Loading...

Корея

Министерство на икономиката и индустрията

Свържете се с търговския представител гр. Сеул, Корея

Началник отдел “Азия, Африка, Америка и Австралия”

Аделина Кьосева ул. “Княз Александър І” 12

тел.: +359 2 940 7688

a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Република Корея

Юлия Филчева
ул. “Княз Александър І” 12
тел.: +359 2 940 7784
u.filcheva@mi.government.bg

I. Икономически отношения между Република България и Република Корея

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи

I. Икономическите отношения между България и Корея

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Корея бележат положително развитие.

Година

Стокообмен млн. щ.д.

Ръст %

Износ млн. щ.д.

Ръст %

Внос млн. щ.д.

Ръст %

Салдо млн. щ.д.

2013

272,6

0,3

158,5

5,0

114,1

-5,0

44,4

2014

205,6

-24,6

96,1

-39,4

109,5

-4,0

-13,4

2015

153,1

-25,5

59,2

-36,5

93,9

-14,2

-34,7

2016

214,3

40,0

90,5

52,9

123,8

31,8

-33,3

2017

194,1

-9,4

66,7

-26,3

127,4

3,0

-60,7

2018

286,6

47,6

106,3

59,4

180,3

41,5

-74,0

2019

313,5

9,4

146,9

38,2

166,6

-7,6

-19,7

2020

264,6

-15,6

110,2

-24,9

154,4

-7,3

-44,2

2021

424,3

60,4

256,2

132,5

168,1

8,9

88,1

2022

346,5

-18,3

136,6

-46,8

209,9

24,9

-73,3

2023

443,1

27,9

242,9

77,8

200,2

-4,6

42,7

Източник: МИИ

2. Водещи стоки в стокообмена на България с Корея за 2022 и 2023 г.

Водещи стоки в износа на България за Корея през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

111 872,6

46,1

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

26 052,3

10,7

1005

Царевица:

23 758,4

9,8

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm:

21 209,8

8,7

2607

Оловни руди и техните концентрати

12 101,8

5,0

0307

Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; водни безгръбначни, различни от ракообразните и мекотелите, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; брашна,

3 961,1

1,6

8412

Други двигатели:

3 382,4

1,4

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

2 656,6

1,1

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи):

2 653,3

1,1

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

2 245,9

0,9

Водещи стоки във вноса на България от Корея през 2023 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми:

16 886,9

8,4

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори:

15 565,3

7,8

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези от N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

14 475,5

7,2

3906

Акрилови полимери в първични форми:

13 649,7

6,8

7601

Необработен алуминий:

12 725,6

6,4

3901

Полимери на етилена в първични форми:

11 172,8

5,6

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

9 786,1

4,9

4011

Пневматични гуми от каучук, нови:

9 182,4

4,6

3304

Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни от медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и препаратите за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр:

6 415,8

3,2

8701

Трактори (с изключение на карите-влекачи от N 8709):

5 279,3

2,6

Водещи стоки в износа на България за Корея през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

7409

Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm

38 121,1

27,1

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

15 776,1

11,2

8542

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

13 212,8

9,4

2607

Оловни руди и техните концентрати

10 922,9

7,8

1005

Царевица

10 851,6

7,7

4804

Крафтхартии и крафткартони, непокрити, нито намазани, на роли или на листа, различни от тези в NN 4802 или 4803

4 478,6

3,2

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

4 227,8

3,0

8412

Други двигатели

3 806,1

2,7

7401

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

3 006,0

2,1

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

2 528,6

1,8

Водещи стоки във вноса на България от Корея през 2022 г.

КодMT

Описание

USD’000

%

7601

Необработен алуминий

22 604,6

10,8

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми

20 044,2

9,6

8528

Приемателни телевизионни апарати, дори с вграден радиоприемник или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ; видеомонитори и видеопрожектори

15 058,7

7,2

5503

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене:

13 083,5

6,2

8473

Части и принадлежности (различни от предпазни кутии, обвивки, опаковки и подобни), предназначени изключително или главно за машините и апаратите от NN 8469 до 8472

10 037,1

4,9

4011

Пневматични гуми от каучук, нови

9 863,8

4,7

8507

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма

9 737,5

4,6

3906

Акрилови полимери в първични форми

8 825,2

4,2

3903

Полимери на стирена в първични форми

7 520,7

3,6

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

5 281,0

2,5

Източник: МИИ

3. Инвестиции

По данни на БНБ нетната позиция в края на 2023 г. (общата сума на корейските инвестиции в България в края на периода) е 55.4 млн. евро.

4. Други

От 2009 г. е в сила Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Корея. С него се създава на Българо-корейска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество (СКИС). Първата сесия на СКИС бе проведена на 6 октомври 2015 г. в гр. София, а Втората сесия – на 11 септември 2019 г. в гр. Сеул.

С подписания през 2007 г. Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея се създава Комитет за промишлено коопериране между двете страни. До момента са проведени две заседания на Комитета – през март 2011 г. в София и на 2 ноември 2018 г. в Сеул.

5. Договорно-правна база

  • 1994, 11 март, подписана в София – Спогодба между Република България и Република Корея за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода. В сила от 22.06.1995 г.;
  • 2006, 12 юни, подписан в София – Договор между правителството на Република България и правителството на Република Корея за взаимно насърчаване и защита на инвестициите. В сила от 16.11.2006 г.;
  • 2007, 26 ноември, подписан в Сеул – Меморандум за разбирателство за учредяване на Комитет за промишлено коопериране между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея;
  • 2008, 30 октомври, подписано в Сеул – Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея. Утвърдено с Решение на МС № 81/13.02.2009 г. В сила от 23.02.2009 г.;
  • 2019, 26 септември, подписан в Сеул, Меморандум за сътрудничество между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Корейската корпорация за индустриални комплекси – KICOX;
  • 2024, 26 февруари, подписан в Абу Даби, Меморандум за разбирателство за създаване на рамка за сътрудничество в насърчаването на търговията и инвестициите между Министерството на икономиката и индустрията на Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея.

Споделете