Loading...

Катар

Служба по търговско-икономическите въпроси в гр. Доха

https://www.facebook.com/BGEconOfficeQA

https://twitter.com/BGEconOfficeQA

https://www.linkedin.com/in/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-46413913b/?locale=en_US

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
Аделина Кьосева
ул. “Княз Александър І” 12
тел: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg
Референт за Катар
Красимир Яшев
ул. “Княз Александър І” 12,
тел.: +359 2 940 7645;
k.yashev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Държавата Катар

II. Секторни анализи:

– Изисквания за внос, процедури и регистрационен режим при вноса на козметични продукти през 2022 г. в Държавата Катар.

I. Търговско-икономически отношения с Държавата Катар

Дипломатическите отношения между Република България и Държавата Катар са установени на 16 октомври 1990 година.

Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар е създадена с Протокол за учредяване, подписан на 25 април 2009 г. в София.

В съответствие с РМС № 447/21.08.2017 г. за председател на българската част на междуправителствената българо-катарска Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество (СКИТС) е определен министърът на енергетиката.

Първата сесия на междуправителствената българо-катарска СКИТС се проведе на 11-12 април 2011 г. в Доха (съпредседателствана от българска страна от екс заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов, а протоколът от сесията e подписан впоследствие по кореспондентски път от двамата министри). В рамките на сесията са дискутирани въпроси свързани с развитието на двустранното търговско-икономическо сътрудничество в областта на търговията, земеделието, туризма, енергетиката и банковото дело, както и са обсъдени възможности за привличане на катарски инвестиции в енергетиката, селското стопанство, строителството, въздушния транспорт и др.

Втората сесия на междуправителствената българо-катарска СКИТС се проведе на 28-29 януари 2014 г. в гр. Доха, Държавата Катар. Сесията бе съпредседателствана от българска страна от екс министъра на икономиката и енергетиката, г-н Драгомир Стойнев, а от катарска страна от министъра на икономиката и търговията, шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани. В рамките на сесията бяха обсъдени състоянието и перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество в редица сфери, а именно: търговско и инвестиционно сътрудничество, минно дело, туризъм, енергетика, земеделие и животновъдство, информационни технологии и съобщения. По време на визитата екс министър Драгомир Стойнев проведе срещи със следните високопоставени катарски партньори: шейх Абдулах бин Насер Ал Тани, министър-председател и министър на вътрешните работи на Катар; шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани, министър на икономиката и търговията на Катар; д-р Мухаммад ал Сада, министър на енергетиката и индустрията на Катар; шейх Фейсал ал Тани, ръководител на департамент „Бизнес развитие“ в катарската държавна инвестиционна корпорация „Катар Холдинг“. На срещите се обсъди развитието на двустранните отношения и бе отбелязан напредъка на двустранния диалог в редица сфери от взаимен интерес. За изпълнението на започнатите инициативи и водените преговори в областта на земеделието, икономиката и инфраструктурата, премиерът на Катар заяви готовността си да се ангажира лично, за да бъдат съвместните проекти успешно реализирани и да се оползотворят пълноценно установените отлични двустранни отношения.

През 2018 година се очаква провеждането на Третата сесия на българо-катарската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и търговско сътрудничество. Очаква се становището на министерството на енергетиката, което е съпредседател от българската страна на комисията по последното предложение на катарската страна от 05.10.2017 г. за провеждане на СКИТС през първото тримесечие на 2018 г., както и определяне на новите конкретни дати дати за сесията.

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН
(в млн.щ.д.)

Година

Стокообмен (млн. щ.д)

ръст/спад,%

Износ

ръст/спад%

внос

ръст/спад,%

Салдо

2017

12.7

39.6

10.8

47.9

1.9

5.6

8.9

2018

15.5

22.0

14.3

32.4

1.2

-36.8

13.1

2019

19.4

25.2

14.2

-0.7

5.2

333.3

9

2020

20.8

7.2

15.5

9.2

5.3

1.9

10.2

2021

34.5

65.9

18.5

19.4

16

201.9

2.5

I-VI 2022

50.7

122.4

9.9

1.0

40.8

213.8

-30.9

Търговският стокообмен с Катар е все още незначителен.

През първите шест месеца на 2022 г. двустранната търговия достига 50,7 млн. щ.д., което е значителен ръст от 122,4 същия период на 2021 г. Българският износ за посочения период е на стойност 9,9 млн. щ.д., което е ръст само от 1 % спрямо същия период за 2021 г. Вносът от Катар за посочения период е на стойност 40,8 млн. щ.д., като тук се отчита значителен ръст от 213%. Спрямо същия период 2021 г.

Стокообменът ни с Катар за 2021г. възлиза на 34.5 млн. щ.д. (белижи ръст от 65% спрямо 2020 г.) от които износ 18.5 млн. щ.д.(ръст от 19% спрямо 2020 г.) , а вносът бележи изключителен ръст и достига до 16 мил. щ.д. или ръст от 201 % спрямо 2020 г.

Основни стоки в износа ни за Катар за 2021: осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи; кухненски мивки, други мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика; арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили и др.

Основни стоки във вноса ни от Катар за 2021: отпадъци и отломки от мед; полимери на етилена в първични форми; пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили; автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде и др.

Стокообменът с Катар през първите 6 месеца на 2020 г. възлиза на 8,2 млн. щ.д с ръст от 3% спрямо същия период на 2019 г. – износ – 6,3 млн. щ.д. и внос 1.8 влн щ.д.

Основни място в износа ни за Катар заемат кухненски мивки, стойки за мивки, вани, бидета, тоалитни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика; Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили; Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени; Сирена и извара; Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма; Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; снегорини (несамоходни);Пружини за легла и поставки за матраци; артикули за легла и подобни артикули (например дюшеци, юргани, пухени завивки, пуфове, възглавници) с пружини или пълнени, или гарнирани вътрешно с всякакви; Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки; Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати; Хигиенни или тоалетни артикули и техните части, от чугун, желязо или стомана; Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао; Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава 37;

Основни стоки във вноса ни от Катар – рафинирана мед и медни сплави в необработен вид: отпадъци и отломки от мед; полимери на етилена в първични форми:

Машини (включително пресите) за коване или щамповане, щамповачни, падащи и хидравлични чукове за обработка на метали; машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне, рязане; дърводелски изделия и части за строителни скели, включително порестите дървесни плочи, паркетните плочи и покривните шиндри от дървен материал; автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация; бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия; дамски костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони, панталони с презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от банските костюми), трикотажни или плетени; инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването; устройства с течни кристали; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти и др.

За периода януари-декември 2019 г. износът ни за Катар възлиза на 12,7 млн. евро – основно кухненско и обзавеждане за баня, котли и тръбопроводи, изделия от пластмаси, акумулатори, звукозаписни носители, меса от дребен рогат добитък и птици, табла, конзоли и др. оборудване, столове, седалки и др. Отчета се спад в износа ни за Катар от 12,6%

Вносът от Катар за същия период възлиза на 4,8 млн. щ.д. основно – отломки и отпадъци от мед, полимери на етилена, пътнически автомобили, елементи за мостови конструкции, табла, пана, конзоли, и др. с увеличение от около 300% спрямо 2018г.

Общо стокообменът ни с Катар през 2019 г. нараства с близо 13%.

През 12-те месеца на 2018 г. износът ни за Катар възлиза на 14.3 млн. щ. дол. и включва основно кухненски мивки, стойки за мивки, вани, бидета, клозетни чинии, казанчета за тоалетни, писоари и подобни фиксирани приспособления за санитарна употреба, от керамика; арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове; хигиенни или тоалетни артикули и др.

Вносът от Катар през същия период възлиза на 1,2 млн. щ. дол и включва основно полимери на етилена в първични форми; пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора; столове и седалки и техните части; електрически апарати за жична телефония или телеграфия, видеофони и др.

Стокообменът ни с Катар през 2018 г. достига 15.5 млн. щ. дол. с положително салдо от 13,1 млн. щ.д.

През 2017 г. двустранния стокообмен е на стойност 12.7 млн. щ.д., като българският износ е на стойност 10.8 млн. щ.д. а вносът е 1.9 млн.щ.д. Стоковата структура се запазва същата.

Водещи стокови групи в стокообмена с Катар през 2017 г.:

Износ от България

% от износа

Внос от Катар

% от вноса

Арматурни артикули за тръбопроводи

14.6

Полимери на етилена в първични форми

76.1

Артикули и съоръжения за физическа култура

13.5

Пътнически автомобили и др. автомобилни превозни средства

14.4

Кухненски мивки

10.7

Скрап/мед

0.2

Хлебарски, тестени, сладкарски и др.

5.5

Пътнически автомобили

7.6

Други изделия от пластмаса

8.8

Мoтоциклети и велосипеди

0.7

Реализирани двустранни бизнес форуми

 • В периода 4-5 април 2018 г. на посещение в София беше технически екип от Катар. Основна цел на посещението беше събиране на подробна информация за техническите аспекти на инвестиционните проекти в областта на енергетиката, транспорта и строителството в България.
 • На 19.03.2018 г. в София беше осъществено посещение на катарска бизнес делегация от Катарския инвестиционен фонд, водена от Шейх Абдул Азис Бин Али Ал-Тани, началник департамент „Развитие на бизнеса“. Посещението бе с цел проучване на възможностите за инвестиции в България.
 • В периода 7-8 март 2018 г. по покана на президента на Република България г-н Румен Радев официално посещение на Емира на Катар, шейх Тамин бин Хамад Ал Тани. В рамките на посещението се проведе и бизнес форум „България-Катар“. На събитието беше подписано Споразумение за учредяване на Смесен бизнес съвет между Българската търговско-промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Катар. По време на срещите бяха заявени конкретни проекти за изграждането на консервен завод на територията на Катар, доставка на електро оборудване, внедряване на медицински софтуер и ИТ технологии в сферата на здравеопазването, доставка на хранителни продукти и др.
 • На 11 март 2014 г. провеждане на двустранен бизнес форум, в рамките на официална визита в Доха на президента Росен Плевнелиев. Бизнес форумът се организира от ИАНМСП и Търговско-промишлената палата в Доха с участието на 31 водещи български компании от секторите енергийна ефективност и възобновяеми източници, вятърни електроцентрали, телекомуникации и мрежово обслужване, фотоволтаични системи, мебели и дървообработване, оптични компоненти, ХВП и овцевъдни комплекси.
 • В периода 21-24 април 2013 г. участие на България с национален павилион на VIII-я Световен конгрес на търговско-промишлените палати в Доха, където са представени водещите български строителни компании, които могат да участват като подизпълнители в реализацията на редица инфраструктурни проекти в Катар, както и възможностите за туризъм в България. Проявата е в рамките на официално посещение в Държавата Катар на г-жа Екатерина Захариева, екс заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство, придружавана от екс заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-жа Виолета Лорер и представителна българска бизнес делегация от строителния сектор.
 • На 14-15 март 2012 г. провеждане на двустранен бизнес форум в Доха с участието на 103 български компании, в рамките на официалното посещение на министър-председателят г-н Бойко Борисов в Държавата Катар. По време на форума бе подписан Меморандум за разбирателство между КРИБ и Катарската търговско-промишлена палата, чрез който се учреди Българо-катарски бизнес съвет.
 • На 8 ноември 2007 г. Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Катарската търговско-промишлена палата, организира в Доха бизнес форум за 20 български бизнесмени и множество катарски компании. В процеса на разговорите са обсъдени възможности за сътрудничество в добива и транспортирането на природен газ, металообработването, информационните технологии, енергетиката и туризма.

Хронология на реализирани официални двустранни визити в търговско-икономическата сфера през последните пет години (по хронологичен ред):

 • На 14 април 2009 г. в София, по време на официално посещение на емира на Катар, шейх Хамад Бин Халифа Ал-Тани, се подписа Споразумение за икономическо и техническо сътрудничество между Република България и Държавата Катар.
 • На 25 април 2009 г. в София министър Петър Димитров се срещна с катарския държавен министър на петрола, в рамките на международната конференция „Природен газ за Европа: Сигурност и партньорство”.
 • По време на официалното посещение в Катар на министър-председателя г-н Бойко Борисов, на 22 март 2010 г. в Доха се проведе българо-катарска двустранна среща с участието от българска страна на:

– г-н Николай Младенов, министър на външните работи; г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Александър Цветков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; г-жа Мая Христова, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Камен Кичев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

от катарска страна:

– г-н Юсуф Хюсейн Камал, министър на икономиката и финансите; д-р Халед Мохамед Ал-Атия, държавен министър на международното сътрудничество и и.д. министър на бизнеса и търговията; г-н Акбар Ал Бакер, изпълнителен директор на Катарските въздушни линии.

В хода на срещите е бил обсъден катарския инвестиционен интерес в селското стопанство, финансите, туризма, недвижимата собственост и телекомуникациите.

 • През май 2010 г. по покана на архитект Петър Диков, София беше посетена от експерти на катарската компания “Катари Диар”, които се запознаха с предлагани от българска страна инвестиционни обекти.
 • През юни 2010 г. заместник-министърът на външните работи Марин Райков и заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов посетиха Доха за участие в международен форум. По време на визитата заместник-министър Евгени Ангелов се срещна с катарските компании “Инвестмент Оторити” и “Катари Диар”, с които се обсъдиха възможности за привличане на катарски инвестиции в България.
 • В периода 22-28 ноември 2010 г. министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов посети Катар в рамките на обиколка в Кувейт, ОАЕ и Катар и разговаря по развитие на двустранното сътрудничество в областта на селското стопанство и производството на хранителни продукти.
 • На 11-12 април 2011 г. в Доха, Катар се проведе първата българо-катарска сесия на СКИТС с участието на делегация от МИЕТ, БЕХ и Национална компания Индустриални зони, водена от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-н Евгени Ангелов.
 • На 13-16 март 2012 г. официално посещение в Държавата Катар осъществи министър-председателят г-н Бойко Борисов, придружаван от следните министри: г-н Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи; г-н Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма; г-н Николай Младенов, министър на външните работи; г-н Аню Ангелов, министър на отбраната; г-жа Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройство; г-н Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните; г-н Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към официалната делегация бяха включени и кметовете на София, Пловдив, Сливен и община Дългопол, изпълнителните директори на НКИЗ, БАИ и БЕХ, както и редица представители на държавната администрация, медиите и др.

Също така официалната делегация бе придружавана от бизнес делегация от 103 български компании, включваща фирми от секторите: хранително-вкусова промишленост; земеделие; туризъм; строителство и проектантска дейност; химическа промишленост; машиностроене; козметика и парфюмерия; електронно оборудване; информационни технологии; животновъдство; логистика; финансови услуги и др.

На 14 март 2012 г. в рамките на проведения двустранен бизнес форум в Доха бе подписан Меморандум за разбирателство между КРИБ и Катарската търговско-промишлена палата, подписан съответно от г-н Огнян Донев, председател на КРИБ и от г–н Мохамед бин Ахмед Ал-Кувари, заместник-председател на Катарската търговско-промишлена палата. В документа е заложено учредяването на Българо-катарски бизнес съвет, целящ развитие на сътрудничеството между двете организации и насърчаване на контактите между бизнес средите от двете страни. Договорени са обмен на информация между двете организации, както и двустранно участие в семинари, конференции и др.

 • На 03-04 май 2012 г. визита в България реализира д-р Халид бин Махамед Ал Аттия, държавен министър на външните работи на Държавата Катар, придружаван от ръководството на катарските държавни компании: Qatar Holding; Qatar Mining; Qatari Diar; Qatar Rail Company и Qatar National Hotels Company. По време на визитата министърът на икономиката и енергетиката г-н Делян Добрев проведе срещи с катарския държавен министър и с представителите на катарските компании. Заместник-министър Иво Маринов проведе среща с директора на катарската туристическа компания „Qatar National Hotels Co.”. Проведена бе и среща между ръководството на Българската минно-геоложка камара и „Qatar Mining. По време на срещите беше представено икономическото развитие на България и възможностите за инвестиции у нас, както и бе потвърдена готовността на МИЕТ и БАИ да съдействат и подпомагат успешното реализиране на катарски инвестиции в България в областта на инфрастуктурата, минното дело, недвижимото имущество и туризма.
 • По искане на катарската страна, на 07 май 2012 г. в София, МИЕТ организира срещи на ръководството на „Qatar Holding” с изп. директори на БЕХ и НКИЗ, на които катарската страна бе запозната с възможностите за инвестиции в българската енергетика и в изграждащите се индустриални зони в България и по-специално с плановете за модернизация на интермодалния карго терминал в Русе. Ръководството на БЕХ запозна катарската страна с възможностите за инвестиции в България в ТЕЦ на въглища, както и с проекта за изграждане на два нови блока с обща мощност 500 MW. БЕХ информира Qatar Holding” и за планираната продажба на борсата на около 20% от акциите на холдинга, към което катарската страна проявява принципен интерес и желае да получи по-подробна информация при стартиране на процедурата.Qatar Holding” проявява първоначален интерес за участие и в хидроенергийни проекти в България.
 • На 17-18 май 2012 г. реализирано официално посещение в България на министър-председателя и министър на външните работи на Катар шейх Хамад Бин Джасем Бин Джабар Ал-Тани, което се реализира в отговор на осъществената визита на министър-председателя г-н Бойко Борисов в Катар, в периода 13-16 март 2012г. В рамките на визитата се подписаха общо 9 двустранни документи, целящи развитие на българо-катарските търговско-икономически, инвестиционни и политически отношения.
 • През май-юни 2012 г. осъществени бизнес визити на представители на катарските компании „Катар Холдинг”, „Катари Диар”, „Катара Хоспиталити”, „Катар Майнинг” и „Катар Рейл” в България, в изпълнение на ангажиментите по подписаните двустранни споразумения и проучването на възможностите за реализиране на катарски инвестиции в български проекти, съответстващи на дейността на компаниите.
 • През юли 2012 г. посещение в Доха на делегация от представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти” във връзка с преговори по Меморандум за разбирателство за сътрудничество и инвестиции в строителството на „Скоростен път Русе-Свиленград”, в съответствие с постигнатите политически договорености.
 • През август 2012 г. визита в Доха на представители на Министерството на финансите и Българската банка за развитие във връзка с реализирането на финансови и инвестиционни намерения на Държавата Катар в България.
 • През септември 2012 г. осъществено посещение в България на шейх Абдулрахман Ал-Тани, министър на общините и планирането на Катар.
 • През ноември 2012 г. реализирано официално посещение в Катар на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова с придружаваща я бизнес делегация с цел разкриване на перспективи за участие на български строителни фирми в изпълнението на част от мащабните инфраструктурни проекти в Катар. Разкрито е офис-представителство на българските строителни фирми в Доха.
 • В периода 21-24 април 2013 г. официално посещение в Държавата Катар реализира г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство, придружавана от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма г-жа Виолета Лорер и представителна българска бизнес делегация от строителния сектор. В рамките на визита България участва с национален павилион на VIII-я Световен конгрес на търговско-промишлените палати в Доха, където бяха представени и възможностите за туризъм в България.
 • На 2425 ноември 2013 г. работна визита в Доха реализира г-н Красин Димитров, заместник-министър на икономиката и енергетиката. В рамките на визитата се проведоха поредица от ползотворни срещи с високопоставени представители на държавно и бизнес ниво в Катар, а именно с: шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани, министър на икономиката и търговията; шейх Фейсал ал Тани, директор „Бизнес развитие” в катарската инвестиционна корпорация „Катар Холдинг”; председателя на катарската държавана корпорация „Хасад Фууд”, г-н Насер Мохамед ал Хаджери; главния изпълнителен директор на „Катари Диар”, г-н Халед ал Сайяд; заместник-председателя на Катарската търговско-промишлена палата (КТПП), г-н Мохаммед бин Ахмед ал Куари. На срещите се направи преглед на развитието на двустранните търговско-икономически отношения и се набелязаха редица конкретни инициативи за развитие на двустранното търговско и инвестиционно сътрудничество.
 • На 28-29 януари 2014 г. провеждане в Доха на втората сесия на междуправителствената българо-катарска Смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество, съпредседателствана от българска страна от екс министъра на икономиката и енергетиката, г-н Драгомир Стойнев, а от катарска страна от министъра на икономиката и търговията, шейх Ахмед бин Джасим бин Мохамед ал Тани. В рамките на сесията бяха обсъдени състоянието и перспективите за по-нататъшно развитие на двустранното сътрудничество в сферите: търговско и инвестиционно сътрудничество, минно дело, туризъм, енергетика, земеделие и животновъдство, информационни технологии и съобщения.
 • Официално посещение в Държавата Катар на президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев, 10-12 март 2014 г. и организирането със съдействието на ИАНМСП и Търговско-промишлената палата в Доха на двустранен бизнес форум.
 • На 16-18 май 2015 г. официална визита в Катар на министър-председателя на Република България, г-н Бойко Борисов, придружаван от министъра на икономиката, г-н Божидар Лукарски и министрите на МВнР, МБР, МФ, МРРБ, МЗХ и МЕ, изп. директор на „Булгаргаз“ЕАД и други представители на МС и съответните министерства. По време на визитата се подписаха два документа: Писмо за проява на интерес за сътрудничество между „Булгаргаз“ЕАД и “Qatargas” и Споразумение за сътрудничество в борбата с престъпността.

ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ в периода 2014-2021 г. Годишни данни; Нетни чуждестранни инвестиции в България; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви;

в млн. евро:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Катар

2,6

7,6

0,4

1,2

1,3

1,8

1,3

0,2

През последните години Катар е инвестирал в чужбина десетки милиарди щатски долари основно в Сингапур, Франция, Италия, Великобритания, Швейцария, САЩ, Виетнам, Ирак, Холандия, Турция, Германия, Китай и Малайзия. Основни инвестиционни сектори за катарската страна са хотелиерството, електрически централи, петролни компании, банков и финансов сектор, инфраструктура и транспорт, като се търси висока възвръщаемост на инвестициите.

Принципно катарската страна проявява интерес за инвестиции в България основно в сферата на недвижимото имущество, земеделието, инфраструктурата и туризма.

Същевременно в края на май 2015 г. регистрираната в България “Катар мениджмънт ейджънси” е купила промишлени и земеделски имоти на стойност над 4.85 млн. лева в област Варна. Компанията купувач e собственост на Мохамед ал Тани, който е от фамилията на емира на Катар. Qatar Management Agency е регистрирано през 2008 г. и развива дейности в различни сфери – от IT и бизнес консултиране до услуги в сферата на търговията с бързооборотни стоки. В началото на 2015 г. дружеството открива клон в България, регистриран от Мохамед ал Тани.

Същевременно МИИ е оказвало пълно съдействие на катарските държавни компании Qatar Holding; Qatar Mining; Qatari Diar; Qatar Rail Company и Qatar National Hotels Company, проявяващи инвестиционен интерес към България и проучващи инвестиционните възможности в България.

Понастоящем водещите катарски държавни инвестиционни компании проявяват интерес за инвестиции в България в сферата на недвижимите имоти, туризма и земеделието.

Споделете