Loading...

Катар

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева ул. „Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7886

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Държавата Катар

Красимир Яшев
ул. „Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7645

k.yashev@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Държавата Катар

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономическите отношения между България и Катар

  1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Година

Стокообмен, в млн. щ.д.

Ръст %

Износ, в млн. щ.д.

Ръст %

Внос, в млн. щ.д.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.д.

2017

12.7

10.8

1.9

8.9

2018

15.5

22.0

14.3

32.4

1.2

-36.8

13.1

2019

19.4

25.2

14.2

-0.7

5.2

333.3

9

2020

20.8

7.2

15.5

9.2

5.3

1.9

10.2

2021

34.5

65.9

18.5

19.4

16

201.9

2.5

2022

79.1

129.3

19.9

8

59.2

270

-39.3

2023

80.9

2.3

14.3

-28

66.6

12.5

-52,3

Източник: МИИ

  1. Водещи стоки в стокообмена на България с Катар за 2022 и 2023г.

Водещи стоки в износа на България за Катар през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели

1 505,3

10,6

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде

1 467,3

10,3

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

1 237,1

8,7

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

834,1

5,9

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

816,1

5,7

9018

Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението

628,2

4,4

0406

Сирена и извара

571,5

4,0

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

568,6

4,0

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти

567,7

4,0

8479

Механични машини и апарати, имащи специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

515,1

3,6

Водещи стоки във вноса на България от Катар през 2023 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

63 451,2

95,3

3901

Полимери на етилена в първични форми

2 875,5

4,3

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

166,6

0,3

2815

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид

27,0

0,0

9102

Ръчни часовници, джобни часовници и подобни часовници (включително хронометри от същите видове), различни от тези от N 9101

11,4

0,0

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули

10,4

0,0

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички

10,4

0,0

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

7,6

0,0

9030

Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения:

6,0

0,0

7217

Телове от желязо или от нелегирани стомани

4,7

0,0

Водещи стоки в износа на България за Катар през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

3 243,3

16,2

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили

2 299,4

11,5

6910

Кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика

2 177,8

10,9

3926

Други изделия от пластмаси и изделия от другите материали от NN 3901 до 3914

1 711,3

8,6

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

1 531,4

7,7

9506

Артикули и съоръжения за физическа култура, гимнастика, атлетика, други видове спорт, включително тенис на маса или игри на открито, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; басейни:

739,6

3,7

7324

Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана

680,3

3,4

0406

Сирена и извара

657,5

3,3

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

523,5

2,6

9403

Други мебели и техните части

483,3

2,4

Водещи стоки във вноса на България от Катар през 2022 г.

КодMT

Описание

USD‘000

%

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор:

54 503,0

92,1

3901

Полимери на етилена в първични форми:

4 353,3

7,4

3920

Други плочи, листа, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

142,3

0,2

8807

Части за апаратите от No 8801, 8802 или 8806:

38,4

0,1

7222

Пръти и профили от неръждаеми стомани

26,8

0,0

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

23,3

0,0

7318

Винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана

15,9

0,0

8543

Електрически машини и апарати със специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

10,0

0,0

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

9,2

0,0

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от NN 8407 или 8408

7,0

0,0

Източник: МИИ

  1. Инвестиции

По данни на БНБ нетните чуждестранни инвестиции от Катар в България за 2023 г. възлизат на 14.6 млн. евро.

  1. Други

Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар е създадена с Протокол за учредяване, подписан на 25 април 2009 г. в гр. София.

В съответствие с РМС № 447/21.08.2017 г. за председател на българската част на междуправителствената българо-катарска Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС) е определен министърът на енергетиката.

Първата и втората сесия на междуправителствената българо-катарска СКИТС са проведени в гр. Доха, съответно през 2011 г. и 2014 г.

  1. Договорно-правна база
  • Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
  • Споразумение за икономическо и техническо сътрудничество между Република България и Държавата Катар;
  • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Споделете