Loading...

Китай

Министерство на икономиката и индустрията

Свържете се с търговския представител в гр. Шанхай, Китай

Аделина Кьосева
Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7688
a.kioseva@mi.government.bg

Боряна Минчева
Референт за Китайска народна република
ул, “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7796
b.mincheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Китайска народна република (КНР)

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономически отношения между Република България и Китайска народна република (КНР)

 1. Стокообмен (в млн. щ.дол.)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Китай запазват традиционния си характер.

Година

Стокообмен, в млн. щ.дол.

Ръст %

Износ, в млн. щ.дол.

Ръст %

Внос, в млн. щ.дол.

Ръст %

Салдо, в млн. щ.дол.

2013

1888.3

8.6

868.1

14.0

1020.2

4.4

-152.1

2014

1874.0

-0.8

714.5

-17.7

1159.5

13.7

-445.0

2015

1675.8

-10.6

597

-16.4

1078.8

-7.0

-481.8

2016

1669.8

-0.4

516

-13.6

1153.8

7.0

-637.8

2017

2006.5

20.2

763

47.9

1243.5

7.8

-480.5

2018

2460.3

22.6

900.6

18.0

1559.7

25.4

-659.1

2019

2631.4

7.0

924.2

2.6

1707.2

9.5

-783.0

2020

2861.3

8.7

1058.5

14.5

1802.8

5.6

-744.3

2021

3485.9

21.8

1193.3

12.7

2292.6

27.2

-1099.3

2022

4198.3

20.4

828.1

-30.6

3370.2

47.0

-2542.1

2023

3984.0

-5.1

1100.7

32.9

2883.3

-14.4

-1782.6

Източник: МИИ

 1. Водещи стоки в стокообмена на България с Китай за 2022 и 2023 г. (в хил. щ.дол.)

Водещи стоки в износа на България за Китай през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2603

Медни руди и техните концентрати

198 612.9

18.0

1005

Царевица

194 474.2

17.7

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305

175 712.3

16.0

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

96 407.3

8.8

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид

90 597.2

8.2

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

48 073.0

4.4

2607

Оловни руди и техните концентрати

35 073.4

3.2

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

26 401.8

2.4

7404

Отпадъци и отломки от мед

20 941.3

1.9

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

16 990.4

1.5

Водещи стоки във вноса на България от Китай през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

207 014.7

7.2

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

140 298.1

4.9

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

86 977.6

3.0

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

75 196.8

2.6

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713:

68 261.6

2.4

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

66 101.4

2.3

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

63 648.7

2.2

3826

[Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно]

50 673.7

1.8

9403

Други мебели и техните части:

49 995.4

1.7

8534

Печатни платки

46 555.0

1.6

Водещи стоки в износа на България за Китай през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

2306

Кюспета и други твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата на гранули, получени при извличането на растителни мазнини или масла, различни от тези в NN 2304 или 2305:

177 782.6

21.5

2603

Медни руди и техните концентрати

173 474.6

20.9

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

134 703.7

16.3

1005

Царевица:

44, 48.7

5.3

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти:

34 452.0

4.2

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

28 252.2

3.4

2607

Оловни руди и техните концентрати

25 163.0

3.0

7404

Отпадъци и отломки от мед

21 265.5

2.6

9025

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си:

17 345.8

2.1

2836

Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат:

10 486.4

1.3

Водещи стоки във вноса на България от Китай през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

8541

Диоди, транзистори и подобни полупроводникови прибори; фоточувствителни полупроводникови прибори, включително фотоволтаични клетки, дори монтирани в модули или сглобени в панели; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали:

239 657.2

7.1

8714

Части и принадлежности за превозните средства от NN 8711 до 8713:

182 016.4

5.4

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно:

105 535.4

3.1

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи

102 176.4

3.0

1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфорирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в иниртен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на те

86 342.4

2.6

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части:

75 021.9

2.2

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

60 871.7

1.8

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

57 764.4

1.7

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537:

57 474.1

1.7

8504

Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели:

57 398.0

1.7

Източник: МИИ

 1. Инвестиции

По данни на БНБ сумарните преки чуждестранни инвестиции от Китай в България към края на 2023 г. възлизат на 150 млн. евро.

 1. Други
  4.1. Българо-китайска Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество
  – Последната 17-а сесия е проведена на 16 януари 2020 г в Пекин, КНР.

4.2 Приоритетни области за сътрудничество с Китай

За 2024 година Китай планира бюджетен дефицит в размер на 3% от икономическото производство. Китай иска да ограничи свръхкапацитета в промишлеността, но в същото време планира да се отделят повече средства за технологични иновации и модерно производство за създаване на “нови производителни сили”.

Приоритетните сектори в момента за Китай са: автомобилната индустрия, производство в преработващата промишленост, зелена енергия, електроника и изкуствен интелект. Изкуственият интелект, производство в преработващата промишленост, електрически автомобили, соларна и вятърна енергия, електроника, електронна търговия са едни от най силните сектори в китайската икономика за момента. Китай се стреми да премахне всички ограничения за чуждестранни инвестиции в производствения сектор и да разработи планове за развитие на квантовите изчисления, големите данни и изкуствения интелект, следвайки стремежа си към технологична самодостатъчност.

Броят на издадените патенти за изобретения през 2023 г. е 921 000. Ускорено е изграждането на единен национален пазар, а бизнес средата е допълнително оптимизирана. Броят на новите градски работни места през годината се очаква да достигне повече от 12 милиона. Годишното производство на зърно е 1,39 трилиона. Енергийното снабдяване е гарантирано стабилно, а основата за безопасно развитие е допълнително консолидирана.

През 2024 година Китай има насока да се съсредоточи върху следните аспекта на работа. Изграждането на модерна индустриална система с научни и технологични иновации. Разширяване на вътрешното потребление за стабилното възстановяване и разширяване на потреблението, с насърчаване на държавните инвестиции. Ускоряване на изграждането на единен национален пазар. Задълбочаване на отварянето към външния свят и насърчаване на съвместното изграждане на „ Висококачественото развитие на инициативата „Един пояс, един път“. Насърчаване на интеграцията между градските и селските райони и координираното регионално развитие. По-нататъшно насърчаване на изграждането на екологична цивилизация и зелено и нисковъглеродно развитие. Развитието и сигурността на храните, енергийните ресурси и индустриалните вериги и вериги за доставки.

Китай се идентифицира като един от най-големите пазари в света, с най-големия потребителски ресурс. Държавата стимулира потреблението и създава добри икономически условия за чуждестранните инвеститори чрез дългогодишна финансова подкрепа , безплатен терен , безплатно офис място , подпомага за навлизане на пазара с различни средства, добра инфраструктура, както и чрез свободни търговски зони за търговия и cross – border фирми. КНР се рекламира чрез държавна реклама, форуми, представителства в чужбина, интернет реклами и социални мрежи.

 1. Договорно-правна база

Сътрудничеството между България и Китай е изградено на широка нормативно-правна рамка.

Междуправителствени споразумения:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република, подписано на 20 ноември 2006 г. в Пекин, в сила от 9 октомври 2007 г.
 • Допълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република към Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписан на 26 юни 2007 г., в сила от 10.11.2007 г.
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписан на в София на 27 юни 1989 г., в сила от 24 август 1995 г.
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписана на 6.11.1989 г в Пекин, в сила от 24.05.1990 г.
 • Протокол за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, подписан в София на 15 юли 2002 г., в сила от 2 януари 2003 г.

Междуведомствени споразумения:

 • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Общинското народно правителство на Нинбо, подписан в гр. Нинбо на 8 юни 2019 г.
 • Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република, подписан на 6 юли 2018 г. в София.
 • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Търговския департамент на провинция Хънан, Китайска народна република, подписан в София на 19 октомври 2018 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕ и Комисията за развитие и реформи на китайската провинция Анхуей, подписан в София на 23 юли 2014 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Комисията по търговия на Шанхай, Китайска народна република, подписан в Шанхай на 20 ноември 2012 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на китайската провинция Гуандун, подписан в София на 24 август 2012 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по търговия на китайската провинция Дзянсу, подписан на 10 март 2011 г. в София.
 • Меморандум за насърчаване на търговското и икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по търговия на китайската провинция Джъдзян, подписан в Ханджоу на 15.06.2010 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на търговията на Китай, подписан на 14 октомври 2009 г. в София;
 • Меморандум между НКИЗ и Крайбрежната зона за икономическо развитие на Цъси, Джъдзян (Zhejiang Cixi Coastal Economic Development Zone), подписан в Нинбо на 8 юни 2019 г.
 • Меморандум за сътрудничество между НКИЗ и Китайския център за развитие на информационната индустрия към Министерството на индустрията и информационните технологии на Китай, подписан в София на 06.07.2018 г.
 • Меморандум за разбирателство между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Зоната за икономическо и технологично развитие на град Мънгдзъ, префектура Хонгхъ, провинция Юнан (2016)
 • Меморандум за сътрудничество между „Национална компания индустриални зони” ЕАД и високотехнологичния парк Джунгуанцун, гр. Пекин (2014)
 • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане и китайската партньорска организация SINOSURE – 2006 г.

Споделете