила от 19.04.2003 г. Ратифициран със закон на НС от 26.02.2003 г., ДВ бр. 21/7.03.2003 г. Обн. – ДВ бр. 49/27.05.2003 г.

Споделете