Loading...

Канада

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева

ул, “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

E-mail: a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Канада

Бойко Годев
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7705
Е-mail: b.godev@mi.government.bg

  1. Икономическите отношения между България и Канада
  2. Стокообмен (в млн. щ.д.)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Канада бележат положително развитие.

Стокообмен между България и Канада (млн. щ. д.)

Източник: МИИ

Година

Стокообмен

Ръст

%

Износ

Ръст%

Внос

Ръст

%

Салдо

2013

122.7

100.8

21.9

78.9

2014

94.2

-23.2

53.2

-47.2

41.0

87.2

12.2

2015

76.7

-18.6

45.9

-13.2

30.8

-24.9

15.1

2016

108.0

40.8

54.5

18.7

53.5

73.7

1.0

2017

132.5

23.0

58.5

7.3

74.0

38.3

-15.5

2018

171.2

29.2

93.6

60.0

77.6

4.7

16.0

2019

207.1

21.0

124.3

32.8

82.8

6.7

41.5

2020

309.5

49.4

135.3

8.9

174.2

110.4

-38.9

2021

229.4

-25.9

81.4

-39.8

148.0

-15.0

-66.6

2022

234.7

2.3

112.1

37.7

122.6

-17.2

-10.5

2023

313.4

35.0

172.4

53.8

141.0

15.0

31.4

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Канада 2022 г. и 2023г.

Водещи стоки в износа на България за Канада през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Канада

172 409.3

0.4

1

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване:

56 223.3

32.6

2

2603

Медни руди и техните концентрати

19 723.4

11.4

3

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

14 914.2

8.7

4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

7 376.7

4.3

5

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

7 154.1

4.2

6

8412

Други двигатели:

5 485.5

3.2

7

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

4 593.8

2.7

8

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

4 416.3

2.6

9

0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

4 134.5

2.4

10

0406

Сирена и извара:

3 708.6

2.2

Водещи стоки във вноса на България от Канада през 2023 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Канада

140 971.3

0.3

1

8802

Други въздухоплавателни превозни средства (например хеликоптери, самолети); космически превозни средства (включително спътниците) и ракетите им за изстрелване и подорбиталните въздухоплавателни средства:

82 202.2

58.3

2

7401

Меден камък; циментна мед (медна утайка):

23 056.8

16.4

3

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

4 590.9

3.3

4

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна,

4 156.5

3.0

5

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

3 434.0

2.4

6

0713

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени:

2 896.3

2.1

7

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от NN 8512 или 8530:

1 931.1

1.4

8

3904

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми:

1 672.9

1.2

9

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

1 386.9

1.0

10

7404

Отпадъци и отломки от мед

918.6

0.7

Водещи стоки в износа на България за Канада през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Канада

112 065.6

0.2

1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

23 995.3

21.4

2

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

11 620.7

10.4

3

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението:

10 019.3

8.9

4

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

5 004.5

4.5

5

8412

Други двигатели:

3 974.6

3.6

6

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени, за жени или момичета:

3 919.5

3.5

7

0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

2 946.1

2.6

8

0406

Сирена и извара:

2 796.7

2.5

9

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

1 783.3

1.6

10

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1 763.0

1.6

Водещи стоки във вноса на България от Канада през 2022 г.

No

КодMT

Описание

USD’000

%

0

в т.ч. Канада

122 574.3

0.2

1

2603

Медни руди и техните концентрати

51 567.9

42.1

2

7401

Меден камък; циментна мед (медна утайка):

31 740.5

25.9

3

4401

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми:

4 601.4

3.8

4

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

4 138.4

3.4

5

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

3 819.8

3.1

6

0306

Ракообразни, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; ракообразни с черупките, варени във вода или на пара, дори охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна,

3 015.1

2.5

7

0303

Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от N 0304:

2 814.0

2.3

8

8531

Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за предупреждение при кражба или пожар), различни от тези от NN 8512 или 8530:

2 549.5

2.1

9

0713

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени:

1 817.8

1.5

10

8433

Машини и устройства за събиране на реколтата или вършитба на земеделски култури, включително пресите за слама или за фураж; косачки за тревни площи и сенокосачки; машини за почистване или сортиране на яйца,

1 527.7

1.3

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ, нетните чуждестранни инвестиции в България в края на 2023г, общо финансови активи/пасиви от Канада възлизат общо на 74.1 млн.Евро.

  1. Договорно-правна база

– Дългосрочна спогодба за развитие на търговско-икономическите и научно-техническите отношения между България и Канада – подписана на 22 май 1990 г.

  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане – подписана на 03.03.1999 г. в Отава. Спогодбата е ратифицирана от канадска страна през м. юни 2000 г., а от българска – през септември 2001 г., след което влиза в сила от 25.10.2001 г.

Споделете