Loading...

Кипър

Българските търговски представители по света

Министерство на икономиката и индустрията

Началник отдел “Европа”
Весела Байрактарова
ул.”Княз Александър І” 12
тел. +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Кипър
Димитър Сълов
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7710
d.salov@mi.government.bg

I. Икономически отношения между България и Кипър

II. Бизнес компас

Икономически отношения между България и Кипър

 1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен, в млн,евро

Ръст %

Износ, в млн,евро

Ръст %

Внос, в млн,евро

Ръст %

Салдо, в млн,евро

2013

117,5

-27,8

74,3

-11,1

43,2

-45,4

31,10

2014

134,6

14,55

99,2

33,51

35,4

-18,06

63,80

2015

193,8

43,98

153,1

54,33

40,7

14,97

112,40

2016

111,6

-42,41

82

-46,44

29,6

-27,27

52,40

2017

204,8

83,51

80,4

-1,95

124,4

320,27

-44,00

2018

228,4

11,52

102,4

27,36

126

1,29

-23,60

2019

255

11,65

110,7

8,11

144,3

14,52

-33,60

2020

163

-36,08

116,4

5,15

46,6

-67,71

69,80

2021

216,8

33,01

140,3

20,53

76,5

64,16

63,80

2022

237,5

9,55

185,7

32,36

51,8

-32,29

133,90

2023

202

-14,95

141,30

-23,91

60,7

17,18

80,60

Източник: МИИ

 1. Водещи стоки

Водещи стоки в износа на България за Кипър през 2023 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

23 697,84

16,77

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване:

15 452,53

10,93

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305:

7 976,33

5,64

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

6 392,92

4,52

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

5 107,78

3,61

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

4 614,05

3,26

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

3 872,07

2,74

0407

Птичи яйца с черупки, прести, консервирани или варени

3 399,94

2,41

0207

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени:

3 053,64

2,16

1005

Царевица:

2 722,64

1,93

Водещи стоки във вноса на България за Кипър през 2023 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

17 148,56

28,25

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

13 213,79

21,77

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно:

4 460,07

7,35

7404

Отпадъци и отломки от мед

4 451,75

7,33

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

1 856,48

3,06

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

1 669,30

2,75

8212

Бръсначи, самобръсначки и техните ножчета (включително заготовките на ленти):

1 324,91

2,18

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

1 293,28

2,13

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

1 134,32

1,87

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

1 062,86

1,75

Водещи стоки в износа на България за Кипър през 2022 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

40 727

21,9

1003

Ечемик

15 781

8,5

7214

Пръти от желязо или от нелегирани стомани, само горещоизковани, горещовалцувани или горещоизтеглени, както и тези, които са били подложени на усукване след валцуване:

10 493

5,6

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305:

8 858

4,8

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

7 643

4,1

2807

Сярна киселина; олеум

6 841

3,7

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества:

5 648

3,0

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

4 690

2,5

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

4 296

2,3

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

3 993

2,1

Водещи стоки във вноса на България за Кипър през 2022 г.

Код MT

Описание

EUR’000

%

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

10 200

19,7

7404

Отпадъци и отломки от мед

6 798

13,1

3003

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели, но непредставени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно:

5 029

9,7

8481

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили:

4 947

9,5

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази информация, неупоменати, нито включени другаде:

3 796

7,3

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

3 568

6,9

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

1 591

3,1

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

1 409

2,7

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа:

1 296

2,5

3402

Повърхностно активни органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401:

1 072

2,1

Източник: МИИ

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните инвестиции от Кипър в България към 01.01.2024 г. са в размер на 2,738 млрд. евро.

 1. Договорно-правна база в икономическата област
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма (подписан на 29.06.1995 г. в Никозия);
 • Спогодба за международни автомобилни превози (подписана на 16.05.1978 г.);
 • Спогодба за въздушни съобщения (подписана на 8.05.1965 г.);
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване (подписана на 19.12.1985 г.);
 • Спогодба за разширяване на сътрудничеството в областта на селското стопанство, хранителната промишленост и хидромелиорациите (юни 1978 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото – (подписана в Никозия на 30.10.2000 г. Одобрена с РМС №745 от 13 ХІ 2000 г.);
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан на 12.11.1987 г., в сила от 27.12.1988 г.);
 • Протокол за създаване на българо-кипърска банка за развитие (по време на X сесия на Смесената българо-кипърска междуправителствена комисия, 19-20.06.1996 г., София);
 • Спогодба за социално осигуряване (подписана на 6 юни 2006 г. в Никозия)

Споделете